AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

Ceramic

อยากได้

คำว่า “เซรามิก” (Ceramic) มีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า “Keramos” ซึ่งมีความหมายว่าไฟหรือความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำดินมาปั้นขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การหล่อด้วยแม่พิมพ์หรือการปั้นด้วยมือ จากนั้นนำไปเคลือบหรือไม่เคลือบก่อนจะนำไปเผาด้วยอุณหภูมิสูง-ต่ำขึ้นอยู่กับประเภทของดินและเทคนิค

โดยในระหว่างนั้นอาจมีขั้นตอนของการตกแต่งพื้นผิวเขียนลายหรือลงสีเพิ่มเติมไปตามรูปแบบของการดีไซน์จนกลายมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์

สำหรับ “เซรามิก” คุณภาพสูงของเมืองไทยส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดลำปาง ซึ่งมีปริมาณ “ดินขาว” วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตเซรามิกอยู่มาก โดยผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปาง ได้แก่ “ชามตราไก่” ที่มีต้นกำเนิดมาจากงานฝีมือของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและเริ่มทำการผลิตถ้วยข้าวต้มวาดลวดลายไก่โต้งลงไป และด้วยความสวยงามตลอดจนรูปแบบของภาชนะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ชามตราไก่ของเมืองลำปางได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมเซรามิกที่มีชื่อเสียง ทำให้ปัจจุบันจังหวัดลำปางมีโรงงานผลิตเซรามิกอยู่มากกว่า 300 แห่งเลยทีเดียว

เซรามิก จำแนกตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 4 ประเภท

 1. “พอร์ซเลน” (Porcelain) เนื้อเซรามิกสีขาวเคลือบผิวมัน โปร่งแสง มีความแข็งแกร่งเหมือนแก้ว ไม่ดูดซึมน้ำ เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดังกังวาน
 2. “โบนไชน่า” (Bone China) เครื่องปั้นดินเผาชั้นดีที่มีความขาวและเคลือบเป็นมันวาวมาก มีเนื้อละเอียดบางเบาและมีความโปร่งแสงมาก ตลอดจนมีความแข็งแกร่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ เครื่องถ้วยชาชนิดต่างๆ
 3. “เอิร์ธเทนแวร์” (Earthenware) เซรามิกเคลือบผิวทึบแสง มีความพรุน ดูดซึมน้ำได้ เนื้อละเอียด สีไม่ขาวมาก เช่น คนโท กระถางต้นไม้ กระเบื้องมุงหลังคา
 4. “สโตนแวร์” (Stonewareเซรามิกเคลือบผิว มีความพรุนตัวต่ำ ทึบแสง เนื้อแข็งแกร่งและหนา เช่น เครื่องสังคโลกและโอ่งมังกร

ในการเลือกซื้อเซรามิกควรคำนึงถึงจากวัตถุประสงค์การใช้งานก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราต้องการนำไปทำอะไร หากต้องการภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ก็ควรเลือกเซรามิกประเภท Porcelain แต่หากต้องการสินค้าที่ใช้สำหรับการตกแต่ง (Decorative Items) ก็ควรเลือกเซรามิกประเภท Stoneware ที่มีความทนทานและดูแลรักษาได้ง่าย

จากนั้นก็ควรพิจารณาถึงความชื่นชอบในเทคนิคที่นำมาใช้ในการผลิตว่ารูปแบบและลักษณะของงานนั้นเป็นงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเป็นงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้
แม่พิมพ์ในการผลิต ซึ่งลักษณะของงานจะมีความประณีต นอกจากนี้เรื่องของเทคนิคในการเคลือบและตกแต่งลวดลายต่างๆ ที่สวยงาม ตลอดจนประโยชน์ในการใช้งานที่เหมาะสมก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อก่อนที่จะพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ตำหนิของการแตกร้าว รูปลักษณะที่บิดเบี้ยวหรือเทคนิคของการเคลือบเสมอ

แต่อย่างไรก็ตามในการเลือกซื้อเซรามิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นสำคัญ สำหรับในส่วนของดูแลรักษาเซรามิกให้ดูใหม่อยู่เสมอก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการทำความสะอาดโดยการเช็ดหรือล้างตามปกติ เพราะชิ้นงานเซรามิกที่ผ่านการเคลือบและการเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะมีความแข็งแกร่งทนทานและมีอายุในการใช้งานได้นานเป็นนับร้อยปีเลยทีเดียว

เซรามิกตกเกรดเป็นอย่างไร

เวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิก บางทีจะดูแค่เพียงสีสันและลวดลายอาจจะยังไม่พอ   เอาเกร็ดความรู้มาฝากกันว่าเซรามิกตกเกรดหรือเซรามิกที่มีตำหนินั้นแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรกันบ้าง

 • ผิวผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดนูน –  เกิดจากสิ่งสกปรก ตกลงบนผิวหน้าเคลือบ ซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นอนินทรีย์  สารที่ตกลงไปก่อนการเผาหรือระหว่างการเผาเคลือบ
 • ผิวผลิตภัณฑ์เป็นรูเข็ม  –  เกิดจากฟองอากาศในเนื้อดิน ดันออกมาภายนอกเคลือบในระหว่างเผา ทำให้ผิวผลิตภัณฑ์ไม่เรียบ โดยจะสังเกตเห็นเป็นรูลึกที่บริเวณผิวของผลิตภัณฑ์
 • ผิวผลิตภัณฑ์เป็นคลื่น  –  เกิดจากความหนาของการชุบเคลือบไม่เท่ากัน
 • ผิวผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมือนผิวส้ม  –  เกิดจากการชุบเคลือบโดยวิธีการพ่นที่ไม่ดีพอ ส่วนผสมของเคลือบบนผิวผลิตภัณฑ์เกาะติดกันไม่สม่ำเสมอหรืออาจมีฟองอากาศอยู่ข้างใต้ชั้นเคลือบ
 • ผิวผลิตภัณฑ์มีลักษณะด้าน  –   เกิดจากผิวเคลือบมีการระเหย  ทำให้สูญเสียความเป็นมันวาว มักเกิดระหว่างการเผาเคลือบครั้งที่ 2
 • ผิวผลิตภัณฑ์เกิดจุดสีที่ต่างไปจากสีของเคลือบ –  เกิดจากการปนเปื้อนของแร่ที่ทำให้สี  เช่น เหล็กทำให้เกิดจุดสีน้ำตาล  ทองแดงทำให้เกิดจุดสีเขียว
 • ผิวของผลิตภัณฑ์มีสีไม่สม่ำเสมอ  –   เกิดจากความผิดพลาดในการควบคุมสภาวะการเผา หรือส่วนผสมของสีไม่เข้ากัน
 • ผิวของผลิตภัณฑ์มีลักษณะแตกลายงา  –   เกิดจากเคลือบมีสัมประสิทธ์การขยายตัวมากกว่าเนื้อดินปั้น เมื่อเย็นตัวลงจะหดตัวมากกว่าเนื้อดินปั้น จึงทำให้เกิดการรานหรือลายงา

THAI CERAMIC   (hand painted) ของไทยฝีมือไม่แพ้ใคร

THAI PORCELAIN ของไทยสวยมาก

 1. Royal Porcelain

อธิบายว่า Royal Bone China and Royal Fine Chine ต่างกันอย่างไร 

 1. Patra Porcelain

เซรามิกผู้ดีอังกฤษ ‘บึงสามพัน’ เพชรบูรณ์
***กลุ่มเซรามิกบึงสามพัน เลขที่ 195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทร. 08-1801-6619, 08-1111-4045 และ 05-6731-309***
http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000006494

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 29/08/2013 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: