AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ชาวนาญี่ปุ่น

เจ๋ง

เจ๋ง

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์อาชีพชาวนา  รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนชาวนาโดย สอบถามความเห็น/ความต้องการของชาวนา    ให้ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงพันธ์

ส่วนชาวนาก็ช่วยตัวเอง โดยการรวมกลุ่มกัน  ปลูกข้าว  แปรรูป และขาย  โดยไม่ผ่านคนกลาง  โดยใช้หลักการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน  พวกเขาปลูกข้าวโดย ใช้สารเคมีให้น้อย พยายามใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   (ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผุ้บริโภค)

วิธีขายคือ  โดยออกเน็ตเชิญชวนคนเมืองไปเที่ยวในนาของชาวนา  เมื่อคนเมืองไปเที่ยว ขากลับคนเมืองก็จะซื้อข้าวในนาชาวนานั้นเป็นการอุดหนุน  ชาวนาก็จะได้รายได้ตรงจากชาวนา (ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง)และเพิ่มมูลค้าผลผลิต โดยยแปรงข้าวเป็น  เส้นหมี่ข้าวเจ้า  ขนมเค๊ก วัฟเฟิล ขนมโมจิ ฯลฯ   โดยแรงงานก็เป็นกลุ่มแม่บ้านในชุมชน

ชาวนาญี่ปุ่นในบางแห่ง ปลูกข้าวยังไม่เสร็จเลยก็มีคนจองข้าว พร้อมจ่ายก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตว่าเป็นอย่างไร ปลอดภัยแค่ไหน    ไม่รวยให้รู้ไป แถมผู้ใหญ่และเด็กได้ความสุขในการเรียนปลูกข้าวอีกด้วย


ตอนที่ 1  การปลูกข้าวของชาวนา ที่ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยเปิดให้คนเมืองเข้ามาทดลองทำนา  ตอนที่ 1  
https://www.youtube.com/watch?v=ERo8ekxP5i0

ตอนที่ 2 นอกจากการปลูกข้าวแล้ว เกษตรกรในญี่ปุ่นยังต้องพยายามแปรรูปและจำ­หน่ายผลิตผลเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อความอยู่รอดอย่าง­ยั่งยืน พวกเขาประสบความสำเร็จในหนทางนี้อย่างไร  https://www.youtube.com/watch?v=7dPvsoTOkqc

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 12/02/2014 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: