AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

สมอง พัฒนาได้ตลอดชีวิต / ถ้าไม่อยากสมองเสื่อมทำอย่างไร

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pSbQld2k2Q&list=RD028IhKCgyasZo
หนูดี วนิษา เรซ Nudi_Vanessa Race พูดเรื่องการพัฒนาสมอง

 • มามิดาร่า ไฮแจ๊ค คืออะไร ?
 • ไม่จริง….ที่ สมองหยักมาก ยิ่งฉลาด
 • ไม่จริง….ที่ ยิ่งแก่ตัว สมองยิ่งแย่ (70 80 กว่าปีก็พัฒนาสมองได้ สมองสร้างเซลใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ)
 • เด็กปัจจุบันเป็นโรคสมาธิสั้นจากการดู TV เล่นอินเตอร์เน็ต
 • เรามี 2 ชีวิตในร่างเดียว คือ ตัวเรา และสมอง
 • ทุกอย่างเริ่มที่สมอง ถ้าเราคุมสมองได้ เราก็คุมความคิด การกระทำของเราได้
 • การดึงศักยภาพสูงสุดของสมองมาใช้ เพื่อให้เราเป็นอัจฉริยะ โดยการสือสารกับสมอง ผ่านจิตใต้สำนึกและจิตสำนึก เช่น ในการ present งาน/การสอบ
 • ก่อนนอนให้ใช้จิตใต้สำนึก คิดเห็นภาพ จินตนาการอย่างละเอียดยิบว่า เรานั่งทำการสอบ อ่านคำถาม และตอบได้หมดทุกข้อ ทำข้อสอบได้หมด ผลสอบออกมาดีมากๆ

(สมองจะนำสารที่เรานำส่งให้เขา บันทึกลงไป พอตอนเช้าสมองจะทำซ้ำแบบที่เราใช้จิตใต้สำนึกกำหนดก่อนนอน คิดซ้ำๆแบบนี้เวลาทำการสอบ present ก็จะผ่านไปด้วยดี

หลักการพัฒนาสมองของหนูดี

 1. ต้องพักผ่อนให้พอ ควรนอนก่อน 4 ทุ่ม ตื่นมาตี 4 แล้วค่อยท่องหนังสือ
 2. ออกกำลังกาย (เพิ่มอ๊อกซิเจนให้สมอง)
 3. ทานอาหารที่มีประโยชน์
 4. การอ่านหนังสือ/จดโน๊ตแรงบันดาลใจ
 5. อยากเก่งเรื่องไหนทดลองและทำซ้ำๆ
 6. หลีกเลี่ยงการนำพลังงานไฟฟ้าไว้ใกล้สมอง โดยเฉพาะเวลานอน (ซึงมีผลต่อสมอง ทำให้ระบบการทำงานของสมองลวนได้) เช่น มือถือ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

https://www.youtube.com/watch?v=8IhKCgyasZo&feature=youtube_gdata_player

ท่าบริหารสมอง เป็น 2 เท่า  น่าสนใจมากๆ ช่วยคนได้ รักใคร ชอบใคร ก็ส่งต่อกันไปเยอะๆ เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคสมองเสื่อมกันมาก ฝึกใว้จะได้ไม่เป็น

………………………………………………………………….

ถ้าไม่อยากสมองเสื่อมทำอย่างไร 

ช่วงนี้เริ่มเข้าใกล้ฤดูเกษียณอายุราชการของบรรดาข้าราชการต่างๆ ในขณะเดียวกันพวกเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน

ความเชื่อในอดีต (แม้กระทั่งในปัจจุบัน) ของพวกเราส่วนใหญ่ก็ คือ เมื่อเราอายุมากขึ้น สมอง เราก็จะเหมือนกับอวัยวะส่วนอื่นๆ

ของร่างกายที่เริ่มจะเสื่อมและหมดสภาพลงเรื่อยๆ

 

อย่างไรก็ดีจากพัฒนาการใหม่ๆ ของเทคโนโลยี ในเรื่องของ Brain-imaging technology ที่เริ่มจะชี้ให้เห็นในอีกมิติหนึ่งว่า

จริงๆ แล้ว สมองเรา ไม่ได้เสื่อมลงเรื่อยๆ จนหมดอายุ แต่จริงๆ สมองเราสามารถที่จะสร้างตัวเองหรือเซลล์ใหม่ๆ ขึ้นมาได้ตลอดเวลา

มีศาสตร์ที่น่าสนใจในด้านการศึกษาสมองที่เรียกว่า neuroplasticity ที่พบว่า สมองเราจะมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

และยิ่งเราใช้สมอง  เราก็ยิ่งทำให้เจ้าตัวเซลล์ประสาทหรือ neurons ที่อยู่ในสมองเรา  คงอยู่ไปเรื่อยๆ       แต่….ถ้าเราหยุดใช้เมื่อไร

เจ้าเซลล์ประสาทก็จะค่อยๆ เสื่อมลง

 

มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The SharpBrain Guide to Brain Fitness เขียนโดย Alvaro Fernandez ที่รวบรวมผลการศึกษาและวิจัยใหม่ๆ

ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมอง และมีคำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหาทางใช้สมองเพื่อให้สมองเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่เสื่อมถอย

ลงทางเวลาที่ผ่านไป ลองมาดูข้อแนะนำห้าประการที่หนังสือเล่มนี้ให้ไว้นะครับ เผื่อท่านผู้อ่านจะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อไม่ให้สมองเราเสื่อมได้

ประการแรก คือ อย่าหยุดเรียนรู้   มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ายิ่งคนมีการศึกษาสูง จะยิ่งมีโอกาสน้อยในการที่สมองจะเสื่อมลงตามอายุ

ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะทำงานหรือมีงานที่ท้าทายและกระตุ้นสมองให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา ยิ่งถ้าเรามีงานที่ท้าทายและกระตุ้นสมอง

อยู่เป็นประจำก็จะยิ่งจะเป็นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ประการที่สอง คือให้เรียนรู้ในวัฒนธรรมใหม่ๆ  อาทิเช่น การเรียนภาษาใหม่ๆ ถ้าจะให้ดีต่อสมองยิ่งขึ้น ควรจะเรียนรู้ในภาษาที่มีความแตกต่าง

จากภาษาเดิมของเราหรือภาษาไทยมากๆ นะครับ    ยิ่งเรียนภาษาที่มีความแตกต่างจากภาษาของเรามากก็จะยิ่งท้าทายต่อสมองเพิ่มขึ้น

นอกจากการเรียนรู้ภาษาใหม่แล้ว การมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศหรือไปอยู่อาศัยหรือไปเที่ยวต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆ ก็ช่วยพัฒนา

เซลล์ประสาทในสมอง การที่จะต้องไปศึกษา และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไป จะทำให้เราต้องเอาใจใส่ต่อสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ก็เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารสมอง

ประการที่สาม คือ การตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ท้าทายหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Stretch Goals     หลายครั้งพอพบเจอเป้าที่ท้าทายมากๆ เรามักจะท้อถอย

หรือหมดกำลังใจ    แต่….จริงๆ แล้วถ้าเรามีเป้าหมายที่ท้าทายกลับจะยิ่งทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากยิ่งขึ้น และความท้าทายที่มากขึ้นก็มักจะ

ทำให้เราต้องทำในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อให้บรรลุเป้าที่ท้าทายดังกล่าว การที่ต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ที่หลากหลายและแตกต่างจะส่งผลต่อการพัฒนา

สมองเรามากขึ้น

มีงานวิจัยหลายงานที่ชี้ให้เห็นอีกว่าการที่เรามีแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเก่งแต่เฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ส่งผลดีต่อสมองเราในระยะยาว

ประการที่สี่ คือการที่รู้จักบริหารความเครียดที่ดี  การมีความเครียดที่มากเกินไปไม่ว่าความเครียดดังกล่าวจะเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือความคิดเรา

เองก็จะทำลายเจ้าตัวเซลล์ประสาทในสมองเราและทำให้ไม่สามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ขึ้นมาได้

ประการสุดท้าย คือการมีเพื่อนมากๆ   เพราะการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือ Social Engagement ยิ่งช่วยทำให้สมองเราสุขภาพดีขึ้น

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะส่งผลให้การทำงานของสมองเราดีขึ้น ซึ่งก็มีข้อสงสัยอีกครับมีเพื่อนจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะ ก็มีการศึกษาอีก

และพบว่าจำนวนเพื่อนที่สมองเรานั้นสามารถที่รับและประมวลได้ดีที่จำนวน 150 คนครับ (มีการตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบไว้ว่า Dunbars number)

 

ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า   วิธีการทั้งห้าประการในการทำให้สมองเรามีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอดเวลา และไม่เสื่อมไปตามวัยนั้น นอกเหนือจากจะช่วยสมอง

เราแล้วยังมีส่วนช่วยต่อความก้าวหน้าในการทำงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียน รู้ทักษะใหม่ๆ การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย การบริหารความ

เครียดที่ดี หรือ แม้กระทั่งการมีเพื่อนและเครือข่ายที่มาก ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยในการทำงานด้วยเช่นกัน

สมองเรา จะมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาตลอดเวลา….

ถ้าหยุดใช้เมื่อไร เจ้าเซลล์ประสาท จะค่อยๆ เสื่อมลง….

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/36516

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,560,228 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,560,228 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,560,228 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: