AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

image

ทฤษฎีเชื้อโรคทางจิต 16 ชนิด โดย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จิตเดิมแท้ของเราทุกคนเป็นประภัสสรบริสุทธิ์ผ่องใสโดยธรรมชาติ แต่กิเลสเป็นอาคันตุกะที่จรเข้ามาครอบงำจิต ทำให้จิตเศร้าหมอง ถ้าท่านใดเคยดูภาพยนตร์เรื่อง “Seven” จะพบว่า แม้แต่ฝรั่งก็มีการพูดถึงเชื้อร้ายทางจิต (มี 7 ชนิด เช่น ราคา ตะกละ โลภะ เป็นต้น) แต่ของพุทธศาสนามีการระบุไว้ถึง 16 ประการ!
.
.
“อุปกิเลส” คือ เครื่องเศร้าหมองของจิตใจ เชื้อร้ายทางจิตทั้ง 16 ชนิดนี้ถูกค้นพบเมื่อเกือบสามพันปีที่แล้ว ซึ่งไม่ว่าจะมองในแง่ของทางจิตเวชหรือในแง่ของจิตก็นับได้ว่าเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งและเป็นรากฐานของการดูแลทางจิตใจที่ดีมากๆ เชื้อโรคทั้งหมดนี้ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายตามมาตามแต่ชนิดของมัน แต่ละชนิดก็มีวิธีจัดการที่แตกต่างกันออกไป และล้วนมีอยู่ในบุคคลทุกคน มากบ้างน้อยบ้างตามแต่จริตและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของแต่ละคน
.
.
การ์ตูนเรื่อง “Yokai Watch” เป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่น เนื้อเรื่องพูดถึง “โยไค” หมายถึง วิญญาณหรือภูติผีที่อยู่รายรอบมนุษย์ ซึ่งโยไคแต่ละตัวก็จะมีอิทธิฤทธิ์ต่อจิตใจและพฤติกรรมของเราแตกต่างกันออกไป (มีทั้งโยไคร้ายและโยไคดี) ซึ่งภาพการ์ตูนที่นำมาประกอบนี้นำมาใช้เพื่อให้เกิดจินตภาพและรูปธรรมที่เข้าใจง่ายเท่านั้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบุคลิกและอิทธิฤทธิ์ของตัวโยไคตามเนื้อเรื่องการ์ตูนแต่อย่างใด

ลองมาดูกันว่า “เชื้อร้ายทางจิต” ทั้ง 16 ชนิดตามทฤษฎีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นมีอะไรบ้าง…
.
.
๑. โลภะ คือความละโมภ อยากได้ อยากมี
อยากเป็นอย่างไม่รู้จักพอ เห็นแก่ได้จนลืมตัว
.
๒. พยาบาท คือความคิดร้าย มุ่งจะทำร้ายเขา
ใครพูดไม่ถูกใจก็คิดตำหนิเขา คิดจะทำร้ายฆ่าเขาก็มี
บางครั้งทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ ก็หันมาตำหนิตัวเอง ทำร้ายตัวเอง
จนฆ่าตัวตายก็มีซึ่งเป็นเพราะอำนาจพยาบาท เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ
.
๓. โกธะ คือความโกรธ มีอะไรมากระทบก็โกรธ
เป็นลักษณะโกรธง่าย แต่เมื่อหายแล้วก็เหมือน
กับไม่มีอะไรเกิดขึ้น คือไม่ผูกใจเจ็บ
ไม่พยาบาท เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ
.
๔. อุปนาหะ คือการผูกโกรธ ใครพูดอะไร
ทำอะไรให้เกิดความโกรธแล้วจะผูกใจเจ็บ เก็บไว้ ไม่ปล่อย
ไม่ลืม เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น กระทบอารมณ์เมื่อไร
ก็เอาเรื่องเก่ามาคิดรวมกันคิดทวนเรื่องในอดีตว่าเขาเคย
ทำไม่ดีกับเราขนาดไหน เป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ
.
๕. มักขะ คือการลบหลู่คุณท่าน ปิดบังความดีของผู้อื่น ลบหลู่ความดีของผู้อื่น เช่น เขาให้ของแก่เรา แทนที่จะขอบคุณกลับนึกตำหนิเขาว่า
เอาของไม่ดีมาให้ หรือเมื่อมีใครพูดถึงความดีของเขา
เราทนไม่ได้ เราไม่ชอบ จึงยกเรื่องที่ไม่ดีของเขามาพูด
เพื่อปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนดีถึงขนาดนั้น เป็นต้น
.
๖. ปลาสะ คือการตีเสมอ ยกตัวเทียมท่าน
ไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตน แต่ชอบยกตัวเองดีกว่าเขา
มักแสดงให้เขาเห็นว่าเราคิดเก่งกว่า
รู้ดีกว่า ถ้าให้เราทำ เราจะทำให้ดีกว่าเขาได้
.
๗. อิสสา คือความริษยา เห็นเขาได้ดี ทนไม่ได้
เมื่อเห็นเขาได้ดีมากกว่าเรา
เขาได้รับความรักความเอาใจใส่มากกว่าเรา
เรารู้สึกน้อยใจ อยากจะได้เหมือนอย่างเขา
ความจริงเราอาจจะมีมากกว่าเขาอยู่แล้ว
หรือเรากับเขาต่างก็ได้รับเท่ากัน
แต่เราก็ยังเกิดความรู้สึกน้อยใจ ทนไม่ได้ก็มี
.
๘. มัจฉริยะ คือความตระหนี่ ขี้เหนียว เสียดายของ
ยึดในสิ่งของที่เราครอบครองอยู่อย่างเหนียวแน่น
อยากแต่จะเก็บเอาไว้ ไม่อยากให้ใคร
.
๙. มายา คือเจ้าเล่ห์หลอกลวง ไม่จริงใจ พยายามแสดง
บทบาทตัวเองเกินความจริง หรือจริงๆ แล้วเรามีน้อย
แต่พยายามแสดงออกให้คนอื่นเข้าใจว่ามั่งมี เช่น
ด้วยการแต่งตัว กินอยู่อย่างหรูหรา หรือบางกรณี
ใจเราคิดตำหนิติเตียนเขา แต่กลับแสดงออก
ด้วยการพูดชื่นชมอย่างมาก หรือบางทีเราไม่ได้มีความรู้มาก
แต่ของคุยแสดงว่ารู้มาก เป็นต้น
.
๑๐. สาเถยยะ คือการโอ้อวด หลอกลวงเขา ชอบอวดว่าดีกว่าเขา
เก่งกว่าเขา พยายามแสดงให้เขาเห็น
เพื่อให้เขาเกิดอิจฉาเรา เมื่อได้โอ้อวดแล้วมีความสุข
.
๑๑. ถัมภะ คือความดื้อ ความกระด้าง ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง
ใครแนะนำอะไรให้ก็ไม่ยอมรับฟัง
.
๑๒. สารัมภะ คือการแข่งดี มุ่งแต่จะเองชนะเขาอยู่ตลอด
จะพูดจะทำอะไรต้องเหนือกว่าเขาตลอด
เช่นเมื่อพูดเถียงกันก็อ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา เพื่อเอาชนะให้ได้
ถึงแม้ความจริงแล้วตัวเองผิด ก็ไม่ยอมแพ้
.
๑๓. มานะ คือความถือตัว ทะนงตน
.
๑๔. อติมานะ คือ การดูหมิ่นท่าน ความถือตัวว่าเราดียิ่งกว่าเขา
ทำให้ดูถูกดูหมิ่นคนอื่น
.
๑๕. มทะ คือความัวเมา หลงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาว
ยังไม่แก่ ยังไม่ตาย หลงในอำนาจ หลงในตำแหน่
ง คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วทำอะไรเกินเหตุ
.
๑๖. ปมาทะ คือความประมาท เลินเล่อ
ไม่คิดให้รอบคอบ อาการที่ขาดสติ ขาดปัญญา
.
.
.
.
By…คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา
٩(^‿^)۶ [ ]–[“””””|”””””|”””””|]>——
http://www.facebook.com/D2JED
.
.
.
Thanks
* ภาพประกอบทั้งหมดจาก yokaiwatch.wikia.คอม
* Fonts from F0nt.คอม
1. อุปกิเลส ๑๖ อย่าง : http://www.kanlayanatam.คอม
2. อุปกิเลส หรือ จิตตอุปกิเลส 16 : http://www.sdsweb.โออาร์จี
3. อุปกิเลส 16 อย่าง : http://www.dmc.ทีวี
4. บทสวดอุปกิเลส ๑๖ : http://www.analaya.คอม
5. อุปกิเลส 16 ประการยังใจให้เศร้าหมอง : wandeedee.wordpress.คอม
6. อุปกิเลส 16 : http://www.geocities.ดับเบิ้ลยูเอส/tmchote

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 01/05/2016 by in ลบทิ้งได้,เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: