AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

พาลูกเที่ยว

ด็กๆ รักการปิดเทอมและเฝ้ารอช่วงเวลานี้อย่างใจจดใจจ่อ เพราะนั่นหมายถึงการพักจากการไปโรงเรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปิดเทอมไม่ได้หมายถึงการหยุดการเรียนรู้ ช่วงปิดเทอมไม่ควรเป็นเวลาที่เด็กจะได้เล่นเกมตลอดทั้งวัน หรือนอนทั้งวัน แต่เด็ก ๆ ควรได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเล ได้ทำกิจกรรมที่สนุกหลากหลาย รวมทั้งการได้เรียนรู้สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดเทอมในช่วงถัดไป

จากการศึกษาของกระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็ก ๆ ขาดการเรียนรู้ไปถึง 25 % ในช่วงปิดเทอม จากการศึกษาของ แฮริส คูเบอร์จากมหาวิทยาลัยดุกค์ พบว่าผู้ปกครองที่มีฐานะปานกลางและร่ำรวยจะช่วยให้ลูกมีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในช่วงปิดเทอมได้ โดยใช้วิธีส่งลูกไปเรียนพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ แต่แท้ที่จริงแล้วเด็กๆสามารถเรียนรู้และสนุกสนานในช่วงปิดเทอมได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมาย กิจกรรมต่อไปนี้จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างง่าย ๆ มีดังนี้

1. ทำอาหาร เข้าครัว การทำอาหารถือเป็นทักษะที่มีประโยชน์และจำเป็นในชีวิต ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาการพึ่งพาตัวเองในอนาคตเท่านั้นแต่การทำอาหารยังช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการนับ การหาร ชั่ง ตวง วัด เวลา และเรียนรู้การถนอมอาหารอีกด้วย

2. เล่นกีฬา กิจกรรมการเล่นกีฬาไม่เพียงแต่พัฒนาความแข็งแรงด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาสมองอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตบอล เทนนิส การขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เทควันโด ล้วนแล้วแต่พัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และการคิดอย่างมีเหตุผลอีกด้วย เด็กที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปหากฝึกการเล่นกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อ มีสุขภาพที่ดี มีการพัฒนา และติดไปจนเป็นนิสัยจนโต

3. อ่านหนังสือ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการอ่านช่วยพัฒนาสมองในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการจัดเวลา และให้เด็กมีโอกาสได้อ่านหนังสือประมาณ 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันจะช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีนิสัยรักการอ่าน เปิดโลกจินตนาการ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดีกว่าการดูทีวีทั้งวัน หรือเล่นมั่วสุมกับเพื่อนๆ การให้เด็กมีโอกาสไปห้องสมุด หรืออาจให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับเด็กหลังจากการอ่านจะช่วยกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น และจะติดเป็นนิสัยไปจนโต

4. เล่นหมากรุก หรือหมากฮอส การเล่นเกมบนหมากกระดาน จะช่วยพัฒนาสมองได้อย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องของตัวเลข ทิศทางความสัมพันธ์ จากกศึกษาที่ฮ่องกงพบว่าการเล่นหมากกระดานช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ถึง 15% หลังจากทำแบบทดสอบ ในปัจจุบันเด็กมักไม่สนใจการเล่นเกมหมากกระดานเท่าไหร่ เนื่องจากชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากกว่า การเล่นหมากรุกต้องใช้ความอดทนและฝึกสมาธิ ดังนั้นผู้ปกครองควรเสริมแรงให้เด็กรักการเล่นหมากกระดานต่างๆ โดยการเล่นกับเด็ก สอนวิธีเล่นอย่างสนุกสนาน และให้รางวัลเล็กๆน้อยๆ เพื่อที่เด็กจะหันกลับมาสนใจการเล่นหมากกระดานมากขึ้น

ไม่เพียงแต่การเล่นหมากรุกและหมากฮอสเท่านั้น การต่อคำศัพท์ ( Scrabble) เกมเศรษฐีหรือเกมบนกระดานต่างๆ จะช่วยพัฒนาคำศัพท์และรู้จักความหมายของคำ และช่วยพัฒนาภาษา การคิดเลข การใช้เงิน การนับ และถ้าเล่นกันหลายคนรวมกัน จะช่วยพัฒนาด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

5. เรียนรู้ทางดนตรี ดนตรีนับว่าเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมองและเป็นกำไรในการสร้างความฉลาดที่แสนสนุกอีกอย่างหนึ่งในช่วงปิดเทอม เด็กๆสามารถหาเวลาฝีกซ้อมในระหว่างวัน กิจกรรมดนตรีถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างวินัย สร้างความอ่อนโยนและช่วยพัฒนาสมองไปในตัว

6. ทำสวน การทำสวนถือว่าเป็นการสอนธรรมชาติศึกษาให้แก่เด็ก ทำให้เด็กๆรักธรรมชาติ สร้างโลกสีเขียว ลดมลพิษทางอากาศและทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยนอีกด้วย

7. เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ช่วยพัฒนาคำศัพท์ การติดต่อสื่อสาร และการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆอีกด้วย การให้เด็กได้อ่านหนังสือ เรียนรู้คำศัพท์ที่สนุกสนานจะช่วยให้เด็กๆรักการอ่านไปในตัว รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการเขียนในอนาคต ในปัจจุบันการค้าเสรีเข้ามามีบทบาท การเปิดตัวกับต่างประเทศมีมากขึ้น ดังนั้นภาษานับว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นอย่างยิ่ง

8. จดบันทึก การเขียนไดอารี่ การจดบันทึกจะช่วยพัฒนาการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น การจดบันทึกจะช่วยพัฒนาความคิดในการวางแผน การรู้จักตนเอง รวมทั้งเป็นการช่วยระบายความคับข้องใจ ความเครียด ช่วยทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี

9. เขียนเรื่องสั้น เขียนเรื่องราวในจินตนาการและท่องโลกในจินตนาการ การเขียนช่วยพัฒนาคำศัพท์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านตัวอักษร ซึ่งไม่แน่ลูกของเราอาจจะเป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้

10. เล่นเกมการศึกษา และเกมที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์ มีนักการศึกษามากมายต่อต้านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ นั่นหมายถึงเกมที่มีความรุนแรง หรือเกมที่เด็กติดจนไม่มีอันจะทำอะไร แต่เกมการศึกษาหรือเกมคอมพิวเตอร์บางอย่าง จะช่วยพัฒนาสมองและสร้างความสนุกสนานที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยได้ ดังนั้นการจัดเวลา การดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการคัดสรรเกม นับว่ามีประโยชน์และจำเป็นเพราะเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคต

11. เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ การฝึกการสังเกตความเหมือนและความแตกต่าง การนับ การเพิ่มขึ้นและลดลง กิจกรรมคณิตศาสตร์เหล่านี้เด็กๆควรได้รับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการบวกตัวเลขทะเบียนท้ายรถคันหน้า การสังเกตป้ายโฆษณา การช่วยคุณแม่ไปซื้อของที่ร้าน การทำแบบฝึกหัดที่สร้างสรรค์ ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตในอนาคต

กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยพัฒนาความคิด สร้างสรรค์จินตนาการ และพัฒนาสมอง แต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกกิจกรรมนั้นต้องให้เด็กๆมีความสนุกสนาน ไม่ใช่ยัดเยียดความรู้ บังคับ หรือให้เด็กต้องคร่ำเคร่งมากเกินไป เพราะกิจกรรมในช่วงปิดเทอมควรเป็นกิจกรรมที่ทั้งมีความสนุกและเกิดประโยชน์กับเด็กอย่างคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน

http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9550000030001

......................................


สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และรอบ
เมือง แบบไปเช้าเย็นกลับ (มากกว่า 55 แห่ง)

จาก FB: ครอบครัวทัวร์ตะลอน จ้า

…”โลกของการเรียนรู้ ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน”….

เราจึงให้โอกาสลูกๆ ได้ไปสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตผู้คน มากกว่าที่จะพาไปเดินห้างสรรพสินค้า หรือว่าจัดส่งให้ไปเรียนพิเศษ ยกเว้นว่าลูกๆ สนใจอยากจะเรียนเอง ถึงจะพาเขาไปเรียนพิเศษ

เสาร์อาทิตย์ไหนที่ว่าง…จะพาออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้าง ทุกครั้ง 1 วันบ้าง 2 วันบ้าง แล้วแต่เวลาที่มีอยู่

ถ้ามีเวลาวันเดียว ก็จะไปใกล้ๆ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่เคยพาไปมาแล้ว และหลายที่ก็พาไปซ้ำมาแล้วหลายครั้ง…

สถานที่ท่องเที่ยว ในกรุงเทพฯ และรอบๆ เมืองเทวดา แบบไปเช้าเย็นกลับ (55 แห่ง)

1. พิพิธภัณฑ์เด็ก…แถวๆ สวนจตุจักร ที่นี่มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ หลายอย่าง แต่ต้องเสียค่าเข้าไปใช้บริการสักหน่อย http://www.bkkchildrenmuseum.com/

2. ซาฟารีเวิลด์…..มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย มีกิจกรรมหลายอย่างให้เรียนรู้ทั้งวัน แต่ต้องเสียค่าเข้าชม หลายกะตังค์อยู่ครับ http://safariworld.com/

3. สวนสัตว์ดุสิต-เขาดินวนา….ที่นี่คงไม่ต้องแนะนำมาก ค่าเข้าไม่แพง แต่ก็เป็นธรรมดาที่ทำให้การจัดการ การบริการ นั้นด้อยกว่า ซาฟารีเวิลด์http://www.zoothailand.org/dusit/index_th.shtml

4. ดรีมเวิลด์….สวนสนุก อยู่ริมถนนสายรังสิต-องครักษ์ ช่วง คลอง 5 ห่างจากตลาดรังสิตหรือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไปประมาณ 10 กิโลเมตร http://www.dreamworld-th.com/index.php

5. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์….อยู่แถวๆ รังสิตคลอง 5 เหมือนกัน มีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ให้เรียนรู้ ให้ดูให้เห็น http://202.43.33.6/webboard/viewtopic.php?t=189

6. ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย…..นี่ก็มีเรื่องราวน่าสนใจ มีเรื่องให้เรียนรู้มากมายอยู่หลายอาคาร (ไม่ใช่มีแต่โดมท้องฟ้าจำลอง หรือเรื่องดวงดาวเท่านั้น) http://www.sci-educ.nfe.go.th/main/index.php

7. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ….อยู่ที่ริมถนนพหลโยธิน ช่วง อ.คลองหลวง เลยตลาดรังสิต หรือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไปสักหน่อย มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรและวิถีชีวิตคนไทยอยู่มากมายหลายเ รื่อง โดยเฉพาะในหลวงกับการเกษตร มีการจัดแสดงบ้านทรงไทยของคนไท ย และวิถีชีวิตของคนไทยในภาคต่างๆ

8. สวนสยาม….อยู่แถวมีนบุรี นี่ก็มีทั้งสวนสนุก และสวนน้ำ แต่ช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมาก http://www.siamparkcity.com/

9. ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน….อยู่ทางไปนครปฐม มีทั้งจระเข้ ทั้งช้าง แสดงให้ชมhttp://www.elephantshow.com/home.htm

10. พิพิธภัณฑ์เรือราชพิธี….นี่ก็น่าสนใจ อันนี้เด็กๆ เข้าอยากไปเห็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ แบบใกล้ๆ เลยมีโอกาสพาเขาไปชมที่นี่ อยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อย เดินเข้าไปดูได้จากทางเข้าใกล้ๆ สะพานอรุณอัมรินทร์http://www.thailandmuseum.com/royal_barges/history.htm

11. วัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง….อันนี้ไม่ต้องบรรยาย แถมได้เห็นยักษ์ เห็นลิงหนุมานด้วย และช่วงบ่ายๆ เย็นๆ แดดร่มลมตก ก็พามาวิ่งเล่น ดูว่าวสีสวยสดใสที่ ท้องสนามหลวงได้อิกด้วย

12. สวนรถไฟ…ใกล้ๆ สวนจตุจักร หลังสำนักงานใหญ่ ปตท. นี่แหละ มีทั้งสวนผีเสื้อ สวนสนุกของเด็กๆ สนามหญ้ากว้างๆ และสนามขี่จักรยานสำหรับเด็กๆ และฝั่งตรงข้ามด้านสวนจตุจักร ก็มี หอเกียรติภูมิรถไฟ มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟที่น่าสนใจมากมาย

13. TK Park (Thailand Knowledge Park) หรืออุทยานการเรียนรู้ อยู่ที่ตึก Central World ลงสถานีรถไฟฟ้าที่สยามแล้วเดินต่อมาอิกหน่อย http://www.tkpark.or.th/index.aspx

14. ภัทราวดีเธียเตอร์ โรงละครตั้งอยู่ในซอยวัดระฆัง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เยี่ยมชมภัทราวดีเธียเตอร์ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านจะได้ชมการเรียนการสอนศิลปะรำไทยโขนละคร กลองภาคเหนือ ในสวนทุกยามบ่ายของวันศุกร์ เสาร์ http://www.patravaditheatre.com/home_main.asp?lang=eng

15. เสถียรธรรมสถาน…อยู่แถวๆ วัชรพล-รามอินทรา หรือตามไปดูข้อมูลที่ website ของเสถียรธรรมสถาน http://www.sdsweb.org/

16. สวนสนุกวันเดอร์แลนด์ ถนนรามอินทราตัดกับถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก) ตรงข้ามกับศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตมีนบุรี ค่าเข้าไม่เสีย มีเครื่องเล่นอยู่ 3-4 อย่าง

17. สยามโอเชี่ยนเวิลด์….บางทีมีโปรโมชั่นลดราคาค่าตั๋วลงมา แต่บางคนก็อาจคิดว่ายังแพงอยู่ http://www.siamoceanworld.co.th/

18. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด ของกรมประมง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2940-5623, 0-2940-6543, 0-2562-0600-15 ต่อ 5118,5222

19. พระที่นั่งอนันตสมาคม, พิพิธภัณฑ์ช้างต้น, พระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่ตรงข้ามกับสวนสัตว์เขาดินวนา

20. ไทยแลนด์บุ๊คทาวเวอร์…..ที่นี่เหมาะกับคนรักหนังสือ มีหนังสือมากมายให้เลือกอ่านและซื้อหา โดยจัดแบ่งประเภทหนังสือออกเป็น โซนๆ มีโซนหนังสือสำหรับเด็กโดยเฉพาะhttp://www.thailandbooktower.com/Genpage/index.aspx

21. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และธรณีวิทยา…..เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เว ลา 08.30 – 16.30 น. อยู่ที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม เยื้องๆ กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ http://www.dmr.go.th/service/museum6.htm

22. ตลาดน้ำตลิ่งชัน หรือตลาดน้ำวัดไทร กรุงเทพฯ

23. บ้านพิพิธภัณฑ์ ของคุณเอนก นาวิกมูล อยู่แถวๆ พุทธมณฑลhttp://houseofmuseums.siam.edu/page1.htm

24. สวนบางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

25. ป้อมพระจุลฯ ปืนเสือหมอบ และเรือรบหลวงแม่กลอง จ.สมุทรปราการhttp://www.navy.mi.th/bkkbase/travel_01.html

26. สวนหลวง ร.9 มีสวนตะบองเพชร สวนพืชป่าเมืองร้อน และสวนของประเทศต่างๆ

27. ท้องฟ้าจำลอง 3 มิติ ที่ รังสิต คลอง 6 (โดมฉายดาว ยังมีให้ชม แต่นิทรรศการอื่นๆ อีกหลายอย่างนั้นอยู่ในระหว่างรอการปรับปรุง) http://www.rscience.net/index.php

28. พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ มีเครื่องบินหลายรุ่นหลายขนาด ให้ชมให้เรียนรู้มากมาย แต่เปิดให้บริการเฉพาะ ในวันเวลาราชการเท่านั้น http://www.rtaf.mi.th/rtaf-travel/museum.htm

29. พิพิธภัณฑ์ยานยนต์ รถคราสสิค เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์และเรือดำน้ำ เปิดบริการให้เข้าเยี่ยมชมได้ใน วันอังคาร์-วันอาทิตย์ ในเวลา 9.00-17.00 น. โดยทางพิพิธภัณฑ์จะตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 100 หมู่ 2 ตำบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73110 หรือ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข (66) 89-679-8778,(66)2 883-2880http://www.jesadatechnikmuseum.com/

30. พาเที่ยวชมกรุง….ด้วยการนั่งรถไฟ โดยขึ้นรถไฟดีเซลรางที่บางซื่อ หรือดอนเมือง มาลงที่หัวลำโพง แล้วต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน มาขึ้นที่สวนจตุจักร จากนั้นต่อรถไฟลอยฟ้า มาลงที่สยามเซ็นเตอร์ หรือเอกมัย จะไปเที่ยวต่อที่ TK Park หรือท้องฟ้าจำลอง ก็ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นก็นั่งรถกลับที่พัก

31. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อยู่แถวสนามหลวง เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรที่ไม่ค่อยได้เห็น

32. พิพิธภัณฑ์หินแปลก อยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอย 26 และ 28

33. เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไทยๆ ที่บ้านหม่อมคึกฤทธิ์ ซอยสวนพูล โทร 02-286-8185

34. เรียนรู้ศิลปะหลากหลาย ที่ หออัครศิลปิน รังสิต คลอง 5

35. เที่ยวเมืองนรกสวรรค์ ที่ วัดพืชอุดม คลอง 12 อ.ลำลุกกา จ.ปทุมธานี

36. เที่ยวตึกสูงสุดของเมืองไทย ชมวิวเมืองเทวดา ที่อาคารใบหยกทาวเวอร์ 2

37. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีชีวิต ที่ชุมชนป้อมพระกาฬ วัดสระเกศ-ภูเขาทอง

38. วิถีชุมชนหลากหลายความเชื่อ ที่ บ้านของสมเด็จย่า ชุมชนกุฎีจีน-วัดอนงคาราม

39. เรื่องน่ารู้ของแพทย์แผนไทย และยักษ์จีน ยักษ์ฝรั่ง ยักษ์แขก ที่วัดโพธิ์ ท่าเตียน

40. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (ป่าชายเลน) และนกนางนวล ที่ บางปู สมุทรปราการ ช่วงที่เหมาะกับการชมนกนางนวล จะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

41. วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นวัดพุทธศาสนา นิกายมหายาน (จีน) วัดนี้สวยงามมากๆ ศิลปกรรมของจีนชมได้ที่นี่ ไม่ต้องไปไกลถึงปักกิ่ง

42. พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม http://www.ndmi.or.th/index1.html เป็นเรื่องที่คนไทยควรได้เรียนรู้ ความเป็นมาของชนชาติตนเอง แล้วจะรักเมืองไทยมากขึ้น

43. หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

44. เที่ยว-กินย่านเก่า เยาวราช ไชน่าทาวของเมืองไทย ไปไหว้พระพุทธรูปทองคำ

45. เที่ยวทั่วไทยใน เมืองโบราณ สมุทรปราการ

46. ตลาดคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา

47. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ ที่ศูนย์เยาวชนเกียกกาย

48. ห้องสมุดยุคใหม่แบบสวยสวย ห้องสมุดมารวย กรุงเทพฯ

49. ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ

50. พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์ ตุ๊กตาพาเพลิน

51. วังสวนผักกาด เรือนไทย ศิลปะไทยลายรดน้ำ

52. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณีย์ไทย (พิพิธภัณฑ์แสตมป์ไทย) ที่ สามเสนใน กรุงเทพฯ

53. พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ

54. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้ชมได้ในวันเวลาราชการ

55. ชมวิวทะเลกรุงเทพฯ บางขุนเทียน

56. ตลาดโบราณ คลองบางหลวง จรัลสนิทวงศ์ ซอย 3 บางกอกใหญ่ http://www.bangluang.go.th/market2.htm

 • พิพิธภัณฑ์ของปลอมของเลียนแบบ http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000058973
 • มีตลาดริมน้ำเจ้าพระยา
 • พิพิธภัณฑ์การบินพาณิชย์ของไทย
 • พิพิธภัณฑ์โชคชัย
 • พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
 • พิพิธภัณฑ์เด็ก มีที่เกียกาย อีกแห่ง ยังไม่เคยไปใช้บริการเหมือนกันครับ ส่วนที่สวนจตุจักร ป้ายขึ้นว่า “ปิดปรับปรุงชั่วคราว” แต่ดูท่าจะเป็น “ปรับปรุงนานชั่วโคตร” 555+
 • พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ดีมากเลยครับ http://travel.kapook.com/view17084.html
 • พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย   http://www.youtube.com/watch?v=Uv8xGIBuLPk
 • พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ  (มีกล่องทองคำ กล้องตัวแรกของโลก)   http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000011405
 • พิพิทธภัณฑ์ธนาคารออมสิน  http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000131888

มีแหล่งเรียนรู้ มาเพิ่มเติม อีก 2-3 แห่ง

1. พิพิธภัณฑ์ศิริราช พิมุขสถาน
2. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่
3. พิพิธภัณฑ์ศิลป์ พีระศรี

ส่วนที่ไปไกลกว่านี้อีกสักหน่อย…เช่น ตลาดน้ำลำพญา น้ำตกเขาสามหลั่น ตลาดน้ำดอนหวาย ชายทะเลบางแสน สวนผีเสื้อสายทิพย์ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรีฟลายอิ้งคลับ สนามเครื่องบินเล็กมีนบุรี น้ำตกชันตาเถร ฟาร์มโชคชัย พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น ฯลฯ

Note   ร้านขายของเล่น เป็นสถานที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน ไม่อยากพาลูกๆ เดินเฉียดเข้าไปใกล้ แต่จริงๆ แล้ว ในร้านขายของเล่นมีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย อย่างน้อยๆ เราก็จะได้รู้ว่าเด็กๆ กำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่ ยิ่งในร้านของเล่นใหญ่ๆ ยิ่งมีของเล่นหลากหลายรูปแบบให้เลือก    ก่อนพาลูกๆ เข้าร้านขายของเล่นต้องมีการตกลงกับเด็กๆ ก่อน ว่าให้ดูได้อย่างเดียว เพื่อเลือกของเล่นที่ชอบและหมายตาไว้ เป็นของขวัญเมื่อถึงโอกาสสำคัญของเขา หรือว่าจะมีงบประมาณให้เขาเลือกซื้อได้แค่ไหนเท่าไร หรือจะให้เลือกซื้อของเล่นที่สามารถไปเล่นร่วมกันกับคนอื่นได้ ก็ว่ากันไปครับ

ร้านขายของญี่ปุ่น Diso (ไดโซะ) นี่น่าสนใจมาก พาให้ลูกๆ ได้กล้าคิด กล้าออกไอเดีย ได้จินตนาการ เพราะของแต่ละชิ้น มีแง่มุมที่น่าสนใจมาก เห็นถึงความช่างคิดข่างประดิดประดอย ของคนชนชาตินี้ สนุกดีครับ เชื่อว่าถ้าเด็กๆ ได้ไปเดินดูและมีผู้ใหญ่พาชมด้วย ได้คุยได้แลกเปลี่ยนกัน เซลล์สมองของเด็กๆ จะมีประกายความคิดดีดี เกิดขึ้นแน่ๆ ครั[

ขอแนะนำบางแห่งนะครับ

1. ตลาดน้ำลำพญา….ที่นี่มีทั้งส่วนที่เป็นตลาดริมน้ำและส่วนที่เ ป็นตลาดลอยน้ำ ไม่เหมือนตลาดน้ำดอนหวายที่น่าจะเรียกว่าตลาดริมน้ำมากกว่า แถมผู้คนก็พลุกพล่านมากกว่าด้วย ที่บ้านชอบพาเด็กๆ ไปที่นี่ มีของกินของขายหลากหลายดี ราคาไม่แพง คนไม่เยอะมากนัก ไปซื้อขนมปังมาเลี้ยงปลาหน้าวัดด้วย แต่ยังไม่เคยพาลงเรือไปเที่ยวตามลำน้ำ คงรอให้โตกว่านี้ก่อน

2. เกาะเกร็ด….ที่นี่ก็สนุกดี มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ได้พบเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ ส่วนเรือที่โดยสารข้ามไปก็ปลอดภัยดีครับ

3. พาไปไหว้พระปฐมเจดีย์ แวะเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ ชมอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหล….นี่ก็ดีมากๆ ครับ

4. ตลาดน้ำอัมพวา + ดอนหอยหลอด…….นี่ก็น่าสนใจ เคยมีโอกาสพาลูกๆ ไปแล้วครับ

5. ไปเที่ยวทะเลที่ชะอำ….นี่ไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆ ระหว่างทางได้เห็น นาเกลือ และระหัดวิดน้ำกับกังหันลมด้วย เดี๋ยวนี้ชาวบ้านหันกลับมาใช้กันเยอะขึ้น หลังจากเจอปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันขึ้นราคา

6. บึงฉวาก สุพรรณบุรี…..นี่ก็น่าสนใจ ที่บ้านก็ไปบ่อยครั้งแล้วครับ

7. ตลาดร้อยปีสามชุก และหมู่บ้านควาย สุพรรณบุรี….อยู่ในเส้นทางผ่านไปบึงฉวาก

8. ไหว้พระหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลย์ ไปเลี้ยงปลาที่วัดพระนอน ไปเห็นพระพุทธรูปนอนหงาย ที่สุพรรณฯ หนึ่งใน Unseen Thailand ด้วยนะครับ

9. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม และน้ำพุร้อนที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

10. พระพุทธบาท เขื่อนป่าสัก และทุ่งดอกทานตะวัน จ.สระบุรี

11. พระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา

12. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

13. ศูนย์ภูมิรักษ์ และเขื่อนคลองท่าด่าน จ.นครนายก

14. ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศน์ ทะเลสัตหีบ จ.ชลบุรี

15. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย ที่ช่องแสมสาร จ.ชลบุรี

16. นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี เพชรบุรี 13 จังหวัดนี้ ยังมีที่น่าสนใจอีกมาก ที่พาเด็กๆ ไปเรียนรู้ ไปท่องเที่ยว แบบไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆ

สำหรับผมจะตั้งใจไปเที่ยวแค่ประมาณครึ่งวันเท่านั้น เพราะช่วงบ่ายๆ มักเป็นเวลาเดินทางกลับ เด็กๆ จะได้พักนอนหลับมาในรถด้วย หรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆ เลือกไปเที่ยวไปพักในที่ที่ร่มรื่น อากาศดีดี สามารถปูเสื่อ ให้ลูกๆ นอนพักผ่อนช่วงบ่ายได้ แล้วเย็นๆ ค่อยเดินทางกลับ

ถ้ามีเวลาสัก 2 วัน….เราจะพาไปไกลกว่านี้ มีที่ให้เรียนรู้อีกมากมาย

ที่มา  https://www.facebook.com/thaifamilycamp

https://www.facebook.com/thaifamilycamp/photos_albums

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 03/10/2013 by in การเลี้ยงลูก.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: