AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ +ทุนการศึกษา 100,000 แสนบาท ใน Lamina Innovative Contes

จันทร์นภา สายสมร (ขวา) มอบรางวัลชนะเลิศให้ ทีมกนกพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

       จันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และฟิล์มกรองแสงอาคาร ‘ลามิน่า’ ฟิล์มกลุ่มพิเศษ ‘ลูม่าร์’ จากซีพีฟิล์มอิงค์ สหรัฐอเมริกา มาตรฐาน ISO9001 และอุปกรณ์สัมภาระ ‘ธูเล่’ จากสวีเดน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยถึง โครงการ Lamina Innovative Contest เปลี่ยนเศษฟิล์มสู่นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โครงการประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์จากฟิล์มกรองแสงเหลือใช้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ ตอกย้ำพันธกิจความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม หวังกระตุ้นเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ เข้าร่วมตัดสินในโครงการ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่จากฟิล์มกรองแสงเหลือใช้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของฟิล์มกรองแสงลามิน่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันความร้อน การสะท้อนรังสียูวี สีสันสวยงาม และความเหนียวทนทานของฟิล์ม

“ที่มาของแนวคิดในโครงการนี้ เกิดจากความคิดที่ว่า ประเทศไทยเรามีการใช้งานฟิล์มกรองแสงปีละประมาณ 50 ล้านตารางฟุต ในจำนวนนี้จะเป็นเศษฟิล์มประมาณ 10% ซึ่งถ้าหากสามารถนำมาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล ลามิน่าจึงขอเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมที่โดดเด่นในโครงการ Lamina Innovative Contest ครั้งนี้”

โครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมาร่วมตัดสิน ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้อำนวยการด้านการออกแบบ Osisu และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณชนะ สัมพลัง Deputy Managing Director and Partner Architects 49 (A49) และคุณมกร เชาวน์วานิชย์ กรรมการผู้จัดการ Cerebrum Design

ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจากเกณฑ์การตัดสิน 3 ส่วน ประกอบไปด้วย

  1. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (50%)
  2. อรรถประโยชน์ในการใช้สอย (30%)
  3. ความสวยงาม (20%)

 

โดยได้ทำการประกาศผลพร้อมมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ที่ลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยาม ดิสคัฟเวอรี่ โดยผลการตัดสินรางวัล ได้แก่

  – รางวัลชนะเลิศ Lamina Gold Innovative Contest รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร คณะ/สาขาวิชาที่ทีมสังกัด รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท ได้แก่ ทีมกนกพงศ์ โดย นายกนกพงศ์ ชูเชิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ด้วยผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่า “Naturalism” โคมไฟสุนทรียะแห่งความสุข ความเรียบง่ายในแง่มุมที่ลึกซึ้ง จากความจำเป็นที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายทางสังคม จึงเกิดแนวคิดของวัตถุที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอารมณ์แก่จิตใจมนุษย์ โดยเน้นการออกแบบวัตถุที่แสดงธรรมชาติอย่างแท้จริงอันสะท้อนถึงคุณสมบัติเด่นทั้งหมดของฟิล์มลามิน่า คุณจะพบกับความงดงามอย่างที่สุดจากการออกแบบด้วยแผ่นฟิล์มบางๆ ให้กลายเป็นโคมไฟที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอารมณ์แก่จิตใจมนุษย์และความสุขในการใช้ชีวิต

  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Lamina Silver Innovative Award รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร คณะ/สาขาวิชาที่ทีมสังกัด รับเงินสนับสนุน 30,000 บาทได้แก่ ทีม New Chem. Eng. โดย นายณัฐวุฒิ แสนสุข, นางสาวจิดาภา ลักษมีวรกุล และนางสาวธีรนันทน์ บุริทัศน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้วยผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่า “โมเดลโรงเห็ดและสแลนท์” โดยมีแนวคิดจากการทำโรงเห็ดอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งโรงเห็ดต้องการใช้ความชื้นในการเพาะเลี้ยงเห็ด โดยคุณสมบัติของเศษฟิล์มที่มีนำมาถักทอต่อกันเป็นผืนก็จะสามารถใช้เศษฟิล์มนั้นแทนสแลนท์ได้ “โมเดลโรงเห็ด” นี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อมาประยุกต์ใช้กับโรงเห็ดได้จริงในอนาคต และตอบโจทย์ในด้านของนวัตกรรมและประยุกต์ใช้กับเกษตรกรของไทยและนอกเหนือจากโรงเห็ดนั้น สแลนท์ที่เราถักทอขึ้นมาเป็นพื้นยังมาประยุกต์ใช้ได้กับในส่วนของภาคการเกษตรต่างๆได้อีกด้วย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Lamina Bronze Innovative Award รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร คณะ/สาขาวิชาที่ทีมสังกัด รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Sittiart โดยนายธนาคม สิทธิอัฐกูร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้วยผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่า “Crossing Line” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะยุคอาร์ทเดคโค่(Art Deco) โดยดึงเอาโครงสร้างทาง สถาปัตยกรรมต่างๆประกอบกับกระจกที่ใช้ประดับอาคาร เล่นการทับซ้อนและการไล่เลเยอร์ มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแนวใหม่ อาศัยการตัดทอนและดัดแปลงให้มีความเป็นฟิวเจอร์ริสติก(Futuristic)โดยการเน้นเนื้อฟิล์มที่มีความมันวาวสามารถสะท้อนปรากฏภาพเป็นรูปได้ดั่งกระจกเงา สื่อถึงการสะท้อนตัวตน อีกทางหนึ่ง แต่ทว่าไม่ใช่ของผู้สวมใส่ กลับเป็นผู้คนรอบข้างที่ได้ชม เห็น และสัมผัสกับชุดนี้ เป็นการสะท้อนทางด้านจิตใจของมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงอัตตาและตัวตนที่มีในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสะกิดใจตัวเองให้ก้าวต่อไปในอนาคต

รางวัล Lamina Popular Vote รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Chin and Me โดยนายณัฐพงศ์ ชินวงษ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปาก

ด้วยผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่า “Imbue” โดยมีแนวคิดจากคำว่า “กลมกลืน ซึมซับ และเรียนรู้” เป็นการออกแบบหลังคาอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยติดตั้งตามสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติ ตั้งแต่สวนสาธารณะภายในเมือง จนถึงชายหาดทะเล IMBUE จะเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมให้คนมีเวลาอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้มากขึ้น โดยจะเน้นเป็นการใช้งานร่วมกันของครอบครัว (กิจกรรมนอกบ้านของครอบครัว) เพื่อให้เด็กที่เติบโตมา อยู่ใกล้ชิดและซึมซับกับธรรมชาติแบบไม่รู้ตัว และจะเกิดความคิดเชิงอนุรักษ์ที่ปลูกฝังให้รักธรรมชาติโดยอัตโนมัติ

นางสาวจันทร์นภากล่าวว่า โครงการ Lamina Innovative Contest เปลี่ยนเศษฟิล์มสู่นวัตกรรมเปลี่ยนโลก จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ในแง่ของการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฟิล์มเหลือใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันจะส่งผลดีต่อการจัดการขยะเหลือใช้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมไทยในท้ายที่สุด

“โครงการนี้ถือเป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิด L Leader ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการทำตลาดของบริษัทในส่วนของ L Innovation การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่ และ L CSR การเป็นผู้นำด้านพันธกิจเพื่อสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์โลกของเรา เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมประเทศและสังคมโลก ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญที่บริษัทเดินหน้าปฏิบัติมาโดยตลอด” กรรมการผู้จัดการกล่าวสรุป

http://www.manager.co.th/Motoring/viewNews.aspx?NewsID=9560000140554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 13/11/2013 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: