AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ตุ๊กติ๊ก ตุ๊บปอง — แม่ของลูก

ตุ๊กติ๊ก ตุ๊บปอง
"แม่ของลูก"

เขียนอะไรต่อมิอะไรในตอนเช้า ๆ มากว่าปี..นับแต่สิ้นแม่เมื่อวันที่ 22 มิถุนา ปี 2555 และทุกเรื่องที่เขียนล้วนโยงมาจาก"ทุนทางชีวิต" ที่แม่ได้ก่อร่างสร้างชีวิตลูกน้อยหอยขมทั้ง 8 ด้วย"ความรักและความรู้
กระทั่งมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆ คนอยากรู้จักแม่..มากขึ้น
วันนี้.. จึงจะขอกล่าว..และเล่าเรื่องราวของแม่ที่ลูกรักสุดชีวิต..ให้ทุกคนได้อ่าน 

        "แม่ผู้ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ"
     ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงแม่ว่า..

..คุณแม่กาญจนา ปิ่นประทีป ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจแทนลูกๆ ทุกคนของคุณแม่ เพราะเมื่ออ่านประวัติของคุณแม่โดยละเอียดจะพบความจริงว่า คุณแม่กาญจนาไม่ได้เป็นเพียงคุณแม่ของลูกๆ ในตระกูล "ปิ่นประทีป" เท่านั้น แต่คุณแม่กาญจนายังอุทิศตนเป็นคุณแม่ของเด็ก ของเยาวชนและคนรุ่นหลังอีกนับไม่ถ้วน หากเราลองพิจารณาจากผลงานตลอดช่วงชีวิตของคุณแม่ประกอบด้วย ก็จะเห็นอย่างที่ผู้เขียนเห็น ผลงานบางส่วนของคุณแม่กาญจนาที่รังสรรค์ฝากไว้ในสังคม ..

..จากชีวิตและงานของคุณแม่กาญจนาที่กล่าวมาโดยสังเขป ก็จะพบว่าคุณแม่กาญจนาเป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จในหลายฐานะ เช่น
1. ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง คุณแม่สู้ชีวิตจนตั้งตัวได้อย่างมั่นคง
2. ในฐานะข้าราชการคนหนึ่ง คุณแม่รับราชการจนเกษียณอายุอย่างมีเกียรติ
3. ในฐานะครูคนหนึ่ง คุณแม่มีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง
4. ในฐานะนักการศึกษาคนหนึ่ง คุณแม่ริเริ่มตั้งกองทุนการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลืมตาอ้าปากทางสติปัญญานับไม่ถ้วน
5. ในฐานะแม่คนหนึ่ง คุณแม่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคม ลูกของคุณแม่มีมาตรฐานสูง อวดใครต่อใครได้อย่างไม่ต้องอายใคร แต่ละคนได้รับการศึกษาอย่างดี ได้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆของประเทศ จนบางคนได้เป็นถึงรัฐมนตรีของประเทศไทย บางคนเป็นนักการศึกษาที่อุทิศตนตามรอยแม่ (เช่น พี่ปอง-เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อการอ่านการเขียน การสร้างคนให้กับสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมที่โดดเด่นเห็นชัด )

คุณภาพของลูก สะท้อนคุณภาพการเลี้ยงดูของแม่
คุณภาพของลูก สะท้อนคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อ
คำกล่าวนี้ คงไม่ใช่คำกล่าวเกินจริง เมื่อพิจารณาลูกๆ แต่ละคนของคุณแม่กาญจา ปิ่นประทีป

ในทางพุทธศาสนาของเรานั้น คุณค่าของคนเราไม่วัดกันที่ความยืดยาวของอายุล้วน ๆ หากแต่เราวัดกันที่ "คุณภาพชีวิต" ของคนคนนั้นเป็นสำคัญ เหมือนพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า
  “โย จ วสฺสตํ ชีเว   
   กุสีโต หินวีริโย
   เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย 
   วีริยํ อารภโต ทฬฺหํ
   ผู้มีความเพียรแรงกล้า 
   แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว
   ก็ยังประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี
   ของผู้เกียจคร้าน หย่อนยานความเพียร "

คุณแม่กาญจนา ปิ่นประทีป เป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยความเพียรในการสู้ชีวิต ในการสอน ในการทำงาน ในการรับใช้สังคม ดังมีผลงานมากมายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนอยู่แล้ว

พระพุทธองค์ตรัสว่า ชีวิตของคนที่มีความเพียร แม้เพียงวันเดียว ยังเป็นชีวิตที่มีคุณค่า ส่วนคุณแม่กาญจนาอยู่มาถึง ๘๔ ปี และแต่ละปีนับแต่จบการศึกษาล้วนเปี่ยมด้วยความเพียรในการสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทั้งสิ้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชีวิตของคุณแม่กาญจนามีคุณค่าแค่ไหน

ชีวิตที่คุ้มค่าเพราะถูกใช้อย่างมีคุณค่า คือ ชีวิตของคุณแม่กาญจนา ปิ่นประทีป คนนี้เอง

            ด้วยรักและเมตตา 
   จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน กล่าวถึงแม่ของลูกว่า..

..ปองรักแม่ เพราะแม่รักปอง
เสียงแรกที่เราได้ยิน...คือเสียงเต้นของหัวใจแม่
และตอนนี้หัวใจของแม่ก็ยังเต้นอยู่ในหัวใจของลูกทุกคน

ถ้าเรารักแม่... จงกลับมาทำให้หัวใจของเราเต้นอยู่บนหนทางที่เป็นมรรคาแห่งการตื่น
      แม่สอนให้เรารู้ ตื่น เบิกบาน...แม่จึงเป็นพระอรห้นต์ในบ้าน

ถ้าบ้าน คือ ห้องเรียนห้องแรกที่จะสร้างลูกให้เป็นอิสรชน อย่างที่คุณแม่กาญจนาได้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน และได้สร้างลูกเพื่อออกมารับใช้โลก...
     ลูกทุกคนจึงไม่ต้องรู้สึกเสียใจที่แม่จากไป เพราะรู้ว่าลมหายใจของแม่ยังอยู่ในลมหายใจของลูกเสมอ

ขอชื่นชมในความเข้มแข็งของลูกทุกคนของคุณแม่กาญจนาที่ยังเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิต ถึงแม้ว่าแม่ที่รักจะจากไป แต่ใจของลูกที่ยังมีความสุขที่ได้รักและรักได้มากกว่ารักแม่ของตัวเอง คือ รักคนทุกคนในโลกนี้ และยังอยู่กับความจริงของโลกใบนี้

แม่กาญจนา ปิ่นประทีป เกิดที่บ้านสะพานหิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จ.พิษณุโลก แล้วใช้ชีวิต"ครู" ดูแล บ่มเพาะและสร้างปัญญาให้คนของแผ่นดินมาตลอด 42 ปี
เป็นแม่ผู้มีความอดทนและรักลูกอย่างแรงกล้า นับแต่ที่สามี..พ่อของลูกสิ้นไปตั้งแต่ปี 2516 แม่ต้องกัดฟันทุ่มกายเทใจฝ่ามรสุมชีวิตจนสุดแรงเกิดของแม่ เพื่อลูกๆทั้ง 8 คน จนมีวิถีชีวิตที่มั่นคง และเป็นสีสันที่งดงามอย่างมีคุณภาพของสังคม

24 ปี หลังจากเกษียณอายุราชการ แม่ทุ่มเทชีวิตเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ ในบทบาท
1. ประธานกลุ่มข้าราชการบำนาญเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.พิษณุโลก
2. ประธานกองทุนเพื่อเด็กยากไร้ในโรงเรียน จ.พิษณุโลก
3. จัดตั้งธนาคารบาทเดียวเพื่อเด็ก กระทั่งสื่อมวลชนนำมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
4. ตลอดเวลากว่า 20 ปี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร่ในโรงเรียน จ.พิษณุโลก ไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ทุน
5. จัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ในโรงเรียน จ.พิษณุโลก ในโรงเรียน 58 แห่ง โดยมีเงินในกองทุนแห่งละ 15,000 - 50,000 บาท
6. ได้รับคัดเลือกให้เป็น แม่ดีเด่น ประเภท แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2545 โดยคณะกรรมการคัดเลือกจากแม่ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และในการเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละอย่างสูง อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ชีวิตและการครองตนที่ดีของแม่น่าสนใจ กระทั่ง มีผู้จัดละครชื่อดัง มาขอหนังสือ เรื่อง สุดแรงเกิด..ของแม่ ที่ตุ๊บปอง ลูกคนที่ 6 ของแม่ร้อยเรียง ไปทำละคร.แต่เราคุยกันในหมู่แม่ๆ ลูกๆว่า "ไม่ทำ" น่าจะดีกว่า...เพราะทุกคนยังคงมีชีวิต และเป็นที่รู้จักของสังคม ถ้าถูกบิดเบือนบุคลิกเพื่อการตลาดครอบครัวเราจะเสียหาย..

ไม่เสียดาย..
แต่ดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าในความเป็นแม่ของเรา
ในเลือดเนื้อและชีวิตของลูกมีแม่เป็นเนื้อแท้ เป็นจิตและวิญญาณ

ทุกวันนี้..ที่ ลูกดีได้เพราะมีแม่ที่ดี
ที่ ลูกเสียสละได้เพราะมีแม่ที่เสียสละ
ที่ ลูกให้คนอื่นได้ เพราะมีแม่ที่ให้คนอื่นให้เห็น
ที่ ลูกมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจใฝ่ดี เพราะมีแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ดู
ที่ ลูกรักคนอื่นได้ เพราะมีแม่ที่รักลูก สอนให้ลูกรู้จักรักตนเอง รักพี่ รักน้อง และรู้จักรักคนอื่น
และ..ที่ ลูกกอดตัวเองเป็น และกอดคนอื่นได้ เพราะแม่กอดลูกเสมอ 
แม้ในวันที่แม่จะหลับตานอนอย่างสงบ..แม่และลูกก็ยังกอดกัน รักกัน เป็นขวัญและพลังใจให้กันและกัน
จนวันนี้..แม้นไม่มีแม่แล้ว แต่ลูกยังมีอ้อมกอดของแม่อยู่ในชีวิต ติดอยู่ในใจ..เสมอ

ลูกทุกคนรักแม่เป็นที่สุด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 03/10/2013 by in การเลี้ยงลูก.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,554,902 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,554,902 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,554,902 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: