AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ชีวิตสดใส…ด้วยใจธรรมะ พี่เหมียว

http://www.youtube.com/watch?v=QPRPqSYT8T0

เจาะใจ ธรรมะ

 

 

ชีวิตสดใส…ด้วยใจธรรมะ พี่เหมียว

ติดตามศูนย์วิปัสสนา ท่านโกเอ็นภ้า ที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/s.n.goenka

http://www.thaidhamma.net/

“โกเอ็นก้า”วิปัสสนาจารย์ระดับโลกเสียชีวิตแล้ว

“โกเอ็นก้า”วิปัสสนาจารย์ระดับโลก

ดร.สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า เป็นชาวอินเดียที่ถือกำเนิดในประเทศพม่า ในครอบครัวนักธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2467  โดยสามารถประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงว่า เป็นเศรษฐีตั้งแต่เป็นหนุ่ม ต่อมาเมื่ออายุ 31 ปี ได้ป่วยเป็นโรคไมเกรน แม้ได้รับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศและก็ไม่หายจนสุดท้ายได้ไปทดลอง  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วันเป็นครั้งแรกกับ อาจารย์อูบา ขิ่น ซึ่งเป็นวิปัสสนาจารย์ชาวพม่า และทำให้อาการปวดศีรษะเนื่องจากไมเกรนหายขาด

โกเอ็นก้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในเนื้อหาสาระของคำสอนของพุทธศาสนาและในแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก จึงปวารณาตัวเข้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ต่อมาท่านอาจารย์อูบาขิ่นได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน หลังจากเกิดการปฏิวัติในพม่าในช่วงนายพลเนวินและรัฐบาลพม่ามีนโยบายไม่ต้อนรับคนต่างชาติ โกเอ็นก้าจึงได้เดินทางกลับไปที่อินเดียเมื่อปี 2512

ในโอกาสนั้นได้อบรมวิปัสสนาให้แก่มารดาและญาติพี่น้อง แล้วมีผู้บอกกันปากต่อปากจนเกิดผู้สนับสนุนแนวทางของการปฏิบัติของท่านเรียกว่า ขบวนการเอหิปัสสิโก มีผู้มาขอเข้าปฏิบัติกันมากทั้งคนอินเดียและคนต่างชาติ รวมทั้งพระภิกษุไทยจำนวนหนึ่งซึ่งเดินทางไปศึกษาที่อินเดียในช่วงนั้น

การอบรมวิปัสสนาของโกเอ็นก้าในอินเดียถือว่า เป็นการนำธรรมะกลับไปเฟื่องฟูในอินเดีย ในปี พ.ศ.2517 โกเอ็นก้าได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองอิกัตปุรี ใกล้ๆ กับเมืองบอมเบย์ รัฐมหาราษฎร์ ในนามสถาบันวิปัสสนานานาชาติ “ธรรมคีรี” และจัดให้มีการอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 10 วันและหลักสูตรระยะยาวต่อเนื่องซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและแพร่หลายไปทั่วโลก

ในปี พ.ศ.2522 โกเอ็นก้าเริ่มเดินทางไปเผยแผ่อบรมการปฏิบัติวิปัสสนาตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยปรับรูปแบบให้เป็นสากลทำให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ในแนวทางวิปัสสนาแบบโคเอ็นก้าเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเมื่อปี 2529 โดยมีการจัดอบรมครั้งแรกที่เกาะพงัน และเปิดเป็นศูนย์วิปัสสนาแห่งแรกที่ จ.ปราจีนบุรี และพิษณุโลก ตามลำดับ แรกๆ ถูกโจมตีว่าไม่ได้เป็นแนวทางพุทธเพราะไม่มีการสอนให้สักการะพระพุทธรูป

โกเอ็นก้า เดินทางมาเมืองไทยเมื่อ ปี 2444 และเปิดบรรยายธรรมเรื่อง วิปัสสนาในพระไตรปิฎก ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานรับฟังการบรรยายธรรมด้วย

ครั้งนั้น โกเอ็นก้าได้ระบุในการบรรยายตอนหนึ่งว่า การได้ไปฝึกปฏิบัติวัปัสสนากับท่านอูบา ขิ่น สีสะยาดอ ทำให้เกิดความซาบซึ้งและจะไม่พูดเรื่องศาสนาหากแต่จะพูดเรื่องธรรมะ เพราะสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะ ไม่ได้สอนแต่พุทธศาสนา

ปัจจุบัน  มีการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนาตามแนวโกเอ็นก้า ทั้งสิ้น 80 แห่งใน 21 ประเทศทั่วโลก แต่ละปีมีการจัดอบรมหลักสูตรวิปัสสนาทั่วโลกกว่าหนึ่งพันครั้ง ในเมืองไทยมีศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางโคเอ็นก้า รวม 5 ศูนย์ คือ

1. ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา บ้านเนินผาสุก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

2. ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา บ้านห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

3. ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุวรรณา ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

4. ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

5. ศูนย์วิปัสสนาธรรมธานี ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

ศูนย์วิปัสสนาทั้ง 5 แห่งนี้ อยู่ในความดูแลของสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ทรงเมตตารับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ที่มา  POST TODAY.COM

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 20/10/2013 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,558,163 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,558,163 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,558,163 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: