AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

6 ระดับความสามารถของคนตามแนวความคิดขงเบ้ง

IMG_1802

“ขงเบ้งแบ่งคนตามคุณสมบัติและความสามารถไว้ 6 ประเภท”
(cr สามก๊กวิทยา)

จูกัดเหลียง ขงเบ้ง ได้เขียนตำราพิชัยสงครามมอบไว้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง ซึ่งในตำราพิชัยสงครามของขงเบ้ง บทที่ 5 กล่าวถึงเรื่องคุณสมบัติและความสามารถของขุนพล โดยอธิบายไว้ว่า…ขุนพลแต่ละคนนั้น มีคุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกันไป

การแบ่งประเภทของขุนพลของขงเบ้ง ก็คือ บรรทัดฐานในการเลือกใช้คน งานใดสำคัญก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ งานใดเล็กน้อยก็ใช้คนตามกำลัง ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักและเลือกใช้คนให้เหมาะสม
ระดับความสามารถของคนทั้ง 6 ประเภทนั้นมีดังนี้

6 ระดับความสามารถของคน ตามแนวคิดขงเบ้ง

1. ขุนพลระดับ 10
ขุนพลผู้ใดมีญาณทรรศนะ รู้ทันซึ่งเล่ห์กล มองเห็นสาเหตุแห่งเภทภัย สามารถสอดส่องจิตใจ พฤติการณ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ขุนพลผู้นั้นย่อมมีพลานุภาพเสมือนคนสิบคนรวมกัน
2. ขุนพลระดับ 100
ขุนพลผู้ใดตื่นก่อน นอนหลังผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างแข็งขัน รอบคอบและสันทัดในการเจรจา ขุนพลเช่นนี้มีพลานุภาพเหมือนคนร้อยคนรวมกัน
3. ขุนพลระดับ 1,000
ขุนพลผู้ใดมีจิตใจซื่อตรง สุขุมคัมภีรภาพ องอาจ กล้าหาญและชำนาญการรบ ขุนพลเช่นนี้จะมีพลานุภาพประดุจดังคนพันคนรวมกัน
4. ขุนพลระดับ 10,000
ขุนพลผู้ใดมีลักษณะภายนอกสง่างาม น่าเกรงขาม ลักษณะภายในเปี่ยนล้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รู้ซึ้งถึงความเหนื่อยยากลำบากของผู้อื่นแล้วพยายามช่วยเหลือปลกเปลื้องความทุกข์ ขุนพลเช่นนี้มีพลานุภาพเสมือนคนหมื่นคนรวมกัน
5. ขุนพลระดับ 100,000
ขุนพลผู้ใดยินดีใกล้ชิดปราชญ์ผู้สามารถ มีความระมัดระวังรอบคอบทุกเวลา มีวาจาสัตย์ น้ำใจกว้างขวาง ยามเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค์ก็หนักแน่น สุขุมมั่นคง ขุนพลเช่นนี้ย่อมมีพลานุภาพเปรียบดังคนเรือนแสนรวมกัน
6. ขุนพลครองแผ่นดิน
ขุนพลผู้ใดมีจิตใจเมตตากรุณาลือเลื่อง มีสัจจะและศีลธรรมอันเป็นที่ยอมรับของเขตแคว้นข้างเคียง รู้ดาราศาสตร์ในเบื้องบน รู้คนในเบื้องกลาง รู้ภูมิศาสตร์เบื้องล่าง สร้างภราดรภาพขึ้นในสากลโลก ปฏิบัติต่อใต้หล้าเสมือนดังเคหสถานของตน ขุนพลเช่นนี้ เป็นยอดขุนพลแห่งจักรวาล ไร้ผู้ใดเทียมทาน เป็นขุนพลผู้สามารถครองแผ่นดิน

ที่มา http://www.samkok911.com/2017/04/6-general-ranking-by-zhuge-liang.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 22/04/2017 by in ลบทิ้งได้,เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,101 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,101 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,101 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: