AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

เทคโนฯ ธนบุรี เจ๋ง! ออกแบบ “Formula” ลงสนาม JSAE Auto Challenge 2013

นศ. KMUTT Formula Student จากรั้ว มจธ. เจ๋ง! พัฒนาและออกแบบรถ BLACK PEARL ETERNITY RACING TEAM

หลังได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันรถ Formula ระดับนานาชาติในรายการ JSAE Auto Challenge 2013 ที่ญี่ปุ่น

ระหว่าง 3 – 7 กันยายนที่จะถึงนี้ ตั้งเป้าติดอันดับ 1 ใน 10 ของตารางการแข่งขันก่อนกลับมาป้องกันแชมป์รายการในประเทศ

นศ. KMUTT Formula Student จากรั้ว มจธ. เจ๋ง! พัฒนาและออกแบบรถ BLACK PEARL ETERNITY RACING TEAM

รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
ออกแบบเชิงกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

       รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบเชิงกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ KMUTT Formula Student กล่าวถึงการแข่งขัน Formula Student ว่า เกิดจาก  SAE – Society of Automotive Engineers หรือสมาคมวิศวกรยานยนต์จัดให้มีการแข่งขันดังกล่าวขึ้น โดยทำเลียนแบบรถ Formula One (F1) แต่ย่อขนาดเครื่องยนต์ลง เพื่อนำมาแข่งขันในรายการ TSAE Auto Challenge 2012-2013 โดยรถ Formula Student ไม่ได้มีแข่งขันเฉพาะในประเทศไทย แต่มีการแข่งขันกันทั่วโลก

       วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ของนักศึกษา สามารถพัฒนา ออกแบบรถ สามารถคำนวณระบบต่างๆ ของรถ และสร้างรถขึ้นเองได้ อีกทั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยียานยนต์โดยฝีมือนักศึกษา

       ทั้งนี้ ผลจากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge ที่ผ่านมา ทีม KMUTT Formula Student จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ที่สามารถคว้าแชมป์รายการระดับประเทศ ล่าสุดเตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนประเทศไทยในรายการ JSAE Auto Challenge 2013 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2556

       สำหรับรถที่จะนำไปแข่งขันในปีนี้ เป็นรถที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดใหม่คือ BLACK PEARL ETERNITY RACING TEAM จะเป็นรถที่มีการตอบสนองและควบคุมได้ดีโดยใช้ผู้ขับเป็นต้นแบบหลักในการออกแบบ ทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       รถคันนี้ยังมีจุดเด่นคือ มีน้ำหนักเบา เครื่องยนต์มีการโอเวอร์ฮอลล์ ทำให้รถมีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น ถือเป็นหัวใจหลักในการเร่งของเครื่องยนต์ ประหยัดน้ำมัน และการควบคุมของผู้ขับ เชื่อว่า จะทำให้ทีม มจธ. สามารถคว้ารางวัลประเภทใดประเภทหนึ่งจากการแข่งขันครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมา ทีม มจธ.มักติดอันดับต้นๆ ของตาราง ถือเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการจัดทำเสื้อทีมที่เป็นรูปแบบเฉพาะ หรือการตั้งแท่นซ่อมรถเมื่อเกิดปัญหา ทำให้ทีมอื่นๆ นำมาใช้เป็นมาตรฐาน เป็นต้น

       ที่ปรึกษาโครงการ KMUTT Formula Student กล่าวว่า โครงการนี้ สามารถสร้างคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้หลากหลายจากโมเดลการออกแบบรถ Formula เพราะเป็นเรื่องที่ทำให้คนมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการทำงานเป็นทีม ประเด็นสำคัญคือ ความเสียสละ นักศึกษาที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นคนที่มีจิตสาธารณะที่อุทิศตัวให้กับส่วนร่วม และนักศึกษาที่จบออกไปก็ไม่จำเป็นต้องทำงานทางด้านวิศวกรรมยานยนต์เท่านั้น แต่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้มากมาย

       

       “ กิจกรรมนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมส่วนใหญ่มักสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ จึงเป็นความสมัครใจ    นอกจากคณะวิศวกรรมฯ สาขาต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในการออกแบบด้านวิศวกรรมยานยนต์แล้ว ยังมีคณะสถาปัตย์ฯซึ่งจะช่วยในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ของตัวรถให้ดูดี เป็นต้น

 

       เป็นการร่วมมือแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน เพราะรถ 1 คันไม่สามารถทำขึ้นได้โดยคนเพียงคนเดียว จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การจัดแบ่งหน้าที่รับผิดขอบ รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นรู้จักทำงานร่วมกับคนอื่นได้ การฝึกและการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆกันไป ถือเป็นการฝึกการเป็นผู้นำที่ดีให้กับนักศึกษาในตัว”

นายนิวิฐ ลิวนานนท์ชัย

หัวหน้าทีม BLACK PEARL IV

       ด้าน นายนิวิฐ ลิวนานนท์ชัย หัวหน้าทีม BLACK PEARL IV กล่าวว่า หลังจากคว้าแชมป์รายการในประเทศและเป็นตัวแทนไปแข่งที่ญี่ปุ่น ขณะนี้ได้ทำรถคันใหม่ขึ้น ชื่อ BLACK PEARL ETERNITY RACING TEAM พร้อมสมาชิกกว่า 30 คน ต่างทุ่มเทพัฒนาและฝึกซ้อมอย่างหนัก เพราะการไปแข่งขันครั้งนี้ เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งระดับประเทศ โดยครั้งนี้ตนจะให้คำปรึกษาในฐานะพี่เลี้ยงและร่วมเดินทางไปญี่ปุ่นด้วย ยอมรับว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้น แม้จะกดดัน เพราะจากได้ติดตามดูการแข่งขันและการทำรถมาหลายๆสนามกว่าจะทำรถที่ได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีด้านยานยนต์ของต่างประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้ากว่าไทยมาก ทั้งเรื่องทุนสนับสนุนหรือความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย รวมถึงความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนที่เหนือกว่า แต่ก็เชื่อว่าในปีนี้ ทีม มจธ.จะสามารถติดท็อปเท็นของตารางการแข่งขัน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เรามั่นใจว่าจะทำให้ได้

       

       “ ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปแข่งขันในระดับนานาชาติญี่ปุ่นครั้งนี้ และทีมฯ จะคว้าตำแหน่งในอันดับต้นๆกลับมาได้อย่างแน่นอน เพราะได้เตรียมตัวล่วงหน้ามากว่า 2 ปีก่อนการแข่งขันรายการในประเทศ จึงมีความพร้อมด้านในต่างๆ  เริ่มจากเมื่อรุ่นผมทำรถเสร็จแล้วรุ่นน้องจะมีการพัฒนารถอย่างไร มีการฝึกซ้อมอย่างไร และมีการวางคะแนนในประเภทไหน เท่าไหร่ ที่ผ่านมามีการนำคะแนนการแข่งขันจากปีที่แล้วเทียบกับคะแนนที่เคยทำมาหลายๆสนามจึงมั่นใจว่าทำได้ ประกอบกัทางมหา  วิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนอย่างดี ทั้งด้านงบประมาณบางส่วนและการจัดพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไปฝึกซ้อมยังสนามต่างๆ ขณะที่ทีมอื่นๆ ต้องเหมารถไปกันเอง รู้สึกประทับใจและต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้”

       นายนิวิฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ ในฐานะนักศึกษาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้หลายอย่าง ไม่เพียงแค่นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องมาใช้ ยังช่วยเรื่องของการเข้าสังคม การทำงานร่วมกัน เพราะการทำรถ Formula เหมือนการบริหารธุรกิจ ไม่ใช่แค่นำความรู้มาพัฒนารถเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักการแบ่งทีมทำงาน เช่นนอกจากทีมประกอบรถแล้ว ยังต้องมีทีมหาสปอนต์เซอร์ ทีมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การเตรียมแผนธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องการนำเสนอผลงานที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย และการบริหารทีม เพราะทุกคนในทีมมีความสำคัญเท่าๆกัน ไม่แบ่งว่าใครเก่งกว่าใคร ถือเป็นการฝึกทั้งเรื่องความรอดทน เสียสละ การทำงานเป็นทีม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

สมาชิกทีม BLACK PEARL IV

       Auto Challenge เป็นรายการแข่งขันรถ ที่เน้นความปลอดภัยที่มีกฎกติกาเคร่งครัดทั้งในส่วนของการออกแบบและอุปกรณ์ เป็นการแข่งขันในแบบล้อปิด หรือ Open Wheel ที่นั่งเดียวใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่เกิน 610 cc ใช้ก๊าซโซฮอลล์ 95 เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดจากการทดสอบรายการต่างๆ จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภท Static Competition แบ่งเป็นด้านการออกแบบ การจัดการ และการนำเสนอผลงาน และ2.ประเภท Dynamic Competition แบ่งออกเป็นด้านการทดสอบอัตราเร่งของรถ การทดสอบการทรงตัวของรถแบบวิ่งเป็นวงกลมซ้ายขวา การทดสอบการวิ่งแข่งในสนามหนึ่งรอบ การทดสอบประสิทธิภาพความทนทาน และการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ซึ่งหลังจากเดินทางไปร่วมแข่งขันในรายการ JSAE Auto Challenge 2013 ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2556 ในฐานะตัวแทนประเทศไทยแล้ว รถ BLACK PEARL ETERNITY RACING TEAM ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)จะต้องกลับมาแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2013 – 2014 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อป้องกันแชมป์ในรายการดังกล่าว

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9560000105120

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 23/08/2013 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,536 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,536 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,536 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: