AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

บ้านปันรัก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จ.สุราษฏร์ธานี

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ทำพิธีเปิดกองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ณ วัดศานติ-ไมตรี เมื่อวันที่ 14 กพ. 2556

กองทุนบ้านปันรักเพื่อร่วมกันจัดสร้างที่พักและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี แต่ไม่มีที่พัก ให้มาพักที่บ้านปันรั

บ้านปันรัก ตั้งอยู่ที่โรงฉันเก่าของวัดศานติ-ไมตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายใต้โครงการ “กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งขึ้น”  เพื่อพัฒนาระบบบริการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและใช้ชุมชนเป็นฐานในการดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม/ปัญญาและจิตวิญญาณโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อีกทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่เข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่วงท้ายของชีวิตในชุมชน ซึ่งการพัฒนาวัดศานติ-ไมตรี ให้เป็นต้นแบบขององค์กรด้านศาสนา ได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างสุขภาวะผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

LOVE SHARING HOUSE FOUNDATION :THE WELCOMING HOME FOR CANCER PATIENTS
 
สานพลังเครือข่าย สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่ตั้ง :  วัดศานติ-ไมตรี  223/2 หมู่4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077 211 457 -8
ผุ้ประสานโครงการ : ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี  
                                Tel.084 439 0150 /081 801 9435       E-mail : Patcharaporn.s@nhso.go.th/wachtu@gmail.com
เป้าหมาย
  1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาโดยการฉายแสงที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลทั้งมิติด้านกาย  มิติด้านจิตใจ   มิติด้านสังคม/ปัญญา และมิติด้านจิตวิญญานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีคนปักษ์ใต้
  2. มีระบบและรูปแบบการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในชุมชน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  3. มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ การสร้างสุขภาวะผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่วงท้ายของชีวิตที่มีประสิทธิภาพในชุมชน จำนวน 1 ศูนย์
  4. วัดศานติ-ไมตรี เป็นต้นแบบขององค์กรทางด้านศาสนา ที่มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมสร้างที่พักให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงในรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี แต่ไม่มีที่พัก  โดยท่านสามารถบริจาคผ่าน
บัญชี       :     “กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง”
ธนาคาร  :      กรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย
บัญชี       :     ออมทรัพย์ หมายเลข 827-0-29696-1
………………………………………………………………………………………………………………………………
รูปภาพ : โรคมะเร็ง ที่คนทั่วไปคิดว่า เมื่อเป็นแล้ว เหมือนโดนพิพากษาให้"ประหารชีวิต" แต่ ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ หรือ อาจารย์อ้อย แปรเปลี่ยนเป็นแค่การ"รอลงอาญา" หรือ "สั่งไม่ฟ้อง" โรคมะเร็ง เมื่อเป็นแล้ว โอกาสหาย โอกาสตาย สมัยนี้ มี%เท่ากัน อยู่ที่ใครจะดูแลตัวเองและต่อสู้กับมันให้ได้มากที่สุด ยาวิเศษ ที่รักษามะเร็งได้ดีก็คือ "กำลังใจ"จากคนที่เรารัก อยู่กับมะเร็ง สู้กับมะเร็ง เข้มแข็งให้ได้อย่าง ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ หรือ อาจารย์อ้อย ผู้ก่อตั้งโครงการ “กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง” ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิสุทธิ์ ให้จัดตั้งที่วัดศานติ ไมตรี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ความจริงที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น แต่ความตายเป็นสิ่งแน่นอนและไม่สามารถบอกล่วงหน้า การพบกันเมื่อตะกี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราก็ได้ เราหรือท่าน หรือคนที่ท่านรักและรักท่า นอาจจะมีมะเร็งเป็นเพื่อนและได้ใช้บริการ “บ้านปันรักฯ” ไม่วันใดก็วันหนึ่ง...ฟ้าเท่านั้นที่รู้ </p>
<p>หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบทุน “บ้านปันรักฯ”<br />
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย<br />
ชื่อบัญชี “กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง” เลขที่บัญชี ๘๒๗-๐-๒๙๖๙๖-๑ หรือติดต่อ ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ โทร ๐๘๑-๘๐๑๙๔๓๕, ๐๘๔-๔๓๙๐๑๕๐<br />
 หรือ e-mail : Patcharaporn.s@nhso.go.th/wachtu@hotmail.com</p>
<p>อาจารย์อ้อย ผู้ไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตา แม้ชีวิตเธอจะเดินช้าแต่เธอไม่เคยคิดจะเดินถอยหลัง ในที่สุดเจ้ามะเร็งร้ายก็ไม่อาจพรากกำลังใจจากเธอไปได้แม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเธอแปร “วิกฤติ” จากโรคร้าย กลายเป็น “โอกาส” ในการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด...แล้วเราจะไม่ช่วยเธอกันหน่อยหรือ ?

              อีกหนึ่งโครงการเพื่อบ้านปันรัก  (ได้ช่วยผุ้ป่วยที่บ้านปันรัก  ได้เสื้อสวยๆ ไว้ใส่อีกด้วย)

โรคมะเร็ง ที่คนทั่วไปคิดว่า เมื่อเป็นแล้ว เหมือนโดนพิพากษาให้”ประหารชีวิต” แต่ ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ หรือ อาจารย์อ้อย แปรเปลี่ยนเป็นแค่การ”รอลงอาญา” หรือ “สั่งไม่ฟ้อง” โรคมะเร็ง เมื่อเป็นแล้ว โอกาสหาย โอกาสตาย สมัยนี้ มี%เท่ากัน อยู่ที่ใครจะดูแลตัวเองและต่อสู้กับมันให้ได้มากที่สุด ยาวิเศษ ที่รักษามะเร็งได้ดีก็คือ “กำลังใจ”จากคนที่เรารัก อยู่กับมะเร็ง สู้กับมะเร็ง เข้มแข็งให้ได้อย่าง ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ หรือ อาจารย์อ้อย ผู้ก่อตั้งโครงการ “กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง” ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิสุทธิ์ ให้จัดตั้งที่วัดศานติ ไมตรี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ความจริงที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น แต่ความตายเป็นสิ่งแน่นอนและไม่สามารถบอกล่วงหน้า การพบกันเมื่อตะกี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราก็ได้ เราหรือท่าน หรือคนที่ท่านรักและรักท่า นอาจจะมีมะเร็งเป็นเพื่อนและได้ใช้บริการ “บ้านปันรักฯ” ไม่วันใดก็วันหนึ่ง…ฟ้าเท่านั้นที่รู้

หากท่านประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบทุน “บ้านปันรักฯ”
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย
ชื่อบัญชี “กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง” เลขที่บัญชี ๘๒๗-๐-๒๙๖๙๖-๑ หรือติดต่อ ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ โทร ๐๘๑-๘๐๑๙๔๓๕, ๐๘๔-๔๓๙๐๑๕๐
หรือ e-mail : Patcharaporn.s@nhso.go.th/wachtu@hotmail.com

อาจารย์อ้อย ผู้ไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตา แม้ชีวิตเธอจะเดินช้าแต่เธอไม่เคยคิดจะเดินถอยหลัง ในที่สุดเจ้ามะเร็งร้ายก็ไม่อาจพรากกำลังใจจากเธอไปได้แม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเธอแปร “วิกฤติ” จากโรคร้าย กลายเป็น “โอกาส” ในการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด…แล้วเราจะไม่ช่วยเธอกันหน่อยหรือ ?

เชิญร่วมสมทบทุนโครงการบ้านปันรัก”   จัดจำหน่ายเสื้อเพื่อเข้า “กองทุนบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ” 

ตัวละ 200 บาท ต่างจังหวัดค่าส่ง EMS 50 บาท
ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บ้านปันรัก จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อซื้อเสื้อได้เลยคะ
เมื่อโอนเงินแล้ว อินบ็อคแจ้งที่อยู่ได้ด้วยน่ะคะ  https://www.facebook.com/pennapa.kanjanapirom

ชื่อบัญชี นางเพ็ญนภา กาญจนภิรมย์
เลขบัญชี 552-271022-0
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี
บัญชีออมทรัพย์

โทร 084 – 6250828 , 077 – 275330
ไซค์ M 38 x 54
ไซค์ L 41 x 56
ในส่วนของจ.สุราษฎร์ธานี จะมารับเสื้อเองได้เลยค่ะ โทรติดต่อได้ตลอดเวลาค๊า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 24/08/2013 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,497,578 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: