AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ตุ๊บปอง – แม่กาญจนา ปิ่นประทีบ

แม่กาญจนา ปิ่นประทีป
เป็นคนชนบทโดยแท้ เกิดที่บ้านสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จ.พิษณุโลก แล้วใช้ชีวิต”ครู” ดูแล บ่มเพาะและสร้างปัญญาให้คนของแผ่นดินมาตลอด 42 ปี เป็นแม่ผู้มีความอดทนและรักลูกอย่างแรงกล้า กัดฟันทุ่มกายเทใจฝ่ามรสุมชีวิตจนสุดแรงเกิดของแม่ เพื่อลูก ๆ ทั้ง 8 คน จนมีวิถีชีวิตที่มั่นคง และเป็นสีสันที่งดงามอย่างมีคุณภาพของสังคม จนได้แม่ดีเด่นแห่งชาติ
แม่เป็นลูกคนที่ 4 ของตาสุข ยายมิ่ง จันทร์ดี  แต่งงานกับพ่อเสงี่ยม ปิ่นประทีป มีลูน้อยหอยขม 8 ตัว..ชาย 4 หญิง 4

ลูกของแม่
คนที่ 1 นาย ศรายุธ ปิ่นประทีป ปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียร อดีตวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับอาจารย์ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีลูกสาว 1 คน เป็นเภสัชกรหญิง และลูกชาย 1 คนเป็นทันตแพทย์

คนที่ 2 อาจารย์เบญจลักษณ์ เกิดวงศ์หงส์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่ จ. พิษณุโลก ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับนายธีระ วิศวกรใหญ่แห่งกรมชลประทาน มีลูกสาว 1 คน เป็นทันตแพทย์ และลูกชาย 1 คนเป็นทันตแพทย์

คนที่ 3 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เป็นเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และประธานบอร์ดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับ ดร.วณี รองผู้อำนวยการ สำนักปฏิรูป มีลูก 3 คนลูกสาวคนแรกจบปริญญาโทสาขาการบัญชี จากประเทศอังกฤษ ขณะนี้ทำงานที่ธนาคารกรุงเทพฯสำนักงานใหญ่ ลูกชาย จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาฯ ขณะนี้ทำงานที่ ปตท. และลูกสาวคนเล็กกำลังเรียนเภสัชที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนที่ 4 นางเพ็ญแข รัศมีไพฑูรย์ เป็นนักธุรกิจอิสระด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอ ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับนายภัทราวุธ นักธุรกิจ ลูกชายคนโตเรียนจบ มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วกำลังสืบทอดธุรกิจของครอบครัว คนที่ 2 จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังต่อคณะทันตแพทย์

คนที่ 5 นางพรพิมล เสนผดุง เป็นผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับนายอภิชัย เจ้าหน้าที่ UNHCR มีลูกสาวคนเดียว กำลังเรียนปริญญาตรีที่มุ่งหวังจะเป็นแพทย์ อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คนที่ 6 นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป เป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก นักวิจัยด้านเด็กและครอบครัว นักเขียนหนังสือสำหรับเด็กนามปากกา “ตุ๊บปอง”..ขายไม่ออก ไม่ได้ก่อร่างสร้างครอบครัวกับใครเขา..แก่คาขั้วอยู่ในรั้วบ้าน

คนที่ 7 ทันตแพทย์สุกิจ ปิ่นประทีปเจ้าของกิจการคลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคุณชมพูนุช ทันตแพทย์หญิง ไม่มีลูกมีเต้า

คนที่ 8 นางเยาว์มาลย์ ปิ่นประทีป เหวียน เป็นSemiconductor Specialist , Carl Zeiss ,Germanyประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับ Mr.Josept Nguyen เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์บริษัท Google ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลูกสาว 3 คนกำลังเรียนมัธยม 1 คน ประถม 2 คน ซึ่งเรียนดีมากจนได้ทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

สรุปแล้ว
แม่มีลูก 8 เขย 4 สะใภ้ 3 หลาน 13
นี่คือหน่อพันธ์ที่แม่สร้างไว้เป็นสีสันของสังคม

ลูกทุกคนรักแม่..ต้นทางแห่งการก่อร่างสร้างความดี..เป็นที่สุดครับแม่

ที่มา FB ตุ๊บปอง ตุ๊บปอง

Photo: แม่กาญจนา ปิ่นประทีป 
เป็นคนชนบทโดยแท้ เกิดที่บ้านสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จ.พิษณุโลก แล้วใช้ชีวิต"ครู" ดูแล บ่มเพาะและสร้างปัญญาให้คนของแผ่นดินมาตลอด 42 ปี เป็นแม่ผู้มีความอดทนและรักลูกอย่างแรงกล้า กัดฟันทุ่มกายเทใจฝ่ามรสุมชีวิตจนสุดแรงเกิดของแม่ เพื่อลูก ๆ ทั้ง 8 คน จนมีวิถีชีวิตที่มั่นคง และเป็นสีสันที่งดงามอย่างมีคุณภาพของสังคม จนได้แม่ดีเด่นแห่งชาติ
แม่เป็นลูกคนที่ 4 ของตาสุข ยายมิ่ง จันทร์ดี 
แต่งงานกับพ่อเสงี่ยม ปิ่นประทีป มีลูน้อยหอยขม 8 ตัว..ชาย 4 หญิง 4

ลูกของแม่
คนที่ 1 นาย ศรายุธ ปิ่นประทีป ปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียร อดีตวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับอาจารย์ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีลูกสาว 1 คน เป็นเภสัชกรหญิง และลูกชาย 1 คนเป็นทันตแพทย์

คนที่ 2 อาจารย์เบญจลักษณ์ เกิดวงศ์หงส์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่ จ. พิษณุโลก ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับนายธีระ วิศวกรใหญ่แห่งกรมชลประทาน มีลูกสาว 1 คน เป็นทันตแพทย์ และลูกชาย 1 คนเป็นทันตแพทย์

คนที่ 3 นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป  เป็นเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และประธานบอร์ดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับ ดร.วณี รองผู้อำนวยการ สำนักปฏิรูป มีลูก 3 คนลูกสาวคนแรกจบปริญญาโทสาขาการบัญชี จากประเทศอังกฤษ ขณะนี้ทำงานที่ธนาคารกรุงเทพฯสำนักงานใหญ่ ลูกชาย จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาฯ ขณะนี้ทำงานที่ ปตท. และลูกสาวคนเล็กกำลังเรียนเภสัชที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คนที่ 4 นางเพ็ญแข รัศมีไพฑูรย์ เป็นนักธุรกิจอิสระด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอ ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับนายภัทราวุธ  นักธุรกิจ ลูกชายคนโตเรียนจบ มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วกำลังสืบทอดธุรกิจของครอบครัว คนที่ 2 จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังต่อคณะทันตแพทย์

คนที่ 5 นางพรพิมล  เสนผดุง  เป็นผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่น กับนายอภิชัย เจ้าหน้าที่ UNHCR มีลูกสาวคนเดียว กำลังเรียนปริญญาตรีที่มุ่งหวังจะเป็นแพทย์ อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คนที่ 6 นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป เป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก นักวิจัยด้านเด็กและครอบครัว นักเขียนหนังสือสำหรับเด็กนามปากกา "ตุ๊บปอง"..ขายไม่ออก ไม่ได้ก่อร่างสร้างครอบครัวกับใครเขา..แก่คาขั้วอยู่ในรั้วบ้าน

คนที่ 7 ทันตแพทย์สุกิจ  ปิ่นประทีปเจ้าของกิจการคลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคุณชมพูนุช ทันตแพทย์หญิง ไม่มีลูกมีเต้า

คนที่ 8 นางเยาว์มาลย์  ปิ่นประทีป เหวียน เป็นSemiconductor Specialist , Carl Zeiss ,Germanyประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับ Mr.Josept Nguyen เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์บริษัท Google ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีลูกสาว 3 คนกำลังเรียนมัธยม 1 คน ประถม 2 คน ซึ่งเรียนดีมากจนได้ทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

สรุปแล้ว
แม่มีลูก 8 เขย 4 สะใภ้ 3 หลาน 13
นี่คือหน่อพันธ์ที่แม่สร้างไว้เป็นสีสันของสังคม

ลูกทุกคนรักแม่..ต้นทางแห่งการก่อร่างสร้างความดี..เป็นที่สุดครับแม่

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: