AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

วัดประจำรัชไกาล ๑๐ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

 

IMG_0070

วัดประจำรัชไกาล ๑๐ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ พระมหากษัตริย์จะทรงสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาลที่ ๑ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดประจำรัชกาลที่ ๒ คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๓ คือ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๔ คือ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (เป็นพระอารามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างที่เล็กที่สุด)
วัดประจำรัชกาลที่ ๕ คือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าวัดนั้นมีเยอะแล้ว และทรงเห็นความสำคัญของการศึกษามากกว่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “วชิราวุธวิทยาลัย” ขึ้นแทนวัดประจำรัชกาล ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังทรงรับเอา วัดบวรนิเวศวิหาร ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์ หลังจากนั้น จึงได้ยึดถือเอาวัดบวรนิเวศเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๖

ส่วนรัชกาลที่ ๗ พระองค์ก็ได้ทรงรับเอาวัดราชบพิธ ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของสมเด็จพระบรมชนกนาถ รัชกาลที่ ๕ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์ จึงได้ถือเอาว่าวัดราชบพิธเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๗ ด้วยอีกรัชกาลหนึ่ง

ในสมัยรัชกาลที่ ๘ เมื่อครั้งเสด็จนิวัติพระนคร ได้เสด็จไปเยี่ยมชมวัดสุทัศน ซึ่งพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในบรรยากาศของวัด และทรงมีพระราชปรารถนาที่จะผนวชสักพรรษาหนึ่ง ในเวลาต่อมาจึงได้ถือเอาวัดสุทัศนเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๘

จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงมีโครงการในการพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม ๙ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดและโรงเรียนขึ้น ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างอย่างเรียบง่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกแห่งนี้

ส่วนวัดประจำรัชกาลที่ ๑๐ นั้น คือ วัดวชิรธรรมสาธิต ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ ให้รัชกาลที่ ๑๐ ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงรับเอาวัดนี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานนามว่าวัดวชิรธรรมสาธิต

ในส่วนของวัดประจำรัชกาล ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ให้ยึดถือเอาวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารเป็นวัดประจำรัชกาล ซึ่งส่วนใหญ่ วัดประจำรัชกาลที่ ๑-๕ ที่ผมกล่าวไปก็มักจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว รวมไปถึงรัชกาลที่ ๗ ที่มีการอัญเชิญไปประดิษฐานในวัดราชบพิธ และของรัชกาลที่ ๘ ที่อัญเชิญไปประดิษฐานในวัดสุทัศนเทพวราราม

ซึ่งหากยึดตามทฤษฎีนั้น ก็อาจนับวัดเบญจมบพิตรเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ อีกวัดหนึ่งได้ด้วย เพราะพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ประดิษฐานที่นั่น แต่จริง ๆ แล้ว วัดเบญจมบพิตรเป็นวัดที่รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อผาติกรรมแทนวัดที่ถูกกินพื้นที่ไปในคราวสร้างพระราชวังดุสิต และชื่อวัดก็มีที่มาจากเจ้านาย ๕ พระองค์ที่ร่วมกันสร้างวัดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ แล้ว

พระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ ๖ เอง ก็มีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งหากยึดตามทฤษฎีสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร ก็สามารถยึดเอาวัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๖ ได้อีก

ในส่วนของวัดประจำรัชกาลที่ ๙ ยังมีอีกวัดที่คนมักกล่าวว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๙ คือ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี แต่นั้นเป็นวัดที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หากนับวัดที่สร้างตามพระราชดำริของพระองค์จริง ๆ ก็ควรจะเป็นวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มากกว่า

ขอขอบคุณเจ้าของเครดิตต่ะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 16/03/2017 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: