AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

วินัยเริ่มที่บ้าน วิธีการเลี้ยงลูกให้มีความรับผิดชอบ

image
ตอนนี้หลายๆ สนใจวิธีการเลี้ยงลูก โดย เน้นให้ลูกมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตามวิถีทางของชาวญี่ปุ่นมากๆ ครับ และจริงๆ ก็มีบทความทำนองนี้ออกมามากแล้ว แต่เผอิญว่าผมอ่านเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Child Discipline in Japan: an Important Part of Parenting Where Parents Pass on Their Values to Their Children ซึ่งเขียนโดย Nobuko Uchida จาก University of Tsukuba ซึ่งผมคิดว่าเขียนได้เป็นรูปธรรม แบบเห็น – – แนวปฏิบัติ – – เลยนะครับ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.childresearch.net/papers/parenting/2012_03.html)

.

ทางผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบ Literacy (การอ่านเขียนเพื่อความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์จากการอ่านเขียน) และ Vocabulary (คำศัพท์) กับเด็กญีปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และพบว่า Performance ของเด็ก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของครอบครัวเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของครอบครัว การลงทุนในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน หรือการเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม ล้วนมีผลน้อยมาก แต่ปัจจัยที่มีผลต่อ “ผลการเรียนของเด็ก” คือ – – การถูกจัดสรรหน้าที่ในการทำงานบ้าน และการมอบหมาย “หน้าที่ให้เด็กร่วมรับผิดชอบ” ภายในบ้าน เป็นวิธีในการปลูกฝัง และสร้างวินัยที่ดีที่สุดครับ

.

ดังนั้นผมคิดว่าแนวคิดที่ว่า “ลูกมีหน้าที่เรียน ก็เรียนอย่างเดียว งานบ้านไม่ต้องทำอะไรเลย” จึงเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องครับ หรือ การใช้ให้ลูกทำงานบ้าน แบบให้ทำตามที่พ่อแม่สั่ง โดยไม่ได้มอบหมาย ตกลงกันเป็นกิจลักษณะ ก็ไม่ใช่ทางออกอีกเหมือนกัน เพราะ….. ถ้าใช้ที ก็สั่งที ลูกก็ทำที มันไม่ได้ฝึกวินัยในตนเองให้กับลูกเลยครับ (แบบนี้เขาเรียกว่า Heteronomous คือ การทำตามกฎเกณฑ์ หรือ คำสั่งของคนอื่น ถ้าปล่อยให้อยู่ในลักษณะนี้นานๆ ยิ่งจะกลายเป็นคนไม่มีวินัยเข้าไปใหญ่ แถมจะเป็นคนที่ไม่รู้จักวางแผน หรือรับผิดชอบอะไรด้วยตนเองเลยครับ)

.

ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูก คือ Autonomous คือ ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความสมัครใจ ด้วยตนเอง วางแผนจัดการตามที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายมีความเรียบร้อย

.

แล้วเราจะสร้าง Autonomous ให้ลูกได้อย่างไรล่ะครับ?

.

ในงานวิจัยชิ้นนี้ เขาเล่าให้ฟังว่า
1)  เด็กญี่ปุ่นอายุประมาณ 2 ขวบ พ่อแม่จะฝึกให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง (เด็กในวัยนี้เขาอยากทำอะไรด้วยตนเองอยู่แล้วนะครับ) เช่น การสวมใส่ หรือถอดเสื้อผ้า การรับประทานอาหาร การแปรงฟัน การขับถ่าย (คือคุณแม่อาจจะให้เขาทำเอง โดยที่คุณแม่คอยช่วยเหลือบ้าง) คอยชื่นชมเขาครับเวลาเขาทำได้ดี  และอย่าไปหวังว่าเขาจะทำมันได้ดี 100% นะครับ อย่าไปดุเขาเวลาที่เขาทำไม่ถูกต้อง   พออายุสัก 3 – 4 ขวบ เขาจะทำกิจวัตรต่างๆ เหล่านี้ได้สมบูรณ์มากขึ้นครับ นี่คือ “การรับผิดชอบดูแลตัวเอง เป็นวินัยขั้นแรกสุด” เลยนะครับ ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังให้กับลูก

.

2) พออายุ 5 ขวบ ถึงเวลาที่ต้องมอบหมายให้เขาช่วยแม่ทำงานบ้านบางอย่างได้แล้วครับ เช่น ช่วยหยิบนั่นถือนี่ เก็บนั่นเก็บนี่ และเมื่อเขาเติบโตขึ้น ก็ค่อยๆ มอบหมายงานบ้านให้เขารับผิดชอบเป็นกิจลักษณะมากขึ้น ว่างานบ้านอะไรบ้างที่เป็นความรับผิดชอบของเขา และมีกติกาในการทำงานบ้านนั้นอย่างไร เช่น ต้องล้างจานในมื้ออาหารเย็นทุกวัน ถูกบ้านทุกวันเสาร์ ฯลฯ การที่ไม่ให้ลูกได้รับผิดชอบทำงานบ้าน ในงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าจะส่งผลเสียในการทำให้ลูกเป็นคนไร้วินัย และขาดความรับผิดชอบต่อตนเองได้

.

.

ทำไมการจัดสรรงานบ้านให้กับลูกรับผิดชอบ จึงช่วยทำให้คะแนน Literacy และ Vocabulary ดีขึ้น ?

เหตุผลง่ายๆ ครับ การมอบหมายงานบ้านให้ลูกอย่างเป็นกิจลักษณะ ทำให้เขาได้ฝึกการวางแผนงาน และการจัดลำดับความสำคัญด้วยตัวของเขาเอง เช่น จะจัดสรรเวลาไหนมาทำการบ้าน เวลาไหนมาทำงานบ้าาน และเวลาไหนไปเล่นกับเพื่อนๆ และจะต้องทำงานนั้นให้เสร็จก่อนกี่โมง ควรทำอะไรก่อน และอะไรหลัง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความคิดความอ่าน และความเป็นผู้ใหญ่ของลูกได้ดีทีเดียวครับ

.

นอกจากนี้การช่วยกันทำงานบ้านภายในครอบครัว ยังส่งผลให้พ่อแม่ลูก ได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น ได้สื่อสารกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น (เหมือนกับเพื่อที่ซี้ปึ้กกันเพราะทำงานกลุ่มด้วยกัน ประมาณนี้ครับ)  ทำให้เด็กได้ฝึกการใช้คำศัพท์ในการสื่อสารไปโดยอัตโนมัติครับ และทำให้บรรยากาศของครอบครับอบอุ่นขึ้นด้วยครับ ผมว่า “การเหนื่อยด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ดีกว่า การไปเที่ยวด้วยกัน” อีกนะครับ

.

ดังนั้น การให้ลูกเรียนอย่างเดียวโดยไม่ได้รับผิดชอบงานบ้านอะไรเลย หรือให้ลูกทำงานบ้านตามที่เราสั่ง ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเลยครับ

.

ถ้าอยากให้ลูกมีวินัย และความรับผิดชอบตามวิถีทางของชาวญี่ปุ่น ก็จงใช้ “งานบ้าน” นี่ล่ะครับ

.

จริงๆ การฝึกให้เด็กทำงานบ้าน และช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ นี่ที่ญี่ปุ่นนี่เขาฮิตกันจนมาทำเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อว่า Hajimete no Otsukai (First Errand = ภารกิจเล็กๆ น้อยๆ ครั้งแรกของลูก) เชียวนะครับ ลองดูนี่ครับ

.

จนเรียกได้ว่า – – การมอบหมายให้ลูกทำงานเล็กๆ น้อยๆ แบบ Hajimete no Otsukai นี่เป็นวัฒนธรรมของพ่อแม่ญี่ปุ่นเชียวนะครับ – – คือ อย่างไรก็ต้องฝึกให้ลูกเขาได้ลองรับผิดชอบอะไรด้วยตัวของตัวเองบ้างให้ได้ครับ ซึ่งผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆ ครับ

.

สำหรับงานบ้านที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยเพจ – สอนลูกให้เป็นคนปกติ – ได้ให้ข้อมูลไว้ได้ครบถ้วนแล้วนะครับ หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://m.facebook.com/photo.php?fbid=270563949791646&set=a.257974647717243.1073741829.257704944410880&type=1&relevant_count=1 ได้เลยครับ

.

(Credit ภาพจากหนังสือภาพที่ชื่อว่า Hajimete no Otsukai http://www.amazon.com/gp/aw/d/4834005259?pc_redir=1403336630&robot_redir=1)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ร่วมสนับสนุนบทความดีๆ โดย ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด (SE-ED Learning Center): http://www.se-edlearning.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 03/09/2015 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,101 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,101 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,101 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: