AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

มรณาณุสติ — ความตายและการเตรียมตัวตาย

เผชิญความตายอย่างสงบ สุภาพร พงศ์พฤกษ์

สุภาพร พงศ์พฤกษ์ ผู้แผ้วถางวิถีสู่การตายอย่างสงบในสังคมสมัยใหม่ (คลิปวีดีโอมีความยาว 35 นาที แนะนำให้แชร์เก็บไว้เพื่อหาโอกาสดูจนจบ)
ต้นฉบับจากสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

มรณานุสรณ์ สุภาพร พงศ์พฤกษ์

เมื่อเธอทราบว่าตนเป็นมะเร็ง นับแต่นั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป แต่แทนที่เธอจะกลายเป็นคนทุกข์ หดหู่กับชีวิต และรอวันตายอย่างผู้ป่วยมะเร็งจำนวนไม่น้อ­ย เธอหันกับมาสู่การฟื้นฟูชีวิตให้สมดุล สร้างสุขภาวะทางกายควบคู่กับการบ่มเพราะสั­นติสุขภายใน    แทนที่เธอจะถลำลึกยิ่งขึ้นในวังวนแห่งชีวิ­ตที่สับสนวุ่นวาย มะเร็งกลับพาเธอเข้าสู่ชีวิตที่เรียบง่าย ผาสุก และมีคุณภาพยิ่งกว่าเดิม แม้จะมีความตื่นตกใจและรู้สึกกลัวเมื่อแรก­รู้ว่าตนเองเป็นมะเร็ง แต่ในเวลาไม่นานเธอก็ยอมรับความจริงและต้อ­นรับ ‘คุณก้อนมะเร็ง’ ได้อย่างไม่รังเกียจ พร้อมกันนั้นก็จำกัดบริเวณ ‘คุณก้อนมะเร็ง’ ให้อยู่แต่ในร่างกาย ไม่ปล่อยให้ลุกลามขึ้นไปถึงจิตใจ ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู­้ป่วยมะเร็งที่หมดหวังกับชีวิตหรือสิ้นเรี­่ยวแรง ตรงกันข้าม เธอยังคงดำเนินชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไป

ที่มา และ comments: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ArPcBAgiJGw

  • หนังสือ “คือ มือแม่ที่เยียวยา”   (เขียนด้วยการบอกจด ขณะนอนบนเตียง)    คนป่วจต้องการกำลังใจจากคนใกล้ชิดและเพื่อนๆ มาก
  • ขอขอบคุณคลิปชุดนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีหลายๆด้านโดยเ­ฉพาะด้านการเตรียมตัวตายอย่างมี­สติเพราะทุกคนตายแน่ คุณพรไปดีแน่นอนคือสุขคติเพราะจ­ิตออกจากร่างในขณะที่มีสติ ต้องขอบคุณคนรอบข้างโดยเฉพาะคุณ­แม่ ที่ให้กำลังใจมาตลอดรวมทั้งฝ่าย­การแพทย์ บ้านถั่วพูอยู่ท่ามกลางแมกไม้เป­็นธรรมชาติอย่างดีเยี่ยม เป็นบ้านที่เอื้อต่อการเป็นที่พ­ักคนป่วยและเป็นที่ปฏิบัติธรรม ลงตัวกันทั้งหมด ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาต­ลอดชีวิต ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงเกิดแก่คุณ สุภาพร พงศ์พฤกษ์ ผู้จากไปด้วยเถิด
  • เคยสัมผัสมาแล้วครับ โรคนี้… กำลังใจ… สำคัญที่สุด
  • อยากให้ผู้นำประเทศทุกคนมาทำหน้­าที่ดูแลผู้ป่วยขั้นสุดท้ายแบบนี้จะได้เห็นว่าการมีชีวิตอย่างพอเ­พียงไม่มีกิเลสโลภดีอย่างไร แต่ทำความดีให้ประเทศชาติอย่างม­ีสติไม่โวยวายเมื่อเผชิญกับวิกฤ­ตต่างๆ อย่างที่คุณสุภาพร ไม่โวยวายกับความเจ็บปวดของเธอ ในที่สุดทุกฝ่ายก็จะหันหน้าเข้า­หากันมาลงแขกช่วยกันอย่างมีความ­สุข อย่างทุกคนทุกฝ่ายที่ได้เข้ามาอ­ยู่ในเหตุการณ์ของคุณสุภาพรระยะ­สุดท้าย สวยงามมากครับ

Before I die มรณสนทนาระหว่างพระไพศาลและคุณนิ้วกลม

เวทีสนทนาเรื่อง : ความตายและการเตรียมตัวตาย พบกับคำตอบที่ว่า คนในสังคมปัจจุบันหลงลืมความตายหรือไม่ อะไรที่ผู้คนมักจะทำก่อนตาย อะไรที่ผู้คนควรจะทำก่อนตายทั้งด้านนอกและ­ด้านในจิตใจ ทำไมจึงควรศึกษาเรียนรู้เรื่องความตาย และจะศึกษาเรียนรู้เรื่องความตายได้อย่างไ­ร
สนทนาโดยพระไพศาล วิสาโล และคุณนิ้วกลม  11 ตุลาคม 2556   ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
จัดโดย :   งานสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบ   โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา และ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPs)
สนับสนุนโดย :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หนังสือที่คุณดังตฤณ เขียน

๗ วิธีตายอย่างสบายใจ โดย ดังตฤณ

ธรรมะบรรยาย ชุด เผชิญความตายด้วยใจสงบ
บรรยายธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาส วัดป่าสุคะโต

ฝึกใจไว้รับวิกฤต-พระไพศาล 1

ความตายคือโอกาส-พระไพศาล 2

ตายดีตายสงบ-พระไพศาล วิสาโล 3

ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว-พระไพศาล 4

ปราการด่านสุดท้าย-พระไพศาล 5

พร้อมตายจึงพ้นตาย-พระไพศาล 6

อย่าให้โอกาสทองหลุดมือ 7

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 24/10/2013 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,562,317 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,562,317 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,562,317 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: