AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ศาสนา สมณศักดิ์

 

63864

(ขออนุญาตนำบทความจากนิตยสารสารคดีนี้มาเผยแพร่ เพราะเนื้อหาน่าสนใจ)

……………….

ตั้งแต่มีข่าวพระสงฆ์จำนวน ๘๐๐-๙๐๐ รูปชุมนุมบริเวณพุทธมณฑลและเกิดการกระทบกระทั่ง กับทหารที่ป้องกันไม่ให้พระสงฆ์เข้าพื้นที่ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประเด็น “พระ” ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยจับจ้องอีกครั้ง

ต่อมากลุ่มพระสงฆ์ดังกล่าวยื่นข้อเรียกร้องสี่ข้อต่อรัฐบาลทหาร คือ หนึ่ง ให้บรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ สอง ให้รัฐบาลและผู้ เกี่ยวข้องเร่งสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ทันที โดยให้เป็นไปตามวาระที่เหมาะสม สาม แสดงพลังให้พระบางรูปประจักษ์ สี่ แสดงออกถึงการปกป้องพระพุทธศาสนาจากภัยความมั่นคงและการคุกคามทางความเชื่อ

การชุมนุมนี้สลายตัวลงในช่วงค่ำหลังจากพระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เดินทางไปยื่นหนังสือและรัฐบาลทหารรับเรื่องไป และภาพที่ออกมาคือการปะทะกันระหว่างพระสงฆ์กับทหาร ซึ่งค่อนข้างก่อความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชน

ในความเป็นจริงประเด็นการบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างขณะนี้ (ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) นั้นเคยมีการเสนอแล้วในช่วงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ แต่ก็ตกไป มีเพียงการยกระดับจาก “กรมการศาสนา” เป็น “สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ”

ลองฟังทรรศนะต่อประเด็นนี้ของ สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

………………

คิดอย่างไรกับข้อเสนอบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ผมไม่เห็นด้วย ข้อเสนอนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ก่อนหน้านี้ไม่มี แต่แนวความคิดเรื่องนี้ก็มิใช่เรื่องใหม่ ราวปี ๒๔๙๐ พม่าเขียนในรัฐธรรมนูญว่าพุทธคือศาสนาประจำชาติ คณะสงฆ์ไทยทราบเรื่องนี้ดี ตอนนั้นยังใฝ่ทางธรรมกว่าทางโลก แต่วันนี้ไม่ใช่ จึงออกมาเสนอให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และวิธีที่ง่ายคือเข้าหาอำนาจ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไทยมีพระสงฆ์ราว ๒ แสนรูป มีประชากร ๖๐ กว่าล้านคน นับถือพุทธร้อยละ ๙๐ แต่แกนนำกลับเป็นแค่พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่มีสมณศักดิ์อยู่ในเมืองหลวงฯ ทั้ง ๆ ที่ชาวพุทธนั้นมีทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา เหตุใดกลุ่มที่ผลักดันเรื่องนี้จึงมีแค่สงฆ์ที่ส่วนใหญ่เป็นมหานิกายและมา จากวัดธรรมกาย นี่แสดงว่าต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้น

………………

ทำไมภาวะหลังรัฐประหารจึงง่ายต่อการบรรจุศาสนาพุทธไว้ในรัฐธรรมนูญ

ถ้าใช้วิถีประชาธิปไตยผลักดันเรื่องนี้จะยาก สังคมไทยมีความหลากหลาย ประชาชนส่วนมากก็ไม่ได้คลั่งจนถึงกับผลักดันวาระนี้ อย่างไรก็ตามผมคิดว่านี่จะไม่สำเร็จ เพราะรัฐบาลทหารคงไม่อยากสร้างศัตรู เพิ่ม ปัญหายังมีอีกมาก ถ้ายอมก็เท่ากับเอาใจพระกลุ่มหนึ่ง การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นฐานการเรียกร้องในอนาคต แต่ถ้าสำเร็จผมคิดว่า กลุ่มคลั่งศาสนาจะอาศัยรัฐธรรมนูญสร้างอำนาจให้ตัวเอง จะมีกฎหมายลูกที่ปกป้องผลประโยชน์คนกลุ่มนี้ ไม่นานมานี้เคยมีการผลักดัน กฎหมายห้ามวิจารณ์ศาสนามาแล้ว ส่วนความขัดแย้งกับศาสนาอื่นผมไม่ห่วงนัก ห่วงแต่พุทธด้วยกัน อย่าลืมว่าอายุพุทธศาสนากว่า ๒,๐๐๐ ปี มีสำนักคิดมากมาย ถ้ากลุ่มหนึ่งขึ้นมามีอำนาจ มีกฎหมายในมือ จะอ้างว่าวิธีของเขาถูก คนอื่น ผิด ปัญหาจะตามมามากมายซึ่งปัญหาใหญ่จะเกิดแก่ชาวพุทธเอง

………………

ช่วงนี้ยังมีกระแสการโจมตีศาสนาอิสลามของพระสงฆ์บางรูป

การโจมตีศาสนาอิสลามคือการเกลื่อน “ช่องโหว่” จุดด้อยของคณะสงฆ์ไทยที่ ปัจจุบันบทบาททางสังคมแทบไม่มี เป็นการสร้างความสำคัญให้ตัวเองของสงฆ์กลุ่ม หนึ่ง ไม่ใช่ประโยชน์ต่อพุทธศาสนาไม่เช่นนั้นชาวพุทธโดยรวมควรผลักดันเรื่องนี้ พุทธสอนเรื่องเมตตา ใจกว้าง จารึกพระเจ้าอโศกระบุว่า “ถ้าท่านทำร้ายศาสนาอื่นก็เท่ากับทำร้ายศาสนาตน”

………………

ข้อเสนอเพื่อออกจากสถานการณ์นี้

กราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพ โปรดแยกศาสนาออกจากรัฐ โดยยุบมหา เถรสมาคม ยกเลิกสมณศักดิ์ทั้งหมด นี่คือหนทางที่จะรักษาพระธรรมวินัยและเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนา หากทำได้จะเป็นกุศลยิ่งกว่าที่พวกท่านบวชมาตลอดทั้งชีวิต ถ้าทำลาย โครงสร้างนี้เสีย ให้ศาสนาเป็นเรื่องของชาวบ้าน ให้วัดเป็นของชุมชนเหมือนใน อดีต ถามว่าจะแก้ปัญหาสงฆ์มากมายได้ไหม แน่นอนว่าปัญหาพระไม่ดี ปัญหาอื่น ๆ ไม่ได้หมดไป แต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าชาวบ้านรักษาศาสนาได้ ดีกว่ารัฐ

………………

ศาสนากับชุมชนดูแลกันเอง คำถามที่คนมักถามคือจะปกครองคณะสงฆ์อย่างไร

พระพุทธศาสนามีมา ๒,๐๐๐ กว่าปี เจริญบางที่ เสื่อมสลายบางที่ เป็นอนิจจัง ยกตัวอย่างเรื่องการบิณฑบาตเป็นพุทธวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับพระ ถ้าพระประพฤติไม่ดี ชาวบ้านก็ไม่ใส่บาตร กลับกันชาวบ้านไม่ดี พระคว่ำบาตร นี่คือการเกื้อหนุนควบคุมกัน ที่สำคัญสงฆ์มีพระธรรมวินัยซึ่งใช้ ปกครองมาแต่อดีต พระวินัยกำหนดให้สงฆ์เป็นผู้ขอ ชาวบ้านเป็นผู้ให้ ขอโดยไม่ต้องเอ่ยปาก แต่ทุกวันนี้พระวัดใหญ่ ๆ ในเมืองไม่บิณฑบาต ไม่สนใจชาวบ้าน ไปเอ่ยปากขอเศรษฐี ฯลฯ ทั้งที่คนที่ดูแลพระได้ดีที่สุดคือชาวบ้าน สังเกตดูการจับกุมพระที่ไม่ดีทุกครั้งเกิดจากชาวบ้านจัดการ

สายสัมพันธ์นี้ยังเหลือตามวัดเล็ก ๆ วันก่อนผมเห็นหลวงตาบิณฑบาตรูปเดียว วัตรปฏิบัติงดงามมาก ท่านไม่ได้มาเป็นพันเป็นหมื่นรูป ท่านขอและดำรงชีพแบบ นักบวช พระดีแบบนี้ไม่ดัง สังคมไทยเวลาเห็นพระดัง มีสมณศักดิ์ก็เห่อ ที่ผ่านมาเราทำลายศาสนามามาก ตอนนี้ที่ควรทำคือเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ อนุโมทนาและเกื้อหนุนตามควร ไม่ควรถวายเฟอรารีจนวุ่นวายแบบทุกวันนี้ ที่พระมีรถยนต์มากแล้วอาจพลาดตำแหน่งสังฆราช หรืออย่างกรณีที่พระมานำประท้วง นี่เป็นภาพที่ไม่ดี สมควรที่เราต้องประณาม

ส่วนคำถามว่าศาสนาพุทธจะสูญไหม คุณต้องยอมรับว่า วันหนึ่งศาสนาพุทธก็ไม่พ้นจากกฎอนิจจัง แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลย ทุกคนมีหน้าที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา ไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ของพระ

………………

ตีพิมพ์ใน สารคดี ฉบับที่ 373 มีนาคม 2559

เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ที่มา และ comments จาก  https://www.facebook.com/winlyovarin/photos/a.1502062586736369.1073741826.1501588676783760/1767193930223232/?type=3&theater
 • นับถือศาสนาพุทธนะคะ แต่ไม่สนับสนุนให้ผลักดันเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะมีเพื่อนเป็นคริสต์ อิสลาม ฮินดู ประเทศไทยนับถือศาสนาหลากหลาย ไม่เห็นใจคนที่นับถือศาสนาอื่นบ้าง
  สนใจคำสอน สนใจปฏิบัติดีกว่าผลักดันศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วละทิ้งคำสอน
 • เห็นด้วยกับการยกเลิกสมณศักดิ์ครับ เพราะเป็นบ่อเกิดของความโลภในยศ และจะแพร่ขยายเชื้อโลภ จนละเลยการปฏิบัติตามพระไตรปิฎก
 • พระวินัยคือเสาหลักของความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์

  สมณศักดิ์ไม่ใช่สาระทางศาสนา แต่พระส่วนใหญ่มักตกหลุมพรางของลาภสักการะ ยศศักดิ์ สรรเสริญ ให้ความสำคัญจนละเลยพระธรรมวินัย

  ญาติโยมก็ควรเข้าใจหลักการที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา คำสอน มากกว่าศาสนสถานและศาสนพิธี

 • เห็นด้วยกับการไม่ต้องมีสมณศักดิ์
 • ในประเทศไทยมีคนหลายชาติพันธ์ุและหลากหลายความเชื่อและวัฒนธรรม รัฐอย่าหยิบยกชาติพันธ์ุใดชาติพันธ์ุหนึ่งหรือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งมาเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางเลย มันผิดธรรมชาติ
 • เรื่องโจมตี ศาสนาอิสลาม ผมว่าเป็นวิธีการที่ ตําทราม มาก
  ในฐานะผมคนพุทธ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ความคิดเหล่านี้ จะออกมาจาก พระบางรูป มันแย่มาก
 • ผมอยู่นราธิวาส ศาสนาพุทธที่นี่ถูกคนศาสนานี้เบียดเบียนครับ
 • 63864
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 17/08/2016 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,560,222 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,560,222 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,560,222 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: