AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ตุ๊บปอง “พ่อทำให้เห็น แม่เป็นให้ดู….แม่สอนให้ทำ นำให้ดู”

Photo: คุณ Yupa Prasan ถามว่า "มีลูกชายคนเดียวอายุ 3 ขวบจะสอนอย่างไรดี ลูกจึงจะมีน้ำใจ และรู้จักแบ่งปัน
เรื่องนี้บ้านเราแทบไม่ต้องสอน..เพราะ "พ่อทำให้เห็น แม่เป็นให้ดู"
แม่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยาก สิ่งที่แม่ทำ คือ
1.ถ้าอยากให้ลูกเป็นคนอย่างไร พ่อแม่ต้องเป็นนำ เพราะลูกจะเลียนแบบจากต้นแบบ คือ พ่อแม่นี่แหละ ถ้าพ่อแม่เป็นคนมีน้ำใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน ลูกก็จะเป็นคนอย่างนั้นตาม
2. อยากให้ลูกเป็นอย่างไรเลือกนิทาน แลัหนังสืออย่างนั้นมาเล่า มาอ่านให้ลูกฟัง

แม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก..
ทั้ง ๆ ที่แม่ก็เข้าใจว่า ลูกวัย 2-5 ปีนี่เป็นวัยแห่งการมีตนเองเป็นศูนย์กลาง และมีความอดทนในการรอคอยน้อยมาก มีนิสัยที่เห็นแก่ตัว ทุกอย่างต้องเป็นของตัวหมด โกยมากองหน้าตักหมด ที่จะให้แบ่งให้ปันนั้นยาก เพราะเป็นวัยที่เห็นแก่ตัว เป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่มาก ซึ่งพ่อแม่ต้องเข้าใจ และให้อิสระแก่ลูก เพื่อให้ได้คิด ได้ทำ ได้พูดและ ได้เล่นอย่างอิสระ เพราะลูกอายุเท่านี้จะไม่ยอมฟัง และไม่สามารถใช้เหตุ ใช้ผลได้

พ่อ ๆ แม่ ๆ หลายคนจึงคิดว่าเรื่องนี้ช่างยากยิ่งในการสอนลูกวัยนี้ แต่แม่ของเราสอนลูกมาตั้งแต่เล็ก แม่ว่า "เตรียมไว้ก่อนน่ะดีกว่า"

แม่บอกว่า โดยวิถีการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แม่นั้นจะทำทุกอย่าง อย่างดีที่สุดให้ลูกรู้ และรู้สึกว่า แม่รักลูกมากที่สุด ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูก ดังนั้นถ้าไม่สอนให้ลูกรู้จักการตอบแทน หรือมีส่วนร่วมในการทำบางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับคืนบ้าง ลูกจะกลายเป็นผู้ที่รับฝ่ายเดียว 

แม่จะใช้วิธีง่าย ๆ อย่างเช่นทุกครั้งที่ให้ขนมลูก แม่ไม่เคยบอกว่า ขนมนี้อร้อยอร่อย..อ่ะ แม่ให้ลูกหมดเลย ..แม่รักลูกมากนะ กินให้หมดนะ กินไม่หมดเดี๋ยวแม่เสียใจ ..ถ้าพูดแบบนี้ ไม่มีทางที่ลูกจะฉุกคิดที่จะแบ่งปันคนอื่นแน่ ๆ

แต่แม่ของเราจะบอกว่า..
ขนมนี้อร้อยอร่อย..อ่ะ แม่ให้ลูกหมดเลย แต่ขนมจะอร่อยต้องกินกันหลาย ๆ คน ไหนบอกแม่ซิ ลูกจะแบ่งขนมให้ใครอร่อยด้วยดีจ๊ะ แบ่งให้พ่อกินซักคำดีไหม แบ่งให่พี่ยัณห์กินซักคำดีไหม แบ่งให้ยายพุฒหน่อยนึงดีไหม แบ่งให้ตาดวนด้วยดีไหม หรือ แบ่งให้เจ้าโจโจ้ กะ เจ้าบ๊อบบี้(หมาของแม่)ด้วยดีไหม ..นี่แหละ คือจุดเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปัน

ลูกน้อยหอยขมของแม่ทั้ง 8 ตัว จึงทำจนเป็นนิสัย เวลาเรามีขนม หรืออะไรก็ตาม เราจะเรียกพ่อ เรียกแม่ เรียกพี่ ๆ น้อง ๆ หรือแม้แต่ยายพุฒ และตาดวนกินก่อนเสมอ

แต่การสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันเป็นเรื่องที่ละเอียด แม่จึงสอนลูกอย่างรอบ และครอบ เพื่อไม่ให้ลูกกลายเป็นเด็กใจดีเกินไป จนไม่รู้จักปฏิเสธเมื่อตัวเองมีไม่พอ โดยคู่ขนานกัน แม่จึงสอนลูกว่าการแบ่งปันนั้น ควรแบ่งปันอย่างไม่เบียดเบียนตัวเอง หรือแบ่งปันจนเกินขอบเขต ..ถ้ามีมากพอแล้วเหลือจึงค่อยแบ่งค่อยปัน การแบ่งปันนั้นต้องแบ่งในภาวะที่ไม่ทำให้ตัวเราเองต้องลำบาก

แรกๆ ก็สอนลูกให้รู้จักแบ่งปันไปก่อน จากนั้นค่อยสอนต่อว่า มีเท่าไร เหลือเท่าไร และแบ่งปันมากแค่ไหนถึงจะไม่มีปัญหา เช่น มีเงิน 10 บาท ไม่ได้หมายความว่า จะให้เพื่อนได้ทั้งหมด เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีเงินกินข้าว แต่ถ้าเกิดว่ามีเงิน10 บาท กินข้าวกินน้ำแล้วเหลือ 2 บาท จะแบ่งให้เพื่อนก็ย่อมทำได้

ลูกมีน้ำใจ..ให้ใครเป็น ปันให้ใครได้ เพราะแม่สอนให้ทำ นำให้ดู
รักแม่เป็นที่สุด
คุณ Yupa Prasan ถามว่า “มีลูกชายคนเดียวอายุ 3 ขวบจะสอนอย่างไรดี ลูกจึงจะมีน้ำใจ และรู้จักแบ่งปัน
เรื่องนี้บ้านเราแทบไม่ต้องสอน..เพราะ “พ่อทำให้เห็น แม่เป็นให้ดู
แม่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยาก สิ่งที่แม่ทำ คือ
1.ถ้าอยากให้ลูกเป็นคนอย่างไร พ่อแม่ต้องเป็นนำ เพราะลูกจะเลียนแบบจากต้นแบบ คือ พ่อแม่นี่แหละ ถ้าพ่อแม่เป็นคนมีน้ำใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน ลูกก็จะเป็นคนอย่างนั้นตาม
2. อยากให้ลูกเป็นอย่างไรเลือกนิทาน แลัหนังสืออย่างนั้นมาเล่า มาอ่านให้ลูกฟัง

แม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก..
ทั้ง ๆ ที่แม่ก็เข้าใจว่า ลูกวัย 2-5 ปีนี่เป็นวัยแห่งการมีตนเองเป็นศูนย์กลาง และมีความอดทนในการรอคอยน้อยมาก มีนิสัยที่เห็นแก่ตัว ทุกอย่างต้องเป็นของตัวหมด โกยมากองหน้าตักหมด ที่จะให้แบ่งให้ปันนั้นยาก เพราะเป็นวัยที่เห็นแก่ตัว เป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่มาก ซึ่งพ่อแม่ต้องเข้าใจ และให้อิสระแก่ลูก เพื่อให้ได้คิด ได้ทำ ได้พูดและ ได้เล่นอย่างอิสระ เพราะลูกอายุเท่านี้จะไม่ยอมฟัง และไม่สามารถใช้เหตุ ใช้ผลได้

พ่อ ๆ แม่ ๆ หลายคนจึงคิดว่าเรื่องนี้ช่างยากยิ่งในการสอนลูกวัยนี้ แต่แม่ของเราสอนลูกมาตั้งแต่เล็ก แม่ว่า “เตรียมไว้ก่อนน่ะดีกว่า”

แม่บอกว่า โดยวิถีการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แม่นั้นจะทำทุกอย่าง อย่างดีที่สุดให้ลูกรู้ และรู้สึกว่า แม่รักลูกมากที่สุด ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูก ดังนั้นถ้าไม่สอนให้ลูกรู้จักการตอบแทน หรือมีส่วนร่วมในการทำบางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับคืนบ้าง ลูกจะกลายเป็นผู้ที่รับฝ่ายเดียว

แม่จะใช้วิธีง่าย ๆ อย่างเช่น……

ทุกครั้งที่ให้ขนมลูก แม่ไม่เคยบอกว่า ขนมนี้อร้อยอร่อย..อ่ะ แม่ให้ลูกหมดเลย ..แม่รักลูกมากนะ กินให้หมดนะ กินไม่หมดเดี๋ยวแม่เสียใจ ..ถ้าพูดแบบนี้ ไม่มีทางที่ลูกจะฉุกคิดที่จะแบ่งปันคนอื่นแน่ ๆ
แต่แม่ของเราจะบอกว่า……..
ขนมนี้อร้อยอร่อย..อ่ะ แม่ให้ลูกหมดเลย แต่ขนมจะอร่อยต้องกินกันหลาย ๆ คน ไหนบอกแม่ซิ ลูกจะแบ่งขนมให้ใครอร่อยด้วยดีจ๊ะ แบ่งให้พ่อกินซักคำดีไหม แบ่งให่พี่ยัณห์กินซักคำดีไหม แบ่งให้ยายพุฒหน่อยนึงดีไหม แบ่งให้ตาดวนด้วยดีไหม หรือ แบ่งให้เจ้าโจโจ้ กะ เจ้าบ๊อบบี้(หมาของแม่)ด้วยดีไหม ..นี่แหละ คือจุดเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปัน

ลูกน้อยหอยขมของแม่ทั้ง 8 ตัว จึงทำจนเป็นนิสัย เวลาเรามีขนม หรืออะไรก็ตาม เราจะเรียกพ่อ เรียกแม่ เรียกพี่ ๆ น้อง ๆ หรือแม้แต่ยายพุฒ และตาดวนกินก่อนเสมอ

แต่…………….การสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปันเป็นเรื่องที่ละเอียด แม่จึงสอนลูกอย่างรอบ และครอบ เพื่อไม่ให้ลูกกลายเป็นเด็กใจดีเกินไป จนไม่รู้จักปฏิเสธเมื่อตัวเองมีไม่พอ โดยคู่ขนานกัน แม่จึงสอนลูกว่าการแบ่งปันนั้น ควรแบ่งปันอย่างไม่เบียดเบียนตัวเอง หรือแบ่งปันจนเกินขอบเขต ..ถ้ามีมากพอแล้วเหลือจึงค่อยแบ่งค่อยปัน การแบ่งปันนั้นต้องแบ่งในภาวะที่ไม่ทำให้ตัวเราเองต้องลำบาก

แรกๆ ก็สอนลูกให้รู้จักแบ่งปันไปก่อน จากนั้นค่อยสอนต่อว่า มีเท่าไร เหลือเท่าไร และแบ่งปันมากแค่ไหนถึงจะไม่มีปัญหา เช่น มีเงิน 10 บาท ไม่ได้หมายความว่า จะให้เพื่อนได้ทั้งหมด เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีเงินกินข้าว แต่ถ้าเกิดว่ามีเงิน10 บาท กินข้าวกินน้ำแล้วเหลือ 2 บาท จะแบ่งให้เพื่อนก็ย่อมทำได้

ลูกมีน้ำใจ..ให้ใครเป็น ปันให้ใครได้ เพราะแม่สอนให้ทำ นำให้ดู
รักแม่เป็นที่สุด

 

 

จาก FB  ตุ๊ปปอง ตุ๊บปอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,497,618 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,497,618 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,497,618 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: