AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ตุ๊บปอง ตุ๊บปอง — นิทาน…สร้างเด็ก…เด็กสร้างชาติ

เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว..
ต้องรับหน้าที่เป็นพ่อสมมุติของลูก ๆ ในสถานสงเคราะห์ และลูกในบ้านนี่ไม่ใช่แค่คน 2 คนนะ ดูแลกันทีเป็นคอก..คราวละห้าสิบ หกสิบคน เป็นภาระหน้าที่ ที่สร้างความหนักอกหนักใจให้เป็นที่สุด

แต่ที่ทำให้เกิดความวิตกและกล่ำทุกข์ยิ่งกว่า คือ ลูกแต่ละคนในบ้านนั้น ล้วนแต่ผ่านแรงเหวี่ยงออกมาจากครอบครัวที่พร่องทั้งนั้น บางคนช้ำเพราะถูกขยำจนมีสภาพเหมือนผ้าขี้ริ้วที่กองชีวิตอยู่เบื้องหน้า บางคนบาดเจ็บปางตาย บางคนโหยหิวและขาดอาหารจนตาลึกโบ๋…

ตอนนั้นต้องพูดคุย และปรึกษาหารือแม่บ่อยๆ เพราะเกิดอาการบอดใบ้ทางสติปัญญา ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกน้อยหอยขมเหล่านี้อย่างไรจึงจะฟื้นคืนชีวิตให้กลับมาสดใสตามวัยที่ยังเยาว์ได้อย่างเร็วที่สุด

แม่บอกว่า..
“อย่ากังวลตีตนไปก่อนไข้ ลองร่ายเรียงดูดีๆ ว่าแม่เลี้ยงแก และพี่ๆ น้องๆ ของแกมาอย่างไร ก็เลี้ยงลูก ๆ ของแกอย่างนั้นแหละ”

ได้ฟังจึงตั้งสติ..
มานั่งเรียบเรียงความคิดว่าครั้งนั้นพ่อ แม่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูพวกเราอย่างไร ลูกน้อยหอยขมทั้งแปด จึงเติบใหญ่และใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้ทุกคน

เมื่อคิดได้ ก็ลงมือทำทันที
นอกจากจะให้อาหารดีๆ ดูแลเรื่องสุขภาพลูก ๆ และสร้างบรรยากาศในบ้านให้ดีแล้ว ทุกวันก็จะร้องเพลงกล่อม เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกๆ ฟัง กอด รัด สัมผัสกันบ่อยๆ แล้วบอกลูกๆ เสมอว่า พ่อรักลูกนะ 

เด็กที่เข้ามาอยู่ในบ้าน..มีตั้งแต่อายุเพียง 24 วัน เหตุเพราะถูกยายทารุณกรรมจนช้ำมาทั้งตัว
บ้านเรารับลูกตั้งแต่อายุแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี ..พอโตกว่านี้ ต้องส่งไปสถานสงเคราะห์อื่น เพราะโตต้องเข้าเรียนชั้น ป.1 แล้ว..บ้านเราดูแลแต่เด็กเล็ก ๆ

ลูก ๆ ตาแป๋วใส..ทุกคนล้วนห่างไกลจากอ้อมอกพ่อ อ้อมกอดแม่ มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์ อย่างเฝ้ารอ เฝ้าคอย และเฝ้าหวังคอยว่าสักวันพ่อแม่จะมารับกลับ
วัน ๆ เฝ้าใจจดใจจ่อแต่ว่า เมื่อไร…หนูจะได้กลับบ้าน

วันหนึ่ง..
ชีวิตของเด็กเหล่านี้ กลายมาเป็นหนังสือนิทานภาพที่ “ตุ๊บปอง” เขียนเพื่อสะท้อนให้ผู้คนในสังคมเข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กๆ ที่ต้องพลัดพรากจากอ้อมกอดของพ่อและแม่ แล้วเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์

ตอนเขียนหนังสือเล่มนี้..
พูดคุยกับแม่ แม้แต่การตั้งชื่อตัวละครชื่อ น้องต้นน้ำกับครูพัด ตัวเอกในหนังสือ ได้เลือกออกมาเพราะชื่อทั้ง 2 ชื่อนี้มีความเย็น
แม่ว่า..
“ดีมากไอ้หนู”   คนอ่านจะได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นครูพัด ที่คอยพัดคอยวีให้ชีวิตน้อย ๆ นั้นเย็น .. ช่วย ‘พัด’ ความรุ่มร้อนให้ออกไปจากใจเด็กที่กล่ำทุกข์    ส่วนน้องต้นน้ำ ก็เป็นต้นทางความเย็น และ เป็นต้นทางของความสุขกะเขาบ้าง ไม่ใช่เป็นปลายท่อของความทุกข์..อย่างที่เป็นอยู่    น้องต้นน้ำนี่แหละ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขในโลกจินตนาการของเด็ก ๆ และผู้ใหญ่หลาย ๆคนได้

ตอนเขียนหนังสือเล่มนี้ บอกแม่ว่า..
สิ่งที่เขียนนั้น คือ ชีวิต .. คือ ความจริงที่เจ็บปวดมากของเด็กที่มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ แถมอยู่ในมุมอับของสังคม ที่รอสายตาจากใครสักคนที่จะมองเห็นและให้โอกาส

“เมื่อไรหนูจะได้กลับบ้าน”   เป็นคำถามที่เด็กกลุ่มนี้ต้องการคำตอบ
และเป็นคำถาม ที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบ ว่าจะพา”หนูกลับบ้านได้อย่างไร”
ไม่ใช่ส่งเสริมให้หนูยังคงต้องอยู่นอกบ้าน..ในสถานสงเคราะห์ อย่างที่เห็นและเป็นอยู่ เพราะไม่เช่นนั้นคำถามเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปในสังคมไทย

ในชีวิตไม่เคยพร่ำคำที่เศร้ากินใจว่า “เมื่อไหร่หนูจะได้กลับบ้าน”
เพราะไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกล ลูกนั้นมีแม่อยู่ในใจที่แจ่มจัดชัดเจน ..ลูกจึงไม่เคยเหงา
ที่สำคัญ ลูกมีภาพแม่ที่ชัดเจน ลูกจึงมีตัวตนที่ชัดเจน และเมื่อมีตัวตนที่ชัดเจน ลูกก็จะอยู่กับตัวเองได้ กอดตัวเองเป็น

รักแม่เป็นที่สุด

ที่มา  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=372304876212113&set=a.109176522524951.15452.100002978123224&type=1&theater

ได้อ่านประเด็นคำถามท่ีโรงเรียนสอบถามมายังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ในการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

อ่านคำตอบแล้วเกิดความสบายใจ ทำให้มีความหวังขึ้นมาบ้าง

งานนี้ต้องขอขอบคุณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นที่สุด ที่เข้าใจในเรื่องหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น

สุดท้าย..
ตอนนี้ ความหวังของเด็กปฐมวัย กลับมาอยู่ในมือของผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูแล้ว ก็ขอให้ใช้อย่างถูกต้อง ใช้ให้เหมาะ และใช้อย่างที่ควร

ได้โปรดเถอะนะ..อย่าเอาผลประโยชน์ และความสบายส่วนตนมาทำให้เด็กเสียโอกาสเลยนะ..
…..
ภาคผนวก ค.
ตัวอย่างประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับ เด็กปฐมวัยตาม ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556

1.แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ของอนุบาลซื้อได้หรือไม่
ตอบ
ผู้สอนซื้อแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ระดับอนุบาลย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรฯจากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2556 ซึ่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ว่า ควรคำนึงถึงสอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีรูปแบบการ สอนแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชา ไม่ได้กำหนดหนังสือประเภทแบบฝึกหัด อยู่ในรายการ

2.อุปกรณ์การเรียน สามารถซื้ออะไรได้บ้าง
ตอบ
อุปกรณ์การเรียนตามแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556
หมายถึง สีเทียน ดินน้้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรหรืออื่นๆที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึ่งใบเสร็จสามารถนำมาเบิกได้

3.หนังสือเรียนอนุบาล ทาไมโรงเรียนจัดซื้อแต่หนังสือนิทาน
ตอบ
จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556
ได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ระบุถึงความหลากหลายประเภท หลากหลายผู้แต่ง และผู้วาดซึ่งจากรายการมิได้ระบุให้ซื้อหนังสือนิทานเท่านั้น ยังมีประเภทหนังสือภาพ หนังสือคำคล้องจอง วรรณกรรมสำหรับเด็ก สารานุกรม เทพนิยาย หนังสือที่ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหนังสือเสริมประสบการณ์รอบตัว เป็นต้น

4. เลือกซื้อหนังสือแบบฝึกคัดลายมือให้นักเรียนได้หรือไม่
ตอบ
เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาจากการได้รับการปฏิบัติจริงเชิงบูรณาการ แบบฝึกหัดคัดลายมือไม่ได้ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็กเชิงบูรณาการ ซึ่งไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

5.สามารถเลือกซื้อรายการหนังสือเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 ได้หรือไม่
ตอบ
สามารถเลือกซ้ือนอกเหนือจากรายการหนังสือเสริมประสบการณ์ที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการ เลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ2556 ได้เน่ืองจากรายการตัวอย่างหนังสือเสริม ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 739 รายการท่ีปรากฏในภาคผนวก ก เป็นตัวอย่างหนังสือที่ได้รับ การ ประกวด/ คัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงบางรายการเป็นหนังสือ ชนะเลิศการประกวด และ ในโครงการนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2556 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไม่ได้ คัดเลือกตัวอย่าง รายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากสานักพิมพ์ โดยตรง

หมายเหตุ เป็นประเด็นคาถามท่ีโรงเรียนสอบถามมายังสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ในการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=372304876212113&set=a.109176522524951.15452.100002978123224&type=1&theater

comments จากผู้อ่าน

  • พยายามกล่อมให้ลูกค้าซื้อนิทานในงบเรียนฟรี แต่ส่วนใหญ่จะไม่เห็นความสำคัญ และบอกเราแบบน่าเหนื่อยใจค่ะ “ถ้าไม่ให้เด็กคัดเด็กเขียน ผู้ปกครองจะเข้าใจว่ามาโรงเรียนแล้วไม่ได้อะไร” แต่ไม่เข้าใจว่าเด็กจะขาดจินตนาการ เพราะวันๆให้เด็กนั่งก้นชี้ฟ้า(โรงเรียนอนุบาลเด็กนั่งพื้น)เขียนตามครูบอกเท่านั้น เหนื่อยค่ะ
  • คุณตุ๊บปอง ตุ๊บปอง ตอบ — นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องผลักดันกันต่อไปจ้ะแม่เปิ้ล  ตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่มีน้องที่น่ารักในกระทรวงศึกษา มารับผิดชอบ ปฐมวัยน่าจะดีขึ้น..ก็หวังว่าจ้องเขาจะได้อยู่ต่อนาน ๆน่่ะจ้ะ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบง่าย เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์
  • น่าดีใจนะคะที่มีคนเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเด็ก อีกทั้งยังพยายามผลักดันให้เด็กเป็นเสมือนผ้าขาวจริงๆ ไม่ยัดเยียดความเครียด และประโคมตีไข่ใส่สีจนเด็กเพี้ยน!!!
  • อยากให้นึกถึงเด็ก!ให้ความสำคัญกับเขา!
  • ถ้าให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องหนังสือสื่อดีสำหรับลูกด้วยจะดีมากเลยคะ แต่ก่อนเคยรับคำสั่งผู้บริหารให้เขียนหนังสือตามความต้องการของโรงเรียนและผู้ปกครอง บางครั้งเคยอยากจะถาม จะยากไปไหน เก็บไว้ให้ป.1เค้าเรียนมั่งสิ สื่อดีๆสอนเด็ก ครูทำไป อย่าต้องให้เค้านั่งคัดเขียนเลยสงสารมือน้อยๆ เอาไปกำหยิบจับของเล่นยังจะดีกว่า
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: