AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน — หลักการสร้าง “กฏกติกา” กับลูก

เคล็ดลับสร้างกฏกติกาภายในบ้าน
พ่อแม่ควรเริ่มใช้กฎกติกากับลูกตั้งแต่เล็ก

ถ้าเป็นเด็กวัยขวบปีแรก ผู้ใหญ่ก็สามารถสร้างกฎ กติกาง่ายๆ ในการสร้างสุขนิสัยชีวิตประจำวัน เช่น เวลากิน เวลานอน เวลาฟังนิทาน ฯลฯ เขาก็จะเรียนรู้เรื่องเวลาสำหรับกิจวัตรต่างๆ และเมื่อยังไม่ถึงเวลา เขาก็เรียนรู้ว่ายังไม่ได้

เมื่อเข้าสู่วัยก่อนเข้าวัยเรียน เด็กก็สามารถเรียนรู้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัว เช่น ใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้าน ยกมือไหว้สวัสดีผู้ใหญ่หรือขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของจากผู้อื่น รับประทานอาหารเมื่อถึงเวลา

ที่สำคัญพ่อแม่ควรสังเกตความพร้อมของลูกโดยคำนึงถึงวัยที่เหมาะสมด้วย และต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กด้วย กฎ กติกา บางข้อใช้ได้ผลดีกับเด็กคนหนึ่ง แต่เด็กบางคนอาจใช้ไม่ได้ผล พ่อแม่ต้องเรียนรู้พื้นนิสัยของลูกแต่ละคนด้วย

แนวทางสร้างกฎกติกาภายในบ้าน

ประการแรก – เริ่มจากการจัดสรรเวลากิน นอน เล่น ทำการบ้าน หรือกิจวัตรที่เขาต้องทำเป็นประจำ เช่น อาหารมื้อเช้า 7 โมง และอาหารมื้อเย็น 6 โมง หรือกลับจากโรงเรียนพ่อแม่ควรต้องให้ลูกทำการบ้านให้เสร็จก่อนออกไปเล่นกับ เพื่อนหรือดูทีวี พอสองทุ่มคือเวลาฟังนิทานก่อนเข้านอน ฯลฯ พยายามกำหนดให้เหมาะสมกับวัยของลูก แต่บางครั้งก็อาจยืดหยุ่นได้บ้าง เช่น ช่วงเวลาปิดเทอม หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ สามารถตื่นสายได้ เพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย และจะได้เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองด้วย

ประการที่สอง – สอนให้เก็บสิ่งของให้เข้าที่ทุกครั้ง เช่น ของเล่น รองเท้า ต้องวางเป็นระเบียบ เก็บเข้าที่เข้าทางทุกครั้งที่ใช้เสร็จ ถ้าลูกไม่ยอมเก็บ อาจจะเริ่มจากการช่วยกันเก็บในครั้งแรกๆ หลังจากนั้นต้องปล่อยให้ลูกเก็บเอง ต้องไม่พยายามช่วยทุกครั้ง และถ้าเขาไม่ยอมเก็บแล้วสิ่งของหาย เขาก็จะเรียนรู้ว่าเป็นเพราะเขาไม่เก็บของเข้าที่ ของสิ่งนั้นก็อาจหายได้

ประการที่สาม – เตรียมอุปกรณ์ให้ลูกจัดการกับตัวเอง เช่น เมื่อลูกต้องการถอดเสื้อผ้า ก็ควรใส่ลงตระกร้าที่พ่อแม่เตรียมไว้ เพราะถ้าถอดเสื้อผ้าแล้วโยนไว้บนพื้น ตามโต๊ะเตียง โซฟา แล้วคุณแม่ต้องตามเก็บให้ตลอดแล้วล่ะก็ เขาก็จะติดพฤติกรรมนั้นไปจนโตอย่างแน่นอน

ประการที่สี่ – ไม่ควรให้ลูกใช้เครื่องมือสื่ออิเลคทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ทีวี นานเกินไป พ่อแม่ควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน โดยดูวัยของลูกเป็นหลัก อาจจะกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาให้ชัดเจน

ทั้งสี่ประการเป็นเพียงตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่พ่อแม่สามารถสร้าง กฎกติกาขึ้นมาได้เลย เพราะการกำหนดกฎกติกาภายในบ้าน ก็เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าตัวเองควรทำตัวอย่างไรในบ้าน ทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ยามอยู่บ้านก็มีกฎกติกาในบ้าน ยามอยู่โรงเรียนก็มีกฎระเบียบของโรงเรียน เด็กก็จะได้เรียนรู้กฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม

และ…กฎ กติกาที่ลูกถูกปลูกฝังมาดีตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้ลูกเข้าสังคมได้ดี จนกลายเป็นบรรทัดฐานทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อถึงวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

สร้างกฎกติกาให้ได้ผลต้องมี 7 ข้อ 
หนึ่ง – กฎ กติกา ต้องชัดเจน ปฏิบัติได้ และเข้าใจง่าย

สอง – ถ้าลูกโตพอ บางเรื่องก็ควรให้ลูกได้ส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกาภายในบ้านด้วย

สาม – กฏกติกาต้องมีเหตุผล เหมาะสมกับวัยของเด็กที่จะปฏิบัติได้ ไม่บังคับให้เด็กทำตามความต้องการของพ่อแม่

สี่ – ควรสร้างทางเลือก เพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือก หรือตัดสินใจด้วยตนเอง

ห้า – เมื่อวางกฎ กติกาแล้ว ต้องใช้และยึดถืออย่างสม่ำเสมอ

หก – สร้างขั้นตอนของการทำโทษเมื่อผิดกฎ กติกา เริ่มจากเตือนทันทีเมื่อลูกทำผิดกฎ หรือกำหนดบทลงโทษเป็นขั้นตอน โดยต้องรับรู้ร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกตั้งแต่แรก

เจ็ด – คำชมเชย ชื่นชมเมื่อลูกปฏิบัติได้ตามกฎ กติกาที่วางไว้

ปัญหาเรื่องลูกไม่เชื่อฟัง หรือขาดระเบียบวินัยภายในบ้าน อาจต้องหันกลับมาสำรวจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านซะแล้วว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้ลูกเป็นอย่างทุกวันนี้หรือไม่…!!!

การสร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่ลูกวัยเด็กเล็กย่อมดีกว่าต้องมาแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแล้วเมื่อเด็กโตค่ะ

ที่มา https://www.facebook.com/sruangmon.sidhisamarn?fref=ts

comments 

  • พ่อแม่สมัยนี้ เข้าใจว่า การปล่อยให้ลูกเป็นอิสระเสรี ไม่มีกรอบ ทำให้ลูกมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ แต่ลืมคิดไปว่า การไมกำหนดกติกา ทำให้เด็กกลายเป็นเด็กไม่มีระเบียบวินัย และปราศจากความรับผิดชอบต่อจนเอง และ ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ต่อให้เก่งไป ฉลาดไป ก็เป็นคนที่คุณภาพ ใช้ไม่ได้อยู่ดี
  •  ขอเพิ่มอีกนะคะ เรื่อง กาละเทศะ การไหว้ขอบคุณ การขอโทษ เล็กๆน้อยๆก็ต้องฝึกให้เป็นนิสัย หรือการ ตอบรับผู้ใหญ่ เด็กบางคนเฉยผู้ใหญ่ตกใจนะคะ นึกว่าพูดคนเดียวน่ะค่ะ…ดูมีรายละเอียดจุกจิก มาตรฐานแต่ละบ้านไม่เท่ากันก็จริงนะคะ แต่ติดตัวลูกไปจนโต จะฝึกเมื่อโตก็ยากแล้ว ถ้าครอบครัวไม่ดูดายสิ่งเหล่านี้ เชื่อค่ะว่าเด็กๆก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ ทำสิ่งใดก็จะคิดถึงผู้อื่น และผลกระทบที่ตามมา สังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะแน่นอนค่ะ :))
  • เราตั้งกฎกติกาไว้ก่อนทำตามก้อได้รางวัลเป็นคำชม ว่าง่ายๆคือโตด้วยคำชม แล้วเด็กเค้าเองก้อจะรู้หน้าที่ด้วย เพราะเด็กเดี๋ยวนี้เค้าเข้าใจเหตุผล เพียงแต่ต้องขยันพูด ขยันอธิบายหน่อย เด็กจะเป็นยังไงอยู่ที่เราจริงๆ ใน 2-3 ขวบปีแรกอย่างที่คุณโนว่านะค่ะ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 27/07/2013 by in การเลี้ยงลูก.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: