AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ขงเบ้งสอนเล่าปี่ เรื่องการบริหารเวลา

ขงเบ้งเคยสอนเล่าปี่เรื่องการบริหารเวลา จากข้อเขียนคอลัมน์ คลื่นความคิด โดย สารสิน วีระผล มติชนรายวัน วันที่ 04เมษายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9886

 

ทุกวันทุกคนบนโลกใบนี้มีเวลาเท่าเทียมกันคือ 24 ชม. อย่างไรก็ดี มองจากแง่มุมของเศรษฐศาสตร์

  • เวลาของทุกคนมีคุณค่าไม่เท่ากัน
  • การบริหารเวลาของแต่ละคนจึง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความพ่ายแพ้ 
  • ค่าของเวลาเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ ซึ่งในแง่ธุรกิจคือต้นทุน   

 

1

ครั้งหนึ่งเล่าปี่ ขอขงเบ้งให้แนะนำวิธีสร้างตนเป็นอภิมหาเศรษฐีแห่งดินแดน

ขงเบ้ง :  งานใหญ่เช่นนี้ต้องวางแผนและรู้จักบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เล่าปี่ :  “ข้าฯเห็นด้วยในหลักการ   แต่ทว่าข้าฯมีงานมากมายที่ต้องทำทุกวันจนเวียนเกล้าเวียนศีรษะ ไม่เคยมีเวลาพอที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เลย”

ขงเบ้ง บอกให้ลูกน้องไปเตรียมก้อนหิน ก้อนกรวด ก้อนทราย และน้ำจำนวนหนึ่ง พร้อมถังเหล็กใหญ่หนึ่งใบ

เล่าปี่ถามด้วยความแปลกใจ “ท่านเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไร?”

2

ขงเบ้งยิ้มอย่างมีเลศนัย พร้อมกับตอบด้วยคำถามว่า “ท่านบริหารเวลาด้วยวิธีใด?”

เล่าปี่ตอบว่า “ข้า ใช้วิธีมอบหมาย  ข้าฯมีผู้ช่วยอยู่รอบด้านตั้งแต่ กวนอู เตียวหุย เจ้าหยุน ฯลฯ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ด้านต่างๆ  แต่..งานทั้งหลายก็ยังพันกันอีรุงตุงนัง ไม่สามารถปรับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นได้  เดิมข้าฯคิดว่า มีแมลงวันไม่มีหัวอยู่ตัวเดียว แต่หลังการใช้ระบบมอบหมายงาน กลับกลายเป็นว่าปัจจุบันมีแมลงวันหัวขาดเป็นฝูง!!

3

ขงเบ้งฟังแล้วจึงเริ่มอธิบายว่า ” เทคนิคการบริหารเวลาสามารถแบ่งเป็น สูง กลาง และต่ำ   3 ขั้น

– ขั้นต่ำ เน้นการใช้เศษกระดาษบันทึก

– ขั้นกลาง เน้นการใช้แผนดำเนินงาน และ ตารางโปรแกรมประจำวัน ซึ่งสะท้อนความสำคัญของการวางแผน

– ส่วนขั้นสูง เน้นการจัดการ โดยแบ่งแยกประเภทของหน้าที่การงานตามดีกรีความสำคัญของงาน  เพื่อพิจารณาลำดับความเร่งด่วนในการจัดการงานดังกล่าว

 

ทั้ง 3 ขั้น อันดับต่างมีเรื่องการมอบหมายงานเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ตามความต้องการของปริมาณและลักษณะเฉพาะของงานแต่ละชิ้น

เล่าปี่สารภาพว่า “หากพิจารณาตามการแบ่งขั้นของเทคนิคการบริหารเวลาแล้ว ข้าฯยอมรับว่าวิธีของข้าฯอยู่ที่ขั้นต่ำ เพราะใช้แค่ส่งสลิปบันทึก”
2

ขงเบ้ง ชี้ไปที่ถังเหล็กกับกองวัสดุที่ผู้ช่วยได้เตรียมเสร็จไว้มุมห้องพร้อมกล่าวว่า “คำตอบของการบริหารขั้นสูงอยู่ในถังเหล็กใบใหญ่นี้แหละ!   ความจุของถัง เปรียบเสมือนขีดความสามารถของคนๆ หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง

 

ก.  ก้อนกรวด เปรียบได้กับงานที่..สำคัญ และ เร่งด่วน

ข.  ก้อนหิน คือ ภาระที่..สำคัญ แต่…ไม่เร่งด่วน

ค.  เม็ดทราย เปรียบได้กับภาระที่…เร่งด่วน แต่…ไม่สำคัญ

ง.  น้ำ คือ งานที่…ไม่สำคัญ และ ไม่เร่งด่วน”

2

 

 

 

 

 

 

 

 

“ปกติท่านเน้นงานประเภทใด?” ขงเบ้งถาม
“ก็ต้องเป็นประเภท “ก.” เล่าปี่ตอบอย่างไม่ลังเล


“แล้วงานประเภท ข. ล่ะ?” ขงเบ้งถามต่อไป
เล่าปี่ตอบว่า “ข้าฯตระหนักถึงความสำคัญของงานประเภท ข. แต่..ก็ไม่มีเวลาพอที่สนใจมัน”

 

“เป็นอย่างนี้ใช่ไหม” ขงเบ้งถาม พรางใส่กรวดลงไปในถังเหล็กจนเต็ม  แล้วพยายามใส่ก้อนหินเข้าไปซึ่ง…ใส่ไม่ได้
เล่าปี่ตอบว่า “ใช่!”


“และหากเปลี่ยนวิธีบรรจุใหม่ล่ะ?”  ขงเบ้งถามต่อ พลางใส่ก้อนหินทีละก้อนเข้าไปในถังก่อนจนใส่ไม่ได้      
แล้วจึงถามเล่าปี่อีกว่า  “ตอนนี้ถังเหล็กเต็มแล้วจะใส่อะไรลงไปอีกไม่ได้ใช่ไหม?”
ซึ่งเล่าปี่ตอบว่า “ใช่”

 

“จริงหรือ?” ขงเบ้งถามแล้วหยิบก้อนกรวดใส่เข้าไปข้างบนถังแล้วเขย่าให้ก้อนกรวดตกลงไปในถังจนหมด
“บัดนี้ถังเหล็กใบนี้ใส่อะไรลงไปอีกได้หรือไม่?”  ขงเบ้งพูดพรางเทเม็ดทรายลงไปอีกจนหม
“แล้วทีนี้ละ? ใส่อะไรลงไปอีกได้ไหม?” ขงเบ้งถามต่อไป
แต่ก่อนที่เล่าปี่มีโอกาสตอบ ขงเบ้งก็ตักน้ำที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในถังเหล็กอีกจนหมด “ตอนนี้ท่านเข้าใจความหมายของการทดลองนี้แล้วหรือยัง?”


3

เล่าปี่ตอบว่า “เข้าใจแล้ว”    พร้อมกับถามต่อว่า “นี่คือสิ่งที่ท่านกล่าวถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับ การจัดการแบบแยกประเภท และเลือกการจัดการก่อนหลังใช่ไหม?

 

ขงเบ้งตอบว่า “ใช่แล้ว การทดลองชี้ให้เห็นว่า…….
หากถังเหล็กตั้งแต่แรกก็เติมเต็มไปด้วยก้อนกรวด ทราย และน้ำ ก็คงไม่มีโอกาสใส่ก้อนหินลงไปได้

แต่…..ถ้าใส่ก้อนหินลงไปก่อน     ในถังยังมีเนื้อที่ที่จะใส่สิ่งอื่นๆ เข้าไปได้อีก

ดังนั้น การบริหารเวลาที่ได้ผล   ต้องดูว่า อะไรคือก้อนหิน อะไรคือก้อนกรวด เม็ดทราย และน้ำ ฯลฯ   และไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ต้อง..ใส่ก้อนหินลงไปในถังเป็นอันดับแรก”


เล่าปี่ยังถามว่า “แล้วการวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่างๆ ออกเป็นสี่หมวดนี้มีผลอย่างไรล่ะ?”

ขงเบ้งตอบว่า “บุคคลจำพวกที่ว่าวุ่นอยู่กับเรื่องราว ประเภทก้อนกรวด ย่อมมีความรู้สึกถูกกดดันและวนเวียนอยู่ในแดนวิกฤตจนอ่อนล้า

พวกที่เน้นเรื่องประเภทเม็ดทรายจะขาดพลังสร้างสรรค์ ชอบฟังคำพูดเพราะหู คบคนแบบผิวเผิน พวกที่นิยมเรื่องราวประเภทน้ำมักบกพร่องเรื่องสำนึกรับผิดชอบ แม้กระทั่งเรื่องสารทุกข์สุกดิบของตนเอง”

เล่าปี่ถามว่า  “เป็นไปได้ไหมที่ว่าถ้าเน้นก้อนหินมากเกินไปจะมองข้ามก้อนกรวด เพราะก้อนกรวดมากับความเร่งด่วน?”

ขงเบ้งตอบ   “ท่านทราบไหมว่าก้อนกรวดมาจากไหน? ก็มาจากก้อนหินที่แตกสลายไง!” 
“คนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องประเภทก้อนหิน  จะมีก้อนกรวดน้อย คนที่เน้นก้อนกรวดก็จะมีก้อนกรวดเยอะตลอด”

ขงเบ้งสอนต่อไปว่า “คนที่อิงเรื่องประเภทก้อนหิน  เป็นคนมีประสิทธิภาพ เพราะเขาจะเก่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ เวลา และสิ่งแวดล้อม สามารถจับประเด็นหลักของปัญหา สามารถจัดการกับเรื่องเร่งด่วนและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกินกว่าเหตุ กล้าฟันธงและใช้มาตรการป้องปราม บุคคลจำพวกนี้จะมีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ เคารพระเบียบ สามารถควบคุมตัวเอง ดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย และสามารถทำงานชิ้นใหญ่ได้

เล่าปี่ชื่นชอบทฤษฎี “วัตถุในถัง” ของขงเบ้งเป็นอย่างมาก พร้อมกับสารภาพว่า “มาวันนี้ข้าฯ ถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า การต่อสู้ของข้าฯทำไมจึงยังลุ่มๆ ดอนๆ เพราะแม้ว่าข้าฯมีขุนพลเก่งๆ เช่น กวนอูและเตียวหุย  แต่พวกเขาจะก้าวหน้าได้อย่างไรตราบใดที่คนที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างพวกเขาจมปลักอยู่กับเรื่องจิ๊บจ๊อย กับ การทำงานลักษณะ “เก็บเม็ดงาแต่ทิ้งแตงโม” (เจี่ยนเลอจือหมา ติวเลอซีกวา) ขืนดำเนินตามวิธีนี้ต่อไป ความพยายามของข้าฯที่จะเป็นอภิมหาเศรษฐีนัมเบอร์วันในแผ่นดินก็คงเป็นได้แค่ ความฝัน !”

_______________________________
จาก :  “เมื่อขงเบ้งสอนเล่าปี่เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเวลา”
คอลัมน์ คลื่นความคิด โดย สารสิน วีระผล มติชนรายวัน วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9886

เกี่ยวกับผู้เขียน : เป็นดอกเตอร์ทางด้านประวัติศาสตร์และภาษาเอเชียตะวันออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเคยรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งสุดท้ายคือรองปลัดระทรวง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่มา http://goo.gl/nUS0t5

 

“เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว  เดินหมากรุกยังต้องคิด  เดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไร”
ขงเบ้ง

 

http://slideplayer.in.th/slide/2060249/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 05/10/2013 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,560,121 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,560,121 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,560,121 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: