AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

การทำสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4

พระธรรมเทศนา โดย ท่านสยาดอ อูบัณฑิตา ประเทศพม่า

โยคีผู้ปฏิบัติจะต้อง
1. รู้จักตัวเอง
2. รู้จักสภาวะที่เกิดขึ้น
3. ทำความเข้าใจ

รู้จักสภาวะตัวเองก็คือ รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เช่น นั่งสมาธิก็ให้รู้อาการพอง – ยุบเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด
แม้แต่การเดิน การยก การย่าง การเหยียด ต้องกำหนดให้ได้ทุก ๆ ขณะและให้ทันกับปัจจุบัน
ขณะนั่งสมาธิโยคีต้องมีสติตลอดเวลาและกำหนดทุก ๆ สภาวะที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันมิใหัจิตวิ่งออกนอก พยายามกำหนดอย่าให้มีช่องว่างเกิดขึ้น สมาธิก็จะเข้มแข็ง ตรงกันข้ามถ้าไม่กำหนดทุกอย่าง ก็จะเกิดช่องว่าง จิตก็จะวิ่งออกนอก สมาธิก็จะอ่อน ต้องกำหนดให้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันอย่าให้มีช่องว่าง ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะได้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้น
แต่ถ้าโยคีบางคนปฏิบัติไม่ต่อเนื่องก็จะมีความรู้สึกว่า ปฏิบัติไม่ได้ผล เหตุที่จะได้สมาธิจากการปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน 4 จะต้องเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสมาธิจากการปฏิบัติได้ มี

1 กำหนดกายานุปัสสนา คือการกำหนดทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง นอน คู้ เหยียด ดื่ม กิน

2 เวทนานุปัสสนา คือการกำหนดรู้ อาการที่เจ็บปวด เป็นสุข เป็นทุกข์ หรืออุเบกขาเวทนา ทุก ๆ อาการที่เกิดขึ้นที่

3 จิตตานุปัสสนา คือ การกำหนดอินทรีย์ 6 ( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ที่เกิดขึ้น และสัมผัสมาที่ใจ เกิดชอบ ไม่ชอบ จากการเห็น เป็นต้น ให้กำหนดทั้งหมด

4 ธรรมานุปัสสนา คือ ในขณะที่นั่งสมาธิ มีสภาวะอะไรเกิดขึ้น เช่น ง่วง ความเบื่อหน่าย ท้อแท้ ขี้เกียจ ฯลฯ ก็ต้องกำหนดให้ทัน หรือคิดฟุ้งซ่านไป ให้กำหนดให้ต่อเนื่อง
ทุก ๆ สภาวะที่เกิดขึ้น ไม่ให้มีช่องว่าง

เมื่อกำหนดตามสติปัฏฐาน 4 นี้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดช่องว่าง สมาธิก็จะเข้มแข็ง นี้คือการพัฒนาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4 องค์ประกอบอีกอย่างหนี่งสำหรับการปฏิบัติคือ สัมมัปปทาน 4 ได้แก่

1. สังวรปทาน คือ การระวังป้องกันมิให้อกุศลเกิดขึ้น โดยการมีสติ มีสมาธิตลอดเวลา

2. ปหานปทาน คือ เมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้ว ก็พยายามละให้ได้ เพื่อจะได้หายไปจากความทรงจำ

3. ภาวนาปทาน คือ คือการสร้างบุญกุศลด้วยการทำจิตให้เป็นกุศลด้วยวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

4. อนุลักขณาปทาน คือ การรักษา ประคับประคองกุศลจิต ที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่นาน ๆ หรือเพิ่มขึ้นหลังแล้วแผ่บุญกุศลไปให้ผู้อื่นด้วย

ที่มา  fb:   มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 01/05/2015 by in ลบทิ้งได้.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: