AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ประเทศพัฒนาแล้ว และ ประเทศกำลังพัฒนา

img_3373

 

ปรมาจารย์ ขงจื๊อ (551-479 ปีก่อนปีคริสตกาล) สอนไว้ว่า

หากเจ้าวางแผนไว้ 1 ปี………….. จงปลูกข้าว

หากเจ้าวางแผนไว้ 10 ปี……….. จงปลูกต้นไม้

หากเจ้าวางแผนไว้ 100 ปี…….. จงให้ความรู้ แก่บุตรหลาน!
ความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศด้อยพัฒนา

• ไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยเสียเอกราชให้ใคร – สามารถดูได้จากประเทศ ญี่ปุ่น เยอรมัน แม้จะแพ้สงครามโลก แต่..ก็กลับมายิ่งใหญ่ในเศรษฐกิจโลก

 

• ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารยธรรมของประเทศนั้นๆ – สามารถดูได้จากประเทศ อินเดีย อียิปต์ ซึ่งมีอารยธรรม มานานกว่า 3,000 ปี. แต่..คนส่วนใหญ่ก็ยังยากจน ในขณะที่ประเทศเกิดใหม่ เช่นสิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่เป็นประเทศเล็กๆ ไม่มีศักยภาพอะไรเลย เมื่อ 100 ปีที่แล้ว แต่..วันนี้กลับพัฒนาจนกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ร่ำรวยได้

 

• ความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว กับประเทศด้อยพัฒนา ก็ไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรของประเทศอีกนั่นล่ะ

– ญี่ปุ่น ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยมาก 80% ของพื้นที่เป็นภูเขา ไม่เหมาะในการทำเกษตรกรรม แต่ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่ส่งออกอาหาร และ สินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก

– สวิสเซอร์แลนด์ อากาศหนาวจัดจนใน 1 ปี ทำการเกษตรได้เพียง 4 เดือนและ ไม่มีการทำไร่โกโก้เลย
แต่กลับทำช็อคโกแลตส่งออกรายใหญ่ของโลก และยังนำเอาความซื่อสัตย์ ความตรงเวลา ความมีระเบียบของคน มาใช้ประโยชน์ จนได้รับการยอมรับให้เป็นธนาคารของโลก

 

• สีผิว และ เผ่าพันธุ์ก็ไม่ใช่เหตุผลอีกแหละ เพราะเมื่อแรงงานที่เคยขี้เกียจในประเทศของตน ย้ายไปอยู่และหากินในประเทศที่เจริญแล้ว. กลับกลายเป็นแรงงานที่ขยันด้วยซ้ำไป

 

แล้วอะไรที่ทำให้แตกต่าง ?

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าคนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญา ได้แก่

 1.  ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต (Ethics as the basic principle)
 2. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
 3. ความรักในงาน (Work Loving)
 4. ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility)
 5. จิตใจมุ่งมั่น สู่ความเป็นที่หนึ่ง ( Will of super action)
 6. การเคารพต่อกฏระเบียบ (Respect to the law and rules)
 7. การเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น (Respect to the rights of other citizens)
 8. การตรงต่อเวลา (Punctuality)
 9. การออมและความสนใจในการลงทุน (Strive for saving and investment)

 

แต่น่าเสียดายที่ในประเทศด้อยพัฒนา  มีคนเพียงจำนวนน้อยที่ใช้หลักปรัชญาเหล่านี้ในการดำเนินชีวิต

ประเทศไทยของเรายังเป็นประเทศด้อยพัฒนา  ไม่ใช่เพราะเราขาดทรัพยากร หรือ มีภัยธรรมชาติเป็นปัญหา
แต่เพราะ…เราขาดทัศนคติ และแรงผลักดันที่สอดคล้องไปตามหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตที่กล่าวมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 20/04/2017 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: