AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

การอนุโมทนาบุญ การนั่งสมาธิ

ทำไมต้องนั่งสมาธิในเวลา  “ก่อนนอน หรือ ตอนเช้า”
ทำไมแค่..อนุโมทนาบุญ กลับเป็นพลังหนุนที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไร
วิธีการเสริมสร้างอำนาจจิตโดยใช้พลัง” ผู้อื่น ”


มนุษย์สามารถสร้างอำนาจจิตของตน โดยพลังของ “ผู้อื่น” ได้ 3 วิธี คือ
1)  การอนุโมทนาบุญ
2)  การเสริมสร้างพลังโดยมนุษย์ผู้ทรงพลัง
3)  การรับพลังทิพย์จากต่างมิติ

1) การอนุโมทนา
ในทุกวัน ทุกเวลานาที รังสีจิตทั้งหลายในบรรยากาศจะมีทั้งรังสีหยาบ ละเอียด ดี ชั่ว
2-3)  วิธีที่จะเลือกดูดซับรังสีจิตที่ดี และประณีตให้เข้ามาในตนทำได้ 3 ประการ คือ

1.  เข้าใกล้ผู้มีพลังจิตที่ประเสริฐ ทันทีที่เราเข้าใกล้ผู้มีพลังจิต “อันประเสริฐ”  ด้วยความชื่นชม ยินดี อนุโมทนา อานุภาพจิตของท่านจะเหนี่ยวนำเราให้ปรับสภาวะเข้าสู่ “ความประเสริฐดั่งท่าน” ด้วย เสมือนเหล็กธรรมดา ที่เข้าไปอยู่ในรัศมีสนามแม่เหล็ก ย่อมถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กอ่อนๆ ได้ด้วยกระนั้น
ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าบรมครูจึงตรัสว่า…  “การพบเห็นสมณะ..เป็นมงคลแห่งชีวิตประการหนี่ง
ในขณะเดียวกันถ้าจิตยังไม่ยิ่งใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับคนที่มีอำนาจจิตทรามด้วย
ดังคำสอนเรื่องมงคลแห่งชีวิตประการแรกที่ว่า…
ชีวิตจะได้ดีนั้น สิ่งแรกเลยที่จะต้องทำให้ได้ คือ อย่าส้องเสพสมาคมกับคนชั่ว คนพาล
จงเสวนาสมาคมกับบัณฑิต เมื่อทำได้ดังนี้ ความดีอื่นๆ ในชีวิตก็จะตามมาอีกมากมาย

2. ในทุกขณะจะมีคนทำความดีอยู่เสมอ
พึงระลึกถึงบุคคลเหล่านั้น แล้วอนุโมทนาสาธุ
การอนุโมทนากับภาวะที่ดีใด จะทำให้ท่าน ยกระดับจิตของตนให้ใกล้เคียง กับภาวะนั้นด้วย
และหากเขาเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการทั่วไป ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา เมื่อท่านอนุโมทนา ท่านก็จะได้ดูดซับพลังแห่งคุณความดีเข้าไว้ในตนทันที เป็นการทำบุญทางลัดอย่างหนึ่ง

บุคคลที่ทำความดีมหาศาลที่เราพึง ระลึก เสมอๆ คือ พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นอาทิ

3. จัดเวลา ฝึกตน ให้สอดคล้องกับท่านผู้มีอำนาจจิต หรือชนส่วนใหญ่
จากการวิจัยพบว่าเมื่อคนหลายคนมาฝึกจิตร่วมกัน ในทิศทางการฝึกเดียวกัน อานุภาพจิต โดยรวมในบรรยากาศจะมีพลังมาก ❗  อย่างน้อยเท่ากับกำลังสองของจำนวนคน
เช่น  ฝึกจิตร่วมกัน 9 คน พลังรวม ของรังสี จิต ในบรรยากาศจะ เท่ากับ 9 x 9 = 81 คน เป็นต้น
ดังนั้นจะเป็นการฉลาดที่จะฝึกตนให้ตรงกับที่คนส่วนใหญ่ในสังคมฝึก หรือตรงกับที่ท่านผู้ทรงพลังจิตฝึก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ช่วง” 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ” และ “ตี 3 ถึง 6โมงเช้า ”
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว พลังจิตชั่วร้ายใน บรรยากาศจะมีน้อยมาก และพลังจิตอันประเสริฐจะเข้มข้นมาก เพราะเป็นช่วงที่ผู้คนทั้งหลายพักกิจกรรม!  และพักผ่อนแล้ว และผู้ฝึกตนกำลังฝึกจิตกันอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตอนตี 3 ถึง 6 โมงเช้า”  คนส่วนใหญ่ยังหลับอยู่ มีเฉพาะผู้ฝึกตน เท่านั้นที่กำลังทำกิจฝึกจิตกันอยู่ ในเวลาดังกล่าว   ถ้าท่านตื่นขึ้นมาฝึกตน ท่านจะได้รับพลังจิตอันประเสริฐอย่างมากมาย
(จากหนังสือการเสริมสร้างพลังจิต)
#หมั่นฝึกตน
#จักเป็นคนที่ได้ธรรม
เพื่อเป็นอานิสงส์แห่งการให้…

Cr : คนดี 27/6

ทีี่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526248090899768&set=a.110627685795146.1073741826.100005437449824&type=3&theater

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 27/08/2016 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,512,096 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,512,096 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,512,096 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: