AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

กสพท (สมัครสอบแพทย์ ทันตแพทย์) ปี 2555

กสพท ปี 2555 

 

ประกาศแล้ว สำหรับ กสพท. และตอบรับการเข้าร่วมในระบบรับตรงกลาง และระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ กับ ทปอ.
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ได้ประกาศกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร โครงการรับตรง ในกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ โดยสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน  และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20คน  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200คน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50คน   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 72คน  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 30คน
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 156คน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250คน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 40คน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 165คน  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30คน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 70คน   
คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย 60คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง 40คน   
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 70  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30คน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25คน 
รวมทั้งสิ้น 1,408คน โดยประมาณ **ข้อมูล ณ วันที่ 13ก.ค.54จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 
 
กำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
1-31ส.ค. 2554                                    รับสมัครทางอินเตอร์เนต 
1ส.ค. – 5ก.ย. 2554                             ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
1ส.ค. – 5ก.ย. 2554                             ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
7 – 15ก.ย. 2554                                   ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์
ประมาณ 1ต.ค.-5พ.ย.2554                    ปรินต์แบบฟอร์ม กสพท.11เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ
*วันเสาร์ที่ 5พ.ย. 2554                        สอบวิชาเฉพาะ**
ประมาณเดือน ธ.ค. 2554                     ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
*ประมาณเดือน ม.ค. 2555                    สอบวิชาการ 7วิชา**   จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผู้สมัครทุกคนต้องสมัคร สอบ และเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.
19 กพ. 2555                                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7มี.ค. 2555                                           ส่งรายชื่อไปที่ ทปอ. (Clearing House)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ กสพท. ประกอบด้วย
1. คะแนนการสอบวิชาเฉพาะ ที่ กสพท.จัดสอบเอง  หรือ ความถนัดทางการแพทย์ คิด30 %
2. คะแนนการสอบ ONET คะแนนรวมทุกวิชาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ60%  ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนจากการสอบ 7 วิชาหลักที่ สทศ.จัดสอบ  คิด 70 % โดยคะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า30 %
 
ซึ่งค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาหลัก  7 วิชามีความแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ
 

การรับสมัครปีนี้จะมีการปรับปรุงเรื่องการจัดส่งเอกสารหลังจากที่มีปัญหาฟ้องร้องเรื่องขาดรูป 1 ใบทำให้เกือบถูกตัดสิทธิสอบในปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปีนี้ กสพท. ได้ปรับวิธีการสมัครโดยให้ผู้สมัครแนบไฟล์รูปถ่าย เอกสารการสมัครต่าง ๆ ทางเว็บไซต์  โดยสแกนรูปถ่ายของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนตัวจริง เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ความกว้างตั้งแต่ 100-200 พิกเซล ความยาวตั้งแต่ 120-250 พิกเซล ขนาดตั้งแต่ 150-200 Kb

นอกจากนี้ต้องสแกนสำเนาเอกสารต่าง ๆ คือ บัตรประชาชน เอกสารคุณวุฒิการศึกษาพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมาด้วย ซึ่งซองเอกสารจะไม่เปิดออกจนกว่าถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ เพื่อป้องกันกรณีการเปิดซองและเอกสารสูญหาย และยึดตามการรับรองเอกสารของผู้สมัครที่ระบุไว้ และขอย้ำผู้สมัครทุกคนต้องสมัครด้วยตนเองด้วยความระมัดระวัง เพราะถือเป็นความรับผิดชอบ และเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหมอในอนาคต

น้องๆที่อยากเป็นหมอ ควรติดตามกำหนดการต่างๆอย่างต่อเนื่องนะค่ะ  ที่สำคัญ นอกจากสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ในวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้แล้ว อย่าลืมสมัครสอบในระบบรับตรงกลาง ในวันที่ 1-30 ตุลาคม ด้วยนะ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
http://www9.si.mahidol.ac.th/
 
ณัฐตินัน  วรรณารักษ์
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

 
 1. หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ กสพท. ปีการศึกษา 2555 จะติดต่อได้ที่ใด
ตอบ  ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-4196463, 02-4196446
          เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-12.00 น. และ เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
          โทรสาร 02-4114142, 02-4115038

          email: cotmes.info@gmail.com

Advertisements

3 comments on “กสพท (สมัครสอบแพทย์ ทันตแพทย์) ปี 2555

 1. ""
  06/12/2011

  ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วเหรอคะ

 2. พชรภรณ์ สุขวัน
  06/01/2012

  ผมชอบในการเป็นหมอมาก ผมพยามไปถึงจุดหมายให้ใด้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 17/07/2011 by in ลบทิ้งได้.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: