AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา

ความสุขอันประเสริฐ พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล กับการจาริกสู่ความสุขอันประเสริฐ เคล็ดลับอย่างหนึ่งในการสร้างสุขให้แก่ชีวิต ก็คือ การมีความสมดุล ความสมดุลนั้นมีหลายด้าน เช่น สมดุลระหว่างสมองกับหัวใจ (หรือเหตุผลกับความรู้สึก) สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวม สมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อน แต่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากเท่ากับสมดุลระหว่างการรับกับการให้ หรือการได้กับการสละ หายใจเข้า แต่ไม่ยอมหายใจออก ก็ตายสถานเดียว กินมากแต่ไม่ยอมออกกำลังกาย โรคร้ายก็ถามหา ในทำนองเดียวกัน หากเอาแต่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติ แต่ไม่ยอมแบ่งปันให้ผู้อื่น ก็ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ การเอาแต่รับ แต่ไม่ยอมให้ เป็นการกระทำที่สวนทางกับวิถีธรรมชาติ ต้นไม้นั้นไม่เคยเป็นผู้รับฝ่ายเดียว แม้พึ่งน้ำจากฟ้า ดูดปุ๋ยจากดิน แต่ในเวลาเดียวกันก็คายน้ำให้ฟ้า … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

สังคมต้องส่งเสริมให้ “พระ” เป็นคนดี

สังคมต้องส่งเสริมให้ “พระ” เป็นคนดี พระไพศาล วิสาโล “ตามให้ทันเด้อ ความรู้สึกของเจ้าของ ให้รู้ทันความโลภ ความโกรธ ยังบ่รู้ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ก็บ่เป็นหยัง” เสียงเทศน์ภาษาไทยกลางปนภาษาอีสานดังแข่งสายฝนในเวลาตีสี่ครึ่ง  การเทศน์ของพระไพศาล วิสาโล ครั้งนี้มีคนฟังไม่มากนักจำนวนหนึ่งเป็นญาติโยมที่มาถืออุโบสถศีลคืนวันพระ การทำวัตรเช้าเสร็จลงราวตีห้า ฝนยังไม่ซา ฟ้ายังไม่สาง ทว่าพระคุณเจ้าคว้าร่มมากาง สะพายบาตร แล้วออกเดินลง ภูหลงไปด้วยสัมภาระเพียงเท่านั้น พระคุณเจ้าเดินบิณฑบาตเท้าเปล่าบนทางดินสลับคอนกรีตกับหินกรวดระยะทางไม่ต่ำกว่า 8 กิโลเมตร มิใช่เพียงเพื่อให้ญาติโยมได้ทำบุญตักบาตร หากแต่ความหมายแห่งการบิณฑบาตของพระคุณเจ้าคือ การเจริญสติ ระลึกรู้อยู่ทุกเช้าว่า เราครอบครองจีวรหนึ่งผืน บาตรหนึ่งใบและเราเป็นเพียงผู้ขอ   30 ปีที่ดำรงตนบนวิถีบรรพชิตเสียงของพระไพศาล วิสาโล ที่วิพากษ์สถาบันสงฆ์อย่างตรงไปตรงมา…นับเป็นคุณูปการที่กระตุกเตือนให้สังคมตื่นตัวและเห็นปัญหาเชิงระบบ  Secret จึงเดินทางมายังวัดป่ามหาวัน จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับคำถามใหญ่ ๆ ที่ว่า…   นมัสการถามคำถามแรกเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันสงฆ์ซึ่งได้รับความศรัทธาจากประชาชนมาโดยตลอด  ? ชาวพุทธเราต้องใช้หลักอริยสัจ 4 เมื่อมีปัญหาก็ต้องหาสมุทัยหรือสาเหตุ หากพิจารณาดูดีๆ จะพบว่า ทุกวันนี้พระไม่ดีมีมากขึ้นเรื่อยๆ มากจนผิดสังเกต จนต้องตั้งคำถามว่าเกิดจากอะไร ถ้ามีแค่คนสองคนหรือนานๆ ครั้ง มันอาจจะเป็นปัญหาของตัวบุคคล แต่ถ้ามันเกิดถี่มากๆ แสดงว่ามีปัญหาในเชิงระบบ ก็ต้องกลับไปดูว่าระบบมันผิดพลาดที่ตรงไหน ซึ่งในความเห็นของอาตมา มันมีข้อผิดพลาดอยู่ 2 จุดใหญ่ ๆคือ ระบบการปกครองคณะสงฆ์ และ ระบบศึกษาของพระสงฆ์   ปรากฏการณ์ในทางลบที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ตอนนี้มีหลายรูปแบบมากตั้งแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำให้โลกติเตียน (โลกวัชชะ) ผิดพระวินัยหรือสิกขาบท (อาบัติปาราชิก) จนถึงทำผิดกฎหมายไปเลยก็มีปรากฏการณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะสะท้อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันสงฆ์ไม่ใช่เรื่องเล็ก สิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือฆราวาส ในส่วนของพระสงฆ์  เหตุการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า.. การศึกษา การกล่อมเกลา รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่พระสงฆ์หย่อนยาน ไม่เข้มแข็งไร้ประสิทธิภาพ เมื่อมาบวชเป็นพระ ก็หมายความว่า เป็นผู้ที่มาศึกษา มาพัฒนาตน สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ พระสงฆ์ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย และสามารถรักษาตนให้ปลอดพ้นจากสิ่งล่อเร้าเย้ายวน หรือถ้าพูดให้ทันสมัยหน่อยก็คือ พระสงฆ์ควรจะสามารถรักษาตนให้ปลอดพ้นจากการครอบงำของบริโภคนิยม แต่ทุกวันนี้จะเห็นว่าพระสงฆ์ถูกวัตถุนิยมและบริโภคนิยมครอบงำเข้าไปเต็มที่เห็นได้จากการสะสมเงินทองมากมาย เป็นอยู่อย่างหรูหรา ฟุ้งเฟ้อ เช่น ติดสินค้าแบรนด์เนม มีรถราคาแพงหลายสิบล้านเรียกว่ามีค่านิยมในการเสพและการบริโภควัตถุไม่ต่างจากฆราวาสเลย ทำให้เกิดคำถามว่า.. แล้วการศึกษาอบรมที่น่าจะเกิดขึ้นกับพระหายไปไหน? ถ้าเราดูการศึกษาและการกล่อมเกลาพระสงฆ์ในปัจจุบัน จะพบว่ามีน้อยมาก  สมัยก่อนอาจไม่มีการศึกษาและกล่อมเกลาที่เป็นขั้นเป็นตอนหรือเป็นระบบ ไม่มีการเรียนนักธรรม ไม่มีการเรียนบาลี แต่มีการสอนแบบที่กลมกลืนไปกับชีวิต เช่น … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

อย่างไรเรียกว่าตายดี.. มรณานุสติ

      อย่างไร เรียกว่า ตายดี      “โยม… ช่วงหลังๆ นี้ ที่วัด… คนที่เสียชีวิตที่ญาตินำมาทำพิธีสวดศพ บำเพ็ญกุศล มีแต่โรคมะเร็ง ทั้งนั้นเลย หาที่ตายแบบธรรมชาติ ชราภาพ หมดอายุมีน้อยลง” พระอาจารย์ที่สนิทชิดเชื้อกันรูปหนึ่ง ในวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปรารภกับผมขณะนั่งสนทนากัน “เยอะขนาดไหน พระอาจารย์” ผมถามด้วยความอยากรู้ “โอ้ย… ประมาณครึ่งหนึ่งละที่เป็นมะเร็ง นอกนั้นก็อุบัติเหตุรถยนต์บ้าง เป็นโรคหัวใจวาย เฉียบพลันบ้าง … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

คุณพ่อสอนลูกสาวดื่มแอลกอฮอล์

คลิกเพื่อดูคลิป  http://news.voicetv.co.th/thailand/293868.html   พ่อแม่รักลูก  พยายามปกป้องลูกจากเภทภัยต่างๆ    กางปีกโอบอุ้มดูแลทุกฝีก้าว   ห้ามไม่ให้ลูกทำสิ่งต่างๆ โดยอ้างความปลอดภัยของลูก  จนเด็กไม่เท่าทันกลลวงของคนเลว บางครั้งพ่อแม่ก็ต้องให้ลูกได้ลองผิดเพื่อจะรู้ว่าที่ถูกมันเป็นอย่างไร    พ่อแม่ญี่ปุ่นคู่หนึ่งได้สอนลูกสาวเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์แบบลองผิดลองถูก  เป็นตัวอย่างการสอนลูกแบบไม่ห้าม แต่ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับพ่อแม่  มาอ่านข้อความที่ลูกสาวเขียนถึงวิธีสอนของพ่อดูคะ ตอนเด็กฉันดื้อมาก  ฉันเป็นปัญหาน่าหนักใจไม่น้อยสำหรับพ่อแม่  ฉันมักอยู่กับเพื่อน  และทำอะไรแย่ๆ หลายอย่าง    ฉันรู้ว่าพ่อเป็นกังวลมากว่าจะสอนฉันให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมากกว่าจะหวงและห่วงไม่ให้ลูกออกไปเผชิญโลกกว้างตามความเป็นจริงได้อย่างไร   แต่พ่อก็ไม่รู้จะจัดการกับฉันอย่างไร  กระทั่งวันหนึ่งพ่อก็สอนฉันด้วยวิธีนี้   คืนหนึ่งพ่อชวนฉันว่า  “เรโกะ เราออกไปเที่ยวและดื่มอะไรกันหน่อยไหม? ” ตอนแรกฉันเองก็แปลกใจและกลัวว่าแม่จะดุเอา … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

จากฟองสบู่แตกปี 40 ถึงปัจจุบัน

   โลโกเงินบาทลอยตัวกับลูกบอลลูน   ความรุนแรงของวิกฤติ 2540 ทำให้เศรษฐีหลายคนในเมืองไทยที่ “ไม่ได้ล้มบนฟูก” บาดเจ็บสาหัสกันถ้วนหน้า จนบางคนถูกเรียกว่า “คนเคยรวย” หรือ “เทวดาตกสวรรค์” แต่บางคนก็เรียกตัวเองว่า “เศรษฐีเยสเตอร์เดย์” “ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ” คือหนึ่งในนั้น ก่อนวิกฤติ 2540 เขาคือ ตำนาน “อัศวินม้าขาว” ที่นักลงทุนในตลาดหุ้นไม่มีใครไม่รู้จัก และเขายังเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ขายคอนโดหรูให้เหล่าเศรษฐี แต่พิษวิกฤติ 2540 ทำให้เขาล้มละลาย สถานะเปลี่ยนจากเศรษฐีพันล้าน และนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้น ที่มีสำนักงานใหญ่โต … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ยืดอายุสมอง แก้หลงลืม

พัฒนาการทางสมองของมนุษย์ มีขีดจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลาที่มาพร้อมกับความเสื่อม เมื่ออายุมากขึ้น เซลล์สมองจะค่อย ๆ ลดลง และไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนส่วนที่ตาย ความสามารถในการจดจำเรื่องราวต่าง ๆ จึงถดถอยตามวัย ที่มากขึ้น มีอาการหลงลืม คิดอ่านช้าลง เข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ เรามายืดอายุสมองเพื่อให้สมองมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพียง 10 ขั้นตอนดังนี้ 1.  เรียนรู้ –  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา 2.  อาหาร –  อาหารที่เรารับประทานควรให้ครบทั้ง 5 หมู่ ถึงแม้ว่าสมองจะมีน้ำหนักเพียง 2% … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองต้องทำอย่างรีบด่วน

คลิปนี้โพสเมื่อ 19 ตค 2558 (Oct 19, 2015)   “คนในกรุงเทพฯ ทุกครึ่งชั่วโมงจะมีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน หนึ่งวันมีเกือบ 100 คน เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล 4 นาที จะเป็นโรคนี้ 1 คน” นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล ผู้อำนวยการศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพญาไท 1 กล่าวว่า…  การรักษาโรคหลอดเลือดสมองต้องทำอย่างรีบด่วน กรณีคนไข้มาโรงพยาบาลเองไม่ได้   … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ขาดกู แล้วมึง จะรู้สึก

“ขาดกู แล้วมึง จะรู้สึก” บทความดีดีสำหรับคนทำงาน กร เป็นโปรเจ็กต์เมเนเจอร์ ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง กร เป็นคนมีฝีมือในการทำงาน ถือได้ว่ามีความเก่งกาจ ในสายงานของตนเอง เป็นคนขยัน กระตือรือร้น เวลาเข้างาน   กรไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ 6 โมงเช้าถึงออฟฟิศก่อนใคร เพื่อจะได้มีเวลา ทำงาน(เขียนโค้ด) ของตนเอง พอถึงเวลางาน   ทุกอย่างจะวุ่นวาย ไปหมด กร ต้องไปทำงานอื่น…   เดี๋ยวแก้ปัญหา ให้คนนั้น รับปัญหาคนนี้ แก้ปัญหาให้ทีม แก้ปัญหาให้ลูกค้า โดยที่กรสามารถจัดการได้เรียบร้อย ทั้งหมด ก็หมดวันพอดี เวลาเลิกงาน  เมื่อถึงเวลาเลิกงาน … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

» ‘คิม ฟุค’ สุภาพสตรีที่กล่าวคำว่า… “ให้อภัย” ได้ดังก้องไป…ในหัวใจคนทั้งโลก คิม ฟุค คือ…เด็กหญิงชาวเวียดนามใต้คนนั้น ซึ่งช่างภาพอเมริกันได้ถ่ายไว้ ขณะที่เธอและเพื่อนบ้านกำลังแตกตื่นหนีภัยจากระเบิด ที่ถูกทิ้งจากเครื่องบินของกองทัพสหรัฐฯ เธอเกิดที่ Trang Bang ตะวันตกเฉียงเหนือกรุงไซ่ง่อนในเวียตนามใต้ เมื่อ พ.ศ.2506 เวลาบ่ายสองของวันที่ 8 มิถุนายน 2515 ระเบิดไฟนาปาล์ม 4 ลูก ถูกทิ้งลงที่บ้านเธอ !! ขณะนั้น… คิม ฟุค … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ถ้าหากพูดถึงเรื่องประเทศที่มีวัฒนธรรม จริยธรรมและความมีวินัยที่สูงแล้ว ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่เรานึกถึง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ได้ปลูกฝังกันมาตั้งแต่ในวัยเด็กๆ นี่คือสาเหตุที่ทำให้เราได้เห็นว่า ทำไมเด็กญี่ปุ่นถึงได้ไปไกลอย่างก้าวกระโดด มีระเบียบและความรับผิดชอบมาก   เหตุผล 8 ประการที่ทำให้เด็กญีปุ่นไปไกลอย่างก้าวกระโดด ประเทศญี่ปุ่นสอนวิชาหนึ่ง ชื่อว่า “ทางสู่จริยธรรม” ตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึงประถม 6 เพื่อเผชิญชีวิตในอนาคต การเรียนการสอนที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ประถม 1 ถึงมัธยมต้น เด็กๆ จะต้องมีการทดสอบก่อนเลื่อนชั้นด้วยคะแนนที่โรงเรียนกำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะสอบผ่านกันทุกคน เนื่องจากทางโรงเรียนจะมีจุดประสงค์ คือการอบรม ปลูกแนวคิด และเสริมสร้างบุคลิกภาพ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,049 other followers

สถิติบล็อก

  • 2,509,529 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,049 other followers

สถิติบล็อก

  • 2,509,529 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,049 other followers

สถิติบล็อก

  • 2,509,529 hits

หมวดหมู่

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,049 other followers