สด.9 การขึ้นทะเบียนทหาร และ การนำปลด ที่ควรรู้ ***

มาตรฐาน

หากมีข้อสงสัย เรื่องการทำสด.9   เรื่องการเกณฑ์ทหาร   สอบถามโดยตรงได้ที่……กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.02-223-3259  เนื่องจากมีคำถามซ้ำๆกันเยอะ  ก่อนถามคำถาม?   รบกวนอ่าน  ถาม-ตอบด้านล่างก่อนนะคะ เพราะคิดว่า น่าจะ cover ได้หมดทุกประเด็นที่สงสัย

การขึ้นทะเบียนทหาร

นักเรียนที่เกิดปี 2538  ขึ้นทะเบีบนที่ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านขอ่งพ่อ (เอาพ่อเป็นหลัก) ในปี 2555 ชายไทยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนทหารคะ บุตรหลานที่เกิดปี 2538 ของเราแม้นเรียน รด ก็ต้องไปทำเรื่อง “ยื่นขึ้นทะเบียนทหาร” เอกสารที่ใช้ ยื่นทำ สด.9 1) ทะเบียนบ้านของบิดา (ตัวจริง + สำเนา) 2) ทะเบียนบ้านของบุตร (ตัวจริง + สำเนา) 2) บัตรประชาชนของบุตร (ตัวจริง + สำเนา) 3) สูติบัตร ของบุตร (ตัวจริง + สำเนา) ** ยื่นที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านของบิดา ** บุตรต้องไปเองเพราะต้องพิมพ์ลายมือ ** ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลในใบ สด.9 ให้เรียบร้อย ** ใบ สด 9 ตัวจริงทางทหารจะเอาไป ดังนั้นต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้หลายๆ ใบกันหาย ** เมื่อจบ รด.ปี 3 จะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ในวันเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรับราชการในกองประจำการ ( ไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นั่นเอง ) ** ใบ สด.8 คือ สมุดประจำตัวของทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว  รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3 (รด)  นั่น คือ ต้องผ่านการเรียน รด. 3 ปี หรือ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว จึงจะได้ใบ สด.8                  สด.8 จะเป็นเล่มสมุดสีเขียว ส่วน สด.9 จะเป็นกระดาษใบเดียว ** ใบ สด.9 คือ หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน ที่ผู้ชายที่มีอายุ 17 ปีทุกคนต้องไปลงบัญชีเป็นทหารกองเกิน ตามกฎหมาย  ชายไทยทุกคนที่มีอายุ 17 ย่างเข้า18 ปี ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) ก่อนทุกคน และเมื่อผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปี 3 จึงจะได้รับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) สด.9 คือ ใบสำคัญ    ได้มาจาก ดังนี้ 1. ชายไทย ทุกคน ที่มีสัญชาติไทย อายุ 17 ปี ( ทหาร เค้า นับ อายุ เป็น พ.ศ. เกิด 1 มกราคม ไปจนถึง เกิด 31 ธันวาคม ของปี ใดก็ตาม ถือว่า อายุ เท่ากัน ทั้งปี ) = พ.ศ. เกิด + 17 = ปี พ.ศ. นั้นต้องไปแสดงตน ที่ อำเภอ ที่ตนเอง มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ 1. ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใดนั้น ต้องลง ตาม พ่อ เพราะการได้สัญชาติไทย ได้จาก พ่อ ดังนั้น ต้อง รู้ว่า พ่อ อยู่ทะเบียนบ้านที่อำเภอไหน และต้องยังมีชีวิตอยู่ ข้อนี้ใช้ – บัตรประชาชน ตัวเอง – ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อพ่อและชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของพ่อ และของตัวเอง แต่ยึด หลัก ใช้ทะเบียนบ้าน พ่อ เพียงอย่างเดียว ก็ลงบัญชีทหารกองเกินได้ 2. ถ้าไม่มีพ่อ พ่อ ตาย หรือ พ่อ แยกทางกับแม่ ไม่ได้ติดต่อกัน เลย ก็ ลงบัญชี ตาม ทะเบียนบ้านของแม่ ที่อยู่ในอำเภอนั้น ได้ แต่ ข้อนี้ใช้ – บัตรประชาชน ตัวเอง – ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อแม่และชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของแม่ และของตัวเอง และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน – และต้อง พาแม่ ไปลงบัญชีด้วย เพราะ เจ้าหน้าที่ จะสอบสวนและบันทึกปากคำไว้ และรับลงบัญชี ให้ 3. ถ้าไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ หรือ พ่อ และแม่ ตาย หรือ ไม่ทราบที่อยุ๋ พ่อ และแม่ แต่มีผู้ปกครอง ก็ให้ พาผู้ปกครอง ไปด้วย เช่นเดียวกับ ลงบัญชีทหารกองเกินที่ทะเบียนบ้านแม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ รับลงบัญชีทหารกองเกิน ให้แล้ว จะได้รับ ใบสำคัญ สด.9 มาถือไว้ (และตอนนี้เราจะเป็นทหารกองเกิน เมื่อ 1 มกราคม ปีหน้า) – สำหรับ สด.9 นั้น ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่มีอายุ 17 ได้ทั้ง ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่นี่เวปนี้เลย  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=314c7f595b3df63b&clk=wttpcts http://www.mod.go.th/misc/officer1.htm สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองสัสดี   http://www.sussadee.com/ ศูนย์กลางกำลังสำรอง   http://www.ruksadindan.com/ บ้านสัสดีของกรมรักษาดินแดน  http://sassadee.ruksadindan.com/ เบอร์โทรศัพท์ของสัสดีจังหวัดต่างๆ คลิกที่ “เบอร์โทรสัสดี ………………………………………………………………………………………………………………….. เพิ่มเติมเมื่อ 26 ตุลาคม 2555 ประกาศจากงานรักษาดินแดน : การลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) นักเรียนทุกคน ที่เกิด พ.ศ. 2538 ให้ไปทำ สด.9 เพื่อขึ้นทะเบียนทหาร ณ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านของบิดา หลักฐานที่ต้องเตรียมไปดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับของนักเรียน ของบิดาและของมารดา 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบรับคำขอมีบัตร บ.ป.2 ( ใบสีเหลือง) 3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 4.กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเอง หรือของบิดา หรือของมารดา ต้องนำหลักฐานมาด้วย

หมายเหตุ
1. หลักฐานทั้งหมดต้องนำตัวจริงไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย 2. นักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในใบ สด.9 ถ้าพบข้อผิดพลาดจะได้ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขทันที 3. นักเรียนต้องไปทำ สด.9 ด้วยตนเอง (ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ) 4. นักเรียนต้องถ่ายสำเนา สด. 9 เก็บไว้ เพราะทาง รด. จะเก็บตัวจริงไว้ตอนนำปลด*************************************** ประกาศจากงานรักษาดินแดน เรื่อง การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและนำปลด ทางรักษาดินแดนจะมารับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลด ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ ๓
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.00 น. ณ หอประชุมฯ ชั้น ๖ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมในการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลด ๑.  สด.๙ (ฉบับจริง)จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนา สด.๙ (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า)จำนวน ๒ ฉบับ ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้ารายการบ้านและหน้าที่มีชื่อตัวเอง)จำนวน ๒ ฉบับ ๔. หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) รับจาก ม.ชณัฐจำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนาหนังสือรับรอง รับจาก ม.ชณัฐจำนวน ๑ ฉบับ ๖. รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม.จำนวน ๒ รูป    (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบ นศท. ป้ายชื่อที่อกเสื้อต้องเป็นชื่อของตนเอง โดยต้องถ่ายให้เห็นชื่อและนามสกุลชัดเจน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องก่อนถ่ายรูปและขอให้อัดจากเครื่องอัดภาพจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ) ๗. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน ๑ ด้าม (ในการกรอกเอกสารและเซนต์รับรอง ห้ามใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาเจล)
หมายเหตุ ๑.   นักศึกษาวิชาทหารที่อายุไม่ถึง ๑๗ ปี ซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) จะต้องดำเนินการด้วยตัวเองก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงด้วยทุกคน และเปลี่ยนเอกสารจากหนังสือรับรองของสถานศึกษาเป็นวุฒิการศึกษา(ตัวจริงพร้อมสำเนา ๒ ฉบับ) หลักฐานประกอบนอกนั้นเหมือนเดิม โดยยื่นเอกสารที่ แผนกเตรียมพล กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง ๒.  นักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.๒๕๓๕) ให้แจ้งสถานศึกษาเพื่อ ดำเนินการส่งหลักฐานขอยกเว้นการเรียกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้เรียบร้อย ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ก่อนไปรับการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการใน เมษายน ๒๕๕๖ ให้สถานศึกษาวิชาทหาร ทำเรื่องขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือก ส่งถึงโรงเรียนรักษาดินแดน (กองการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน) ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ๓.   สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดาไม่ตรงกัน ระหว่าง สด.๙ กับทะเบียนบ้าน ถ้า สด.๙ เขียนผิดให้ไปแก้ไขที่สัสดีเขตที่ตนไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้ ถ้าทะเบียนบ้านผิด ให้ไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดา ที่อำเภอ / เขต ให้เรียบร้อยตรงกันก่อนที่จะส่งหลักฐาน ๔.   ป้ายชื่อที่ติดกับชุด นศท. ต้องเป็นชื่อของตัวเอง ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องด้วย

หากมีปัญหา สามารถ message ไปสอบถามข้อสงสัยโดยตรงได้ที่  FB: โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง (รร.รด.ศสร.) (ศูนย์ใหญ่ รด.)

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%94/368255093219303?sk=timeline

1
About these ads

107 responses »

 1. เนื่องจากใบ สด.9 ของผมเกิอการสูญหายผมควรไปเเจ้งเรื่องที่ใด เเละต้องนำเอกสารใดไปบ้าง

  • ใบสด.9 หายต้องแจ้งความสถานีตำรวจและนำใบแจ้งความไปติดต่อสัสดี

 2. สวัสดีคับ
  ผมมีคำถามคับ ขอความกรุณาตอบด้วยนะครับ คือผมไม่รู้เรื่องการเกณ ทหารเลย ผมไม่เคยได้รับหมายเรียก ผมไม่รู้จัก สด 9 ทั้งนีเพราะพ่อของผม เสียชีวิตตอนที่ผมอายุประมาณ 14 ปี และผมไม่เคยรู้เรื่องเลย ออ พ่อแม่ผมแยกทางกันครับตอนผม อายุ7 ปี จนตอนนี้ผมอายุ 29 ปี ผมอยากรู้เกี่ยวกับ การขอรับ การเข้าคัดเลือก และการรับโทษ ตามกฏหมาย ของบุคคลประเภทนี้ ครับและผมต้องไปแจ้งที่ใหน อย่างไร ช่วยตอบด้วยนะครับ อีเมล์ : mada.ew@hotmail.com

  • เอ่อ พอดีผ่านเข้ามาไม่รู้ว่าจะตอบช้าไปไหม คือพอดีรู้เรื่องนี้อยู่บ้าง ขอตอบนะคะ

   คือต้องไปหาสัสดี อำเภอที่อยู่ทะเบียนบ้านของบิดาค่ะ เราสามารถทำเรื่องเกี่ยวกับการเกินทหารได้ถึงอายุ 46 ค่ะ แต่เนื่องจากคุณอายุเกินการเกินทหารแล้ว จะไม่ได้เกณฑ์ทหารนะคะ ^^

  • ทางโรงเรียนก็ไม่ทราบในรายละเอียดข้อนี้คะ คุณควรไปสอบถาม “สัสดีอำเภอหรือเขต” ที่มีชื่อพ่อของคุณในทะเบียนบ้าน ในกรณีที่พ่อแม่แยกกันอาจไปสอบถามที่ทะเบียนบ้านของแม่ดูก็ได้คะ ยังไงไปสอบถามดูนะคะ หรือจะลองไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์ดูก็ได้คะ

  • สด.8 คือ หนังสือสำคัญ ที่ติดมาพร้อมกับ สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
   สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ พร้อม หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 นั้นได้รับเมื่อ
   1. รับราชการทหารกองประจำการ ( เป็นทหารเกณฑ์ ) จนครบกำหนดปลด
   2. เรียน รด. จบปี 3 ( จบ รด. ไม่ต้องไป เกณฑ์ทหาร และไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ )
   เพราะ จบ รด.ปี 3 จะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
   ในวันเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรับราชการในกองประจำการ ( ไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นั่นเอง )
   แต่ ยังคงเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ถึง อายุ 29 ปีบริบูรณ์
   ( ทหาร เค้า นับ อายุ เป็น พ.ศ. เกิด 1 มกราคม ไปจนถึง เกิด 31 ธันวาคม ของปี ใดก็ตาม ถือว่า
   อายุ เท่ากัน ทั้งปี และ เริ่มนับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม เป็น อายุ ครบ ปี บริบูรณ์ )
   ชั้นที่ 2 ถึง อายุ 39 ปีบริบูรณ์
   ชั้นที่ 3 ถึง อายุ 45 ปีบริบูรณ์
   และสุดท้าย ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ 1 เมื่อ อายุ 46 ปีบริบูรณ์
   สด.9 คือ ใบสำคัญ
   ได้มาจาก ดังนี้
   1. ชายไทย ทุกคน ที่มีสัญชาติไทย อายุ 17 ปี ( ทหาร เค้า นับ อายุ เป็น พ.ศ. เกิด 1 มกราคม
   ไปจนถึง เกิด 31 ธันวาคม ของปี ใดก็ตาม ถือว่า อายุ เท่ากัน ทั้งปี )
   = พ.ศ. เกิด + 17 = ปี พ.ศ. นั้นต้องไปแสดงตน ที่ อำเภอ ที่ตนเอง มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
   แต่
   1. ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใดนั้น ต้องลง ตาม พ่อ
   เพราะการได้สัญชาติไทย ได้จาก พ่อ
   ดังนั้น ต้อง รู้ว่า พ่อ อยู่ทะเบียนบ้านที่อำเภอไหน และต้องยังมีชีวิตอยู่
   ข้อนี้ใช้ – บัตรประชาชน ตัวเอง
   – ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อพ่อและชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน)
   – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของพ่อ และของตัวเอง
   แต่ยึด หลัก ใช้ทะเบียนบ้าน พ่อ เพียงอย่างเดียว ก็ลงบัญชีทหารกองเกินได้

   2. ถ้าไม่มีพ่อ พ่อ ตาย หรือ พ่อ แยกทางกับแม่ ไม่ได้ติดต่อกัน เลย
   ก็ ลงบัญชี ตาม ทะเบียนบ้านของแม่ ที่อยู่ในอำเภอนั้น ได้
   แต่ ข้อนี้ใช้
   – บัตรประชาชน ตัวเอง
   – ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อแม่และชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน
   – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของแม่ และของตัวเอง
   และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน
   – และต้อง พาแม่ ไปลงบัญชีด้วย
   เพราะ เจ้าหน้าที่ จะสอบสวนและบันทึกปากคำไว้ และรับลงบัญชี ให้

   3. ถ้าไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ หรือ พ่อ และแม่ ตาย หรือ ไม่ทราบที่อยุ๋ พ่อ และแม่
   แต่มีผู้ปกครอง ก็ให้ พาผู้ปกครอง ไปด้วย เช่นเดียวกับ ลงบัญชีทหารกองเกินที่ทะเบียนบ้านแม่

   เมื่อเจ้าหน้าที่ รับลงบัญชีทหารกองเกิน ให้แล้ว
   จะได้รับ ใบสำคัญ สด.9 มาถือไว้ (และตอนนี้เราจะเป็นทหารกองเกิน เมื่อ 1 มกราคม ปีหน้า)

   – สำหรับ สด.9 นั้น ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
   ของปีที่มีอายุ 17 ได้ทั้ง ปี

   —– แต่ถ้า ปีที่ อายุ 17 ทั้งปี นั้นเลย เราไม่ได้ ไป ลงบัญชี ก็จะมีโทษ มีความผิด —

   ส่วน เมื่ออายุ 20 ปี บริบูรณ์ ( นับ พ.ศ. อย่างเดียว คับ) จึงไป รับหมายเรียก
   เพื่อรอเกณฑ์ทหารในปีหน้า (ปีที่อายุ 21 )
   แล้วต้องนำ
   1. บัตรประชาชนตัวเอง
   2. สด.9 ที่ได้รับไว้ ตั้งแต่ปีที่ลงบัญชี (ตอน อายุ 17 ปี)

   —- ถ้าอยากทราบ รายละเอียดมากกว่านี้ เข้าเวปไซ สัสดี.คอม หรือ สัสดีอุดรธานี
   (ให้รายละเอียด ได้ดีมาก)——

   ต้องขอโทษคับ ผม เพิ่มอีกนิดนึง
   ถ้าบิดา ตาย ต้อง นำ ใบ มรณะบัตร ของบิดาไป ยืนยันด้วยคับ

   ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=314c7f595b3df63b&clk=wttpcts

   • ถ้าจบ รด.ปี 3 แล้วจะนับช่วงชั้นการเป็นทหารกองหนุนนะครับแบ่งเป็นชั้น 1 ระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันปลด ชั้น 2 ระยะเวลา 10 ปี และชั้น 3 ระยะเวลา 6 ปีครับปลดครบ 3 ชั้นก็พ้นราชการทหารครับ ส่วนถ้าไม่ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการจะเป็นทหารกองเกินจนถึงอายุ 29 ปีพออายุ 30 ปีก็จะเป็นปลดทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ชั้น 2 จนถึงอายุ 39 พออายุ 40 ก็จะเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ชั้น 3 จนถึงอายุ 45 และพอ อายุ 46 ก็ถึงจะพ้นราชการทหารครับ

 3. เนื่องจากใบ สด.9 ของผมเกิอการสูญหายผมควรไปเเจ้งเรื่องที่ใด เเละต้องนำเอกสารใดไปบ้าง

  นายกฤษณะ ลัทธิวรรณ
  SUSURAN2011@hotmail.com

  • ให้ไปแจ้งความแล้วไปทำใหม่ที่เขตหรืออำเภอที่พ่อมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้น แต่ถ้ามีสำเนาเอกสารไว้ ก็ให้เอาสำเนาใบนั้นไปให้สัสดีรับรองสำเนาถูกต้องคะ
   ข้อมูลจาก: .อรัญ โพธิอ๊ะ หัวหน้างานรักษาดินแดน โรงเรียนอัสสัมชัญ

  • ใบสด.9 หายต้องแจ้งความสถานีตำรวจและนำใบแจ้งความไปติดต่อสัสดี

 4. สวัสดีคับ ผมมีคำถามคับ ขอความกรุณาตอบด้วยนะครับ คือผมไม่รู้เรื่องการเกณ ทหารเลย ผมไม่เคยได้รับหมายเรียก ผมไม่รู้จัก สด 9 ทั้งนีเพราะพ่อของผม เสียชีวิตตอนที่ผมอายุประมาณ 14 ปี และผมไม่เคยรู้เรื่องเลย ออ พ่อแม่ผมแยกทางกันครับตอนผม อายุ7 ปี จนตอนนี้ผมอายุ 29 ปี ผมอยากรู้เกี่ยวกับ การขอรับ การเข้าคัดเลือก และการรับโทษ ตามกฏหมาย ของบุคคลประเภทนี้ ครับ และผมต้องไปแจ้งที่ใหน อย่างไร ช่วยตอบด้วยนะครับ

  • เรื่องสด.9 เรื่องเกณฑ์ทหาร ให้สอบถามที่สัสดีเขตว่าควรทำอย่างไร

 5. ผม อายุ 20 แล้ว ยังไม่ได้ ทำไีร เลย ควรทำไง ดี ครับ แล้ว ไป เอา ใบ สด9 ที่ ไหน อ่า ครับ ทะเบียน บ้านพ่อหรือบ้าน ผม ครับ ใคร รู้ บอก หน่อย

  • ติดต่อที่สัสดีประจำเขตที่คุณอยู่ก่อนเลยนะคะ ให้ท่านแนะนำว่าควรทำอย่างไร

 6. แล้วถ้า มารดา กับ บิดา แยกทางกันตั้งแต่ ลูกยังเล็กๆ
  และลูกอยู่กับมารดา ที่กรุงเทพฯมาโดยตลอด
  แต่..บิดา อยู่สงขลา อย่างนี้ มารดาสามารถทำได้หรือไม่คะ

  • ก็ต้องดูคะว่าลูกอยู่ในทะเบียนของใคร ถ้าอยู่ในทะเบียนของแม่ไม่มีปัญหาคะ จากที่เคยคุยกับม.อรัญนะคะ
   ถ้ายังไงให้คุณแม่เอาทะเบียบหย่าไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานเผื่อไว้ด้วยก็ได้คะ
   เหน่ง

 7. คุณยุ้ยคะ
  บอกให้เค้าไปหาสัสดีอำเภอหรือเขตที่เค้าอยู่เลยคะ เค้าจะให้ข้อมูลได้มากกว่าที่ม.อรัญคะ เพราะบางเรื่องม.อรัญก็ตอบไม่ได้คะ
  เหน่ง

 8. 1. ของน้องชาย ถ้าหากบิดา มารดาแยกกันตั้งแต่เกิด แล้วไม่รู้ว่าบิดาตายหรืออยู่ จะต้องขึ้นทะเบียนจังหวัดที่มารดาอยู่ แต่ถ้ามารดาเดินทางไปทำงานอยู่ต่างประเทศ จะสามารถขอแจ้งขึ้นที่จังหวัดที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่กับยายได้ไหม ? (เพราะจะไม่มีเอกสารตัวจริงของมารดา)
  2. ของพี่ชาย ถ้าต้องการให้แจ้งเปลี่ยนที่ส่งเอกสารของพี่ชายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งต้องแจ้งที่ไหน (ตอนที่ไปขึ้นทะเบียนมารดายังอยู่เมืองไทยแต่ตอนนี้ที่บ้านนั้นไม่มีคนอยู่)

  สำเนาทะเบียนบ้านบ้านมารดาอยู่หัวหิน แต่เด็กอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านยายที่ราชบุรีต้องแต่เกิด
  (ไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดและมารดาไม่สามารถเดินทางกลับมาได้เพราะติดสัญญาว่าจ้าง)

  • ถาม: ถ้าบิดามารดาเป็นคนไทย ไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่สหรัฐอเมริกา และมีบุตรชาติเกิดที่นั่น ๑ คน ตั้งแต่บุตรชายเกิดทั้งบิดามารดาและบุตร
   ไม่เคยกลับประเทศไทยเลย บุตรไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านและยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนในปี ๒๕๔๑ บุตรมีอายุย่าง ๑๘ ปี ซึ่งครบกำหนด
   จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน บิดาจึงบอกแก่บุตรให้เขียนจดหมายถึงอา (น้องชายของบิดา) ซึ่งอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับให้ส่งสำเนาสูติบัตร และให้บุตร
   แจ้งว่ามีตำหนิแผลเป็นที่คอมาเพื่อให้อาไปแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกินแทนไว้ก่อน เพราะกลัวว่าเมื่อกลับมาอยู่ประเทศไทย หากไม่ลงบัญชีฯ ตามที่กำหนด
   จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืนกรณีนี้จะเป็นการถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
   ตอบ: กรณีนี้อาจจะต้องนำสำเนาสูติบัตรไปพบเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอที่บิดามารดามีภูมิลำเนา เพื่อแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกิน แทนเจ้าการลงบัญชี
   ทหารกองเกินแทน เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอจะให้ผู้แจ้งแทนกรอกข้อความลงในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน(แบบ สด.๔๔) เมื่อเจ้าหน้าที่ตราจสอบ
   หลักฐานแล้วเห็นว่ายังขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ขอลงบัญชีฯ ก็จะบันทึกเสนอนายอำเภอให้ชะลอการลงบัญชีทหารกองเกินไว้ก่อนเมื่อ
   หลักฐานครบแล้วจึงค่อยสอบสวนดำเนินการรับลงบัญชี ฯ ให้ตามระเบียบเมื่อนายอำเภอเห็นชอบ ให้ผู้แจ้งเซ็นทราบไว้ในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
   (แบบ สด.๔๔) แล้วถ่ายสำเนาให้ผู้แจ้งแทนเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ เมื่อมีเอกสารครบแล้วว แม้จะมาลงบัญชีฯ เกินกำหนดก็ไม่ต้องถูกดำเนินคดีฐาน
   หลีกเลี่ยงขัดขืนแต่อย่างใด เพราะได้ยื่นคำร้อง คือ ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๔) ไว้แล้ว

   ถาม : เหลือง เป็นผู้มีสัญชาติไทยไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ไต้หวันและมีความสัมพันธ์กับนายจ้างจนมีบุตรชายร่วมกัน ๑ คน ชื่อเหลียงเกิดเมื่อ
   ๒ เมษายน ๒๕๒๔ ต่อมาเมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ นางเหลืองได้เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมบุตร และมาอยู่กับแม่ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนและได้เพิ่มชื่อบุตรชายไว้ในทะเบียนบ้านเรียบร้อย ต่อจากนั้นเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ นางเหลืองได้กลับไปทำงานที่ไต้หวัน
   ตามเดิมโดยให้ลูกชายอยู่กับยายที่บ้านอำเภอโนนไทยเมื่อลูกชายอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ต่อจากนั้นนางเหลืองได้ให้บุตรชาย
   ไปทำงานด้วยกันที่ไต้หวัน กรณีนี้ เมื่อนายเหลียงอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ซึ่งครบกำหนดลงบัญชีทหารกองเกินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
   ตอบ: นายเหลียงจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงเห็นว่าจะมาลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อำเภอโนนไทย แต่ถ้านายเหลียงเห็นว่าจะมาลงบัญชี ฯ ด้วยตนเองไม่สะดวกเพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง นายเหลียงก็สามารถมอบให้ยายเป็นผู้ไปแจ้งแทนได้ โดยบอกตำหนิแผยเป็นที่เห็นได้ง่ายชัดเจนเหนือเอวขึ้นไปให้ยายทราบ เพื่อยายจะได้ไปแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกินแทนได้ถูกต้อง เมื่อได้รับลงบัญชีฯ แล้วทางอำเภอจะออกใบสำคัญ (แบบ สด.๙) มอบให้ยายเพื่อนำไปมอบให้แก่นายเหลียง เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

   ถาม : นายฉมัง หนัมหลุด กับ นางโฉม ฉุนนาม ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมาย และมีบุตรชายร่วมกัน ๑ คน ชื่อ ฉมวก ต่อมาเมื่อฉมวกอายุได้ ๑๓ ปี นายฉมังและนางโฉมได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย โดยนางโฉมเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร หลังจากหย่ากันแล้วไม่ทราบว่า
   นายฉมังไปอยู่ที่ไหนไม่สามารถติตต่อกันได้ ขณะนี้นายฉมวกมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน กรณีนี้จะปฏิบัติอย่างไร
   ตอบ: ตามหลักกฎหมาย ถ้าบิดายังมีชีวิตอยู่จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอที่ที่บิดามีภูมิลำเนา ในกรณีนี้ ถ้าสอบสวนได้ความชัดแจ้งว่า ไม่สามารถติดต่อกับบิดาได้ ก็ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่มารดามีภูมิลำเนา โดยนำทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไปประกอบ
   หลักฐานการลงบัญชีฯ ด้วย

   ถาม : กระผมมีลูกชายอยู่หนึ่งคนส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี ขณะนี้อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ จะลงบัญชีทหารกองเกินอย่างไร
   ตอบ :ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกิน แทน ณ อำเภอภูมิลำเนาของบิดา โดยนำสำเนาทะเบียน
   บ้าน สูติบัตร รูปถ่ายของผู้ขอลงบัญชี ฯ (ลูกชาย) สำเนาหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ และหลักฐานการศึกษา เพื่อเจ้าหน้าที่สัสดีจะได้ตรวจสอบ
   หลักฐานและสอบสวนว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงและไม่ผิดตัวในการรับลงบัญชี ฯ กรณีนี้ ถ้าไม่มิสูติบัตรจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการรับลง
   บัญชีฯ และผู้แจ้งแทนจะต้องทราบตำหนิแผลเป็นของผู้ขอลงบัญชี ฯ ด้วย ถ้าหลักฐานไม่ครบเจ้าหน้าที่จะบันทึกในใบคำร้อง คือ ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหาร
   กองเกิน (แบบ สด.๔๔) ไว้เป็นหลักฐานเมื่อได้หลักฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน

   ถาม : กระผมเป็นนักศึกษาไม่ได้เรียน รด. ขณะนี้อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ จะทำอย่างไรถึงจะขอผ่อนผันได้
   ตอบ : ต้องรีบไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อขอผ่อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา
   ทหารโดยด่วนภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจำการ หากเกินกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิในการผ่อนผัน

   ถาม : พ่อกับแม่ของกระผมหย่ากัน พ่อไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่แม่อยู่กรุงเทพฯ กระผมอยู่กับแม่ที่กรุงเทพฯ จะลงบัญชี ฯ ที่กรุงเทพฯ จะได้หรือไม่
   ตอบ: ได้ แต่ต้องย้ายทะเบียนบ้านของพ่อมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพ ฯ ด้วย เมื่อลงบัญชี ฯ เสร็จแล้ว จึงค่อยย้ายทะเบียนบ้านของพ่อไปอยู่ที่เชียงใหม่ตามเดิม

   ถาม: ผมเสียเงินไปแล้ว อยากทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวันเกณฑ์ ผมไม่ไปเกณฑ์ทหาร
   ตอบ : ถ้าไม่ไปเกณฑ์ทหารจะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืนกล่าว คือ ถ้ายังไม่ได้รับหมายเรียก ฯ จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับถ้ารับหมายเรียก ฯ แล้ว จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี ทุกคนจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก และจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ (แบบ สด.๔๓)จากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้นถ้าได้รับในวันอื่นถือว่าเป็นเอกสารที่ทาง
   ราชการมิได้ออกให้ หากผู้ใดนำไปใช้ถือว่าใช้เอกสารปลอม จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

   ถาม : ขณะนี้เหตุการณ์ปกติไม่มีสงครามแล้ว ควรจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่
   ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศโดยรับราชการทหาร ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจเลือกทหารทุกปีเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไว้ทั้งในยามปกติและในยามสงครามทั้งสอบคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย

   ถาม : ถ้าไม่ลงบัญชีทหารกองเกินจะมีความผิดอย่างไร
   ตอบ : ถ้าเกินกำหนดระยะเวลาการลงบัญชี ฯ จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน กล่าวคือ ถ้าหน้าที่สัสดีส่งรายชื่อไปให้ตำรวจติดตามจับกุมตัวมาดำเนิน
   คดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าเจ่าตัวได้มาแสดงตนของลงบัญชี ฯ ก่อนที่เจ้าหน้าที่สัสดี
   จะส่งรายชื่อไปให้ตำรวจติดตามจับกุมตัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   ถาม : ถ้าอายุ ๑๗ ปี แล้ว ยังอยู่เมืองนอกสามารถไปแจ้งลงบัญชี ฯ ที่สถานทูตไทยประจำประเทศนั้น ๆ ได้หรือไม่
   ตอบ :ไม่ได้แต่จะแจ้งแทนได้โดยต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ที่อยู่ในประเทศไทยไปแจ้งการลงบัญชี ฯ แทน ณ อำเภอภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร พร้อมทะเบียนบ้าน และต้องทราบตำหนิแผลเป็นของผู้ขอลงบัญชี ฯ ด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอจะได้ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนผู้แจ้งแทน หากปรากฎชัดเจนว่าผู้ขอลง
   บัญชี ฯ มีอายุอยู่ในกำหนดลงบัญชี ฯ มีสัญชาติไทยจริง มีภูมิสำเนาถูกมอบให้ผู้ขอลงบัญชีฯ แทนรับไป เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าตัวเก็บไว้เป็นหลักฐาน

   ถาม: ผมมีสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร แต่ผมเสี่ยงไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ากองประจำการ กรณีนี้ผมจะขอผ่อนผันลาไปศึกษาต่อจนกว่า
   จะสำเร็จการศึกษาแล้วจึงค่อยเข้ารับราชการในกองประจำการจะได้หรือไม่
   ตอบ :ไม่ได้ เพราะเป็นการสละสิทธิ์ในการผ่อนผัน โดยสมัครใจเข้ารับการตรวจเลือก ดังนั้นเมื่อถูกเข้ากองประจำการ จะต้องเข้ารับราชการในกอง
   ประจำการตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอจะขอผ่อนผันลาไปศึกษาต่ออีกไม่ได้

   ถาม: ขณะนี้ผมอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ ปีที่แล้วผมรับหมายเรียก ๆ แต่ไม่ได้ไปตรวจเลือก อยากทราบว่าปีนี้ จะไปตรวจเลือกได้หรือไม่ หรือจะต้องปฏิบัติ
   อย่างไร
   ตอบ : ถ้าได้รับหมายเรียก ฯ แล้ว ไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตาม
   จับกุมตัวมาดำเนินคดี หากไปในวันตรวจเลือกทางคณะกรรมการตรวจเลือกจะแจ้งให้ทางอำเภอส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว ทางอำเภอจะมอบหมายเรียก ฯ ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกต่อไป

   ถาม : นักศึกษาได้แจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลือกต่อสถานศึกษาและสถานศึกษาได้ส่งรายชื่อขอผ่อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยทำเรื่องขอผ่อนผันส่งไปพร้อมกันจำนวน ๑๕ คน ซึ่งมีภูมิลำเนาทหารอยู่จังหวัดเดียวกัน ปรากฎว่าได้รับการผ่อนผัน ๑๔ คน ส่วนอีก ๑ คน ชื่อตกหล่นไม่ได้รับการผ่อนผันจึงต้องเข้ารับการตรวจเลือก และจับสลากถูกเข้ากองประจำการ แผนกทหารบก อยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะ ได้รับการผ่อนผัน เช่นเดียวกันกับ ๑๔ คนนั้น
   ตอบ : กรณีนี้จะต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการชั้นสูงโดยติดต่อที่แผนกสัสดีจังหวัดที่เข้ารับการตรวจเลือก เพื่อขอความเป็นธรรม ถ้าคณะกรรมการชั้นสูงพิจารณาแล้วปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าเกิดบกพร่องทางธุรการเนื่องจากมิได้เพิ่มรายชื่อไว้ในบัญชีเรียกประเภทคนผ่อนผัน คณะกรรมการชั้นสูงก็จะติดสินงดส่งตัวเข้ากองประจำการ ให้กลับมีสภาพเป็นทหารกองเกิน และมีสิทธิได้รับการผ่อนผันต่อไป

   ถาม : เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วสถานศึกษาของเอกชนจะต้องแจ้งให้ กห.ทราบเพื่อจำหน่ายจากคนผ่อนผันการเรียกพลนั้นต้องส่งผ่านทบวงก่อน
   หรือไม่
   ตอบ : ไม่ต้องส่งผ่านทบวง ส่งตรงให้ กห. เพื่อดำเนินการเหมือนกับการขอผ่อนการเรียกพล

   ข้อควรจำ ใบรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(แบบ สด.๔๓) ประธานกรรมการตรวจเลือกจะเป็นผู้มอบให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนในวันตรวจเลือกเท่านั้น หากไม่ได้ไปเข้ารับการตรวจเลือก แต่ได้รับใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓) จากบุคคลอื่นในวันอื่น แสดงว่าเป็นใบรับรองผล ฯ ปลอม มีความผิดต้องระวางโทษถึงจำคุก
   ที่มา http://www.mod.go.th/misc/officer1.htm

  • เกี่ยวกับทหารกองเกินต้องติดต่อที่ สัสดีอำเภอที่บิดามารดามีภูมิลำเนา
   นำต้นฉบับและสำเนา ทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน ของบุตรและบิดามารดาไปด้วย

 9. อยากทราบว่าถ้าเกิด 2537 แร้วเรียนรด.อยู่ปี2 ก็ต้องไปทำภายในปี่นี้เหมือนกันใช่ไหมครับ

 10. สวัสดีครับ ขอความกรุณาตอบด้วยนะครับ คือว่าพ่อกับแม่ของผมได้ได้แต่งงานกัน แล้วทีนี้พ่อของพ่อได้สูญหาย(อันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าสูญหายไปเพราะเหตุใด เพราะไม่เคยมีใครบอกผมเลย)ไปตั้งแต่ผมยังจำความยังไม่ค่อยได้ แล้วทีนี้ผมก้อยู่กับปู่-ยายที่จ.ปทุมธานี จนอายุถึง 9 ปี
  แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้าน ตา-ยาย ที่จ.สกลนคร จนอายุถึง13 ปี
  ต่อจากนั้นได้ได้มาเรียนอยู่ที่จ.อุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน
  ___- ในกรณีนี้ อยากทราบว่าผมต้องไปขึ้นทะเบียนที่ไหนครับ และผมสามารถที่จะขึ้นทะเบียนที่ จ.อุบลราชธานีได้ไหมครับ (เพื่อความสะดวกผมอยากขึ้นที่จ.อุบลฯ) (*หมายเหตุ พ่อเป็นคน จ.ปทุมธานี แม่เป็นคน จ.สกลนคร)
  ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าครับ

  • การลงบัญชีทหารกองเกิน

   บุคคลที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุ 17 ปี บริบูรณ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน ตามภูมิลำเนาของบิดา ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของมารดา ถ้าบิดา มารดา ถึงแก่กรรมให้ลงบัญชีทการกองเกินตามภูมิลำเนาของผู้ปกครองและเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะได้รับใบสำคัญ (แบบ สด.9) โดยนำหลักฐานไปลงบัญชีทหาร ดังนี้

   1. บัตรประจำตัวประชาชน

   2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

   3. สูติบัตร (ถ้ามี)

 11. สวัสดีครับ

  ผมอายุ 20 ปีเศษ จะครบอายุ 21 ปีบริบูรณ์ คือมกราคม 2555

  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ไปทำเรื่องขอรับใบ สด.9

  เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลของบิดาเลย ไม่ใช่เพราะทำหาย แต่ว่าบิดา-มารดา ได้อย่าร้างกันตั้งแต่เล็ก

  และปัจจุบันไม่ทราบว่า บิดายังอยู่หรือเสียชีวิต อีกทั้งข้อมูลในสูติบัตร ก็ไำม่มีข้อมูลใดๆของบิดาเลย นอกจากชื่อจริง แค่นั้น

  ปัจจุบันอยู่กับมารดา

  แบบนี้ผมจะไปทำผมมีคำถามครับ

  1. ผมจะรีบหาเวลาไปทำในอีกไม่กี่วันนี้ ยังได้ใช่ไหมครับ
  2. ผมต้องเสียค่าปรับปกติ (คือไม่ได้มีคดีความหรือโทษฐานอะไรร้ายแรง) ใช่ไหมครับ
  3. ผมต้องนำหลักฐานอะไรไปแทนของข้อมูลของบิดาครับ

  รบกวนตอบข้อสงสัย
  ขอบคุณมากครับ

   • สงสัยเรื่องทำสด.9 เรื่องการเกณฑ์ทหารสอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.02-2233259

  • สงสัยเรื่องทำสด.9 เรื่องการเกณฑ์ทหารสอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.02-2233259 โดยตรงได้เลยคะ

 12. ถ้าไปเอาใบ สด 9 ตามขึ้นทะเบีบนที่ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านขอ่งพ่อ เเต่พ่อผมอยู่ปทุม ผมอยุ่เชียงราย เเล้วถ้าไปเกณฑ์ทหารจะต้องเกณฑ์ที่ไหนละคับ

 13. จะรับการเกณฑ์ทหารในปี 2555 แต่ได้ไปทำเรื่องขอผ่อนผันและส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยแล้ว อยากทราบว่า จะขอยกเลิกการผ่อนผัน แล้วสมัครเข้าเป็นพลทหารได้หรือไม่

  • ไปยื่นเรื่องที่ใดไว้ น่าจะไปติดต่อที่นั่้นนะคะ หรือไม่ก็ติดต่อที่สัสดีคะ

  • สละสิทธิ์ ณ วันตรวจเลือกได้ครับในหมายเรียกจะแจ้งสถานที่ วันที่ตรวจเลือก คุณก็ไปตามหมายเรียกแล้วแจ้งสละสิทธิผ่อนผันได้ครับ

 14. ผมเกิดปี 2537 อะคับ แต่ ใบ สด. 9 ยังไม่มาที่บ้านเลยคับ ต้องทำไงคับ หรือต้องไปที่อำเภอเลย

 15. ในกรณีที่บิดา และมารดาหย่าร้างกันเป็นเวลานานมากแล้ว จำเป็นหรือไม่ที่ลูกจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่ทะเบียนบ้านบิดา เพราะไม่ได้ติดต่อกันมานาน

  • ไปที่ link นี้จะมีคำถาม คำตอบที่คนถามบ่อยๆ (ในหัวข้อไขข้อข้องใจ มุมบนขวา)
   จะเป็น link ของกระทรวงกลาโหมโดยตรง ให้ข้อมูลเรื่อง การเป็นทหาร การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเกณฑ์ทหาร
   การขอผ่อนผัน การไขข้อข้องใจ ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้เลยคะ

   http://www.mod.go.th/misc/officer1.htm

   • ขอถามหน่อยครับ คือผมเกิดปีพ.ศ.2536 อายุ19ปีแล้ว และทำทะเบียนทหาร และได้ใบ สด.9แล้วด้วย เรียน รด ด้วยครับปี2555ขึ้นปี2แต่ปัญหาคือผมเรียนอยู่เมืองนอกมาเก๊าเรียนช้า2ปี ไม่ทราบว่าผมจะได้ใบ สด.8พร้อมกันกับเพื่อนที่เกิดปี38ไหมครับ หรือ จะได้รับ ก่อนเพื่อน ช่วยตอบคำถามนี้ให้กระผมด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

   • หากเรียน รด จบ 3 ปี ได้ใบ สด 9 แล้ว ก็น่าจะได้ สด 8 พร้อมเพื่อน

   • สงสัยเรื่องทำสด.9 เรื่องการเกณฑ์ทหารสอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.02-2233259

 16. ถาม : ถ้าเกิดผมเกิดในพ.ศ.2537 แร้วผมยังม่ายไปขึ้นทะเบียนทหารหรือยังไม่ไ้้ด้ไปติดต่อกับสำนักงานเขต จะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับ แล้วจะต้องเสียค่าปรับไหม หรือผมต้องทำยังไงคับ

  • ต้องรีบไปติดต่อที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านของ “บิดา” ก่อน
   แล้วจึงไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจ เพราะเกินกำหนดเวลามาแล้ว 1 ปี
   แล้วจึงกลับมาทำใบ สด 9 ได้

   ** ต้องไปด้วยตัวเอง เพราะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
   ** นำเอกสารตัวจริง พร้อม สำเนา**
   1) สูิติบัตร
   2) บัตรประชาชน
   3) ทะเบียนบ้าน
   4) เอกสารเปลี่ยนชื่อสุกของตนเอง/บิดา/มารดา (ถ้ามี)

   เมื่อได้ใบ สด 9 แล้ว
   ***ต้องตรวจชื่อสกุลให้ถุกต้องทั้งหมด หากมีข้อผิดพลาดต้องรีบแจ้งเพื่อทำการแก้ไขทันที
   ***นักศึกษาวิชาทหารต้อง “ถ่ายสำเนา สด 9″ เ็ก็บไว้ เพราะทาง รด จะเก็บ “ตัวจริง” ไปตอนอยู่ รด ปี 3

   • สวัสดีครับช่วยตอบคำถามที่ชื่อนายปูไว หว่อง ที่อยู่ข้อความด้านบนของกระผมด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

  • ไปที่สำนักงานเขตของบิดา แจ้งเรื่องขอทำ สด9 กับสัสดีเขต พร้อมเสียค่าปรับ

 17. รบกวนนิดครับ ในหัวใบ สด9 เขียนว่าร้องของ แสดงว่า สมัครใช่หรือไม่ครับ

 18. คือแบบว่าทำสด9แล้วแต่ผมมาเปลี่ยนชื่อที่อำเภอแม่แล้วเราต้องไปบอกสัสดีที่อำเภอบิดาว่าเราเปลี่ยนชื่อแล้วหรือป่าวคับ

  • ต้องแน่นอนคะ ต้องนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อไปยื่นที่สัสดีเขต (ของบิดา) เพื่อขอแก้ไขชื้อให้ถูกต้อง

 19. ถ้ามีใบส.ด9แล้วตอนอายุ21ไปรับคัดเลือกปรากฎว่าจับฉลากดำแล้วใบที่ได้รับหลังคัดเลือกนั้นเรียกกว่าใบสด9.หรือเล่าครับ

  • เป็นเล่มและเรียกว่า สด 8
   สด.8 คือ หนังสือสำคัญ ที่ติดมาพร้อมกับ สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
   สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ พร้อม หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 นั้นได้รับเมื่อ
   1. รับราชการทหารกองประจำการ ( เป็นทหารเกณฑ์ ) จนครบกำหนดปลด
   2. เรียน รด. จบปี 3 ( จบ รด. ไม่ต้องไป เกณฑ์ทหาร และไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ )
   เพราะ จบ รด.ปี 3 จะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
   ในวันเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรับราชการในกองประจำการ ( ไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นั่นเอง )
   แต่ ยังคงเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 ถึง อายุ 29 ปีบริบูรณ์
   ( ทหาร เค้า นับ อายุ เป็น พ.ศ. เกิด 1 มกราคม ไปจนถึง เกิด 31 ธันวาคม ของปี ใดก็ตาม ถือว่า
   อายุ เท่ากัน ทั้งปี และ เริ่มนับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม เป็น อายุ ครบ ปี บริบูรณ์ )
   ชั้นที่ 2 ถึง อายุ 39 ปีบริบูรณ์
   ชั้นที่ 3 ถึง อายุ 45 ปีบริบูรณ์
   และสุดท้าย ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ 1 เมื่อ อายุ 46 ปีบริบูรณ์

 20. คือรู้สึกว่าสด9ที่ทำมาตัวเลขบัตรประชาชนผิดไปตัวหนึ่งเราต้องไปแก้ที่เขตหรือป่าวคับหรือแก้เองได้ผิดแค่ตัวตรงหัวกระดาษอะคับ

 21. สวัสดีคร้บ ผม ตอนนี้อายุ23 ไม่มีหมายเรียกใดๆมาหาผม เพราะยังไม่ได้ทำสด9 และตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ อยากทราบว่า ผมจะต้องเป็น2ปีช่ายมั๊ยครับ และถ้าชั้ยวุติ ม6หรืิอป ตรีละ และผมสามาุรถทำอะไรได้บ้าง เพราะผมไม่อยากเป็นจริงๆ ผมมีลางสังหรณ์ว่าผมจะเป็นตัวถ่วงหรืออาจจะเสียชีวิตระหว่างฝึกอะครับ

  • หากเคยเรียน รด ครบ 3 ปี ควรไปพบสัสดีเพื่อขอทำเรื่องที่สำนักงานเขต(บิดา)
   หากไม่เคยเรียนต้องไปทำเรื่องขอผลัดผ่อนการเกณฑ์ทหารเนื่องจากกำลังศึกษาอยู่
   หากสมัครเป็นทหารใช้วุฒิการศึกษา ป ตรีขอลดอายุการเป็นทหารได้คะ

   เพื่อความแน่ใจควรไปสอบถามสัสดีที่เขตอีกครั้งคะ

 22. ขอเรียนถามหน่อยนะครับ ตอนนี้ผมอายุ 19 แต่ยังไม่ได้ทำใบ สด.9 เลย
  เคยไปหาสัสดีครั้งหนึ่ง เขาบอกว่าไหนๆก็ต้องเสียค่าล่าช้าแล้ว รอเรียนจบแล้วค่อยมาทีเดียวเลย
  แต่ถามเพื่อนๆเขาบอกให้รีบไปทำเพราะตอน 20 จะต้องไปทำเรื่องผ่อนผันอีก อย่างนี้ผมควรทำไงดีครับ
  แล้วถ้าผมรอเรียนจบเลยแล้วค่อยไปนี่ จะมีอัญหาอะไรรึเปล่าครับ

 23. ผมไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้านลูกชายอยู่ชลบุรีทะเบียนบ้านผมอยู่จังหวัดตาก ภรรยาทะเบียนบ้านอยู่กทม. ลูกชายจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารที่ไหนครับ

 24. คือว่า ผมมาอยู่กับลุงตั้งแต่เด็ก(สมุทรสาคร) แล้วพ่อกับแม่ไม่ได้แต่งงานกัน(นครพนม) แล้วผมจะต้องไปเอาสด.9 ที่อ่ะคับ

  • มีเอกสารการหายสาบสูญไหมครับ
   ถ้้าไม่มีต้องไปดำเนินการ แล้วไปสอบถามสัสดีเขตที่คุณไปทำเรื่องการหายสาบสูญดูคะ

 25. พี่คะ ตามหลักทะเบียนบ้านพ่อนู๋อยู่ที่ กทม แต่นู๋อยู่ลพบุรี นู๋จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารที่ กทม หรือ ที่ลพบุรีคะ

  • ต้องทำ สด 9 ตามทะเบียนพ่อคะ ใช้เวลาเพียง 5 นาทีก็เสร็จ สำคัญคือ เอกสารต้องเตรียมไปให้ครบ และไปด้วยตัวเองเพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

 26. ผมเรียนรด.คัฟจบปี3แล้วสด.9ไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้อะคัฟมีแต่ของทหารที่เขาปั๊มมาอะคัฟจะไปขึ้นทะเบียนเปนทหารกองเกินต้องใช้สด.หรือป่าวคัฟ…..ตอบด้วยคัฟขอร้อง

  • เป็นใบยืนยันว่าคุณผ่านการเรียน รด มาจบ 3 ปีบริบูรณ์ จึงไม่ต้องเกณฑ์ทหารคะ

  • ใช่คะ (สด 9 พอจบ รด ก็เปลี่่ยนเป็น สด 8) สำคัญมากอย่าทำหายนะคะ ถ่ายสำเนาก็บไว้ด้วยคะ

 27. ถ้าพ่อตายแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กติดต่อไม่ได้ แต่ตอนนี้ป้าผมเลี้ยงดูอยู่คร๊าบ ต้องไปยื่นที่ไหนคร๊าบ ปล.ช่วยตอบด้วยนะคร๊าบขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง :D

  • สด.9 นั้น -การลงบัญชีทหารกองเกิน (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่มีอายุย่างเข้า 17 ปี)
   สด.9 คือ ใบสำคัญ ได้มาจาก ดังนี้

   1. ชายไทย ทุกคน ที่มีสัญชาติไทย อายุ 17 ปี ( ทหาร เค้า นับ อายุ เป็น พ.ศ. เกิด 1 มกราคม
   ไปจนถึง เกิด 31 ธันวาคม ของปี ใดก็ตาม ถือว่า อายุ เท่ากัน ทั้งปี )
   = พ.ศ. เกิด + 17 = ปี พ.ศ. นั้นต้องไปแสดงตน ที่ อำเภอ ที่ตนเอง มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
   แต่
   1. ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใดนั้น ต้องลง ตาม พ่อ
   เพราะการได้สัญชาติไทย ได้จาก พ่อ

   ดังนั้น ต้อง รู้ว่า พ่อ อยู่ทะเบียนบ้านที่อำเภอไหน และต้องยังมีชีวิตอยู่
   ข้อนี้ใช้ – บัตรประชาชน ตัวเอง
   – ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อพ่อและชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน)
   – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของพ่อ และของตัวเอง
   แต่ยึด หลัก ใช้ทะเบียนบ้าน พ่อ เพียงอย่างเดียว ก็ลงบัญชีทหารกองเกินได้

   2. ถ้าไม่มีพ่อ พ่อตาย หรือ พ่อแยกทางกับแม่ ไม่ได้ติดต่อกัน เลย
   ก็ ลงบัญชี ตาม ทะเบียนบ้านของแม่ ที่อยู่ในอำเภอนั้น ได้
   แต่ ข้อนี้ใช้
   – บัตรประชาชน ตัวเอง
   – ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อแม่และชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน
   – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของแม่ และของตัวเอง
   และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน
   – และต้อง พาแม่ ไปลงบัญชีด้วย
   เพราะ เจ้าหน้าที่ จะสอบสวนและบันทึกปากคำไว้ และรับลงบัญชี ให้

   3. ถ้าไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ หรือ พ่อและแม่ตาย หรือ ไม่ทราบที่อยุ๋ พ่อ และแม่
   แต่มีผู้ปกครอง ก็ให้ พาผู้ปกครองไปพบสัสดีที่ว่าการเขตด้วยกัน โดยเอกสารและขั้นตอนการทำเช่นเดียว
   กับลงบัญชีทหารกองเกินที่ทะเบียนบ้านแม่

 28. ถ้าเราไปลงทะเบียนไม่ได้แล้วให้ผู้ปกครองไปแทนได้ไหม

   • ไปลงเองไม่ได้ให้ผู้ปกครองไปแจ้งลงทะเบียนแทนได้ครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนว่าเป็นผู้ปกครองกันจริงหรือไม่ถ้าไปไม่ได้จริงๆแล้วอยู่ในเขตต่างจังหวัดอยากให้มีคำรับรองจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ผู้ปกครองอยู่นำไปด้วย

 29. คือ ถ้าทำสด.9ในช่วงอายุ17-22ปี จากนั้นพอเรียนจบรด.ปี3ก็ไม่ต้องทำอะไรอีกใช่ไหมครับ?

  • เมื่อเรียนปี 3 ต้องไปทำ สด 9 ที่เขตของพ่อ แล้วนำใบสด 9 ไปยื่นที่ รด ก่อนจบปี 3 เพื่อเปลี่ยนเป็น สด 8 (เป็นเล่ม) เพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่าคุณได้ผ่านการเป็นนักศึกษาวิชาทหารคะ
   เมื่อทำงาน (ลางแห่ง)ต้องใช้สำเนา สด8 แนบให้ที่ทำงานด้วย

 30. ขอถามหน่อยครับ คือ ผมแยกกับบิดาอยู่ต้องทำอย่างไรครับ **ไม่สามารถติดต่อกับบิดาได้***

 31. ขอถามค่ะ ถ้าเด็กอยู่กับแม่ แล้วไม่ได้ติดต่อกับพ่อล่ะคะเพราะติดต่อพ่อไม่ได้เป็นเวลาห้าปีขึ้นไปจะทำยังไงละคะทีนี้ ถ้ายึดเอาที่อยู่ของพ่อเป็นหลัก เพราะส่วนมากพ่อจะเป็นคนทิ้งปัญหาให้คนที่เป็นแม่รับภาระเลี้ยงดูคนเดียว แต่พอจะขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารให้ยึดพ่อเป็นหลัก แล้วใครจะไปตามหาล่ะ เลี้ยงลูกก็เหนื่อยจะแย่แล้ว แล้วยังต้องมาตามหาพ่ออีก

 32. สัสดี กท. ยังถามไม่รู้เรื่องเลยจู่ๆก็วางสายไป แย่มากๆ :(

 33. ข้อมูลจากน้อง Bank Adviser

  สวัสดีครับ ผมเกิดอยุ่ที่กรุงเทพมหานคร พ่อผมเป็นคนกาฬสินธุ์ แม่ผมมีทะเบียนบ้านอยุ่ที่ พิษณุโลกคือ ผมเกิดพ.ศ 2538
  ตอนนี้ ครบกำหนด ทำใบ ส.ด 9 แล้ว แต่ผมเลือกไปทำที่บ้าน แม่ ครับ เพราะว่า ผมไม่ได้อยุ่กับพ่อตั่งแต่เด็ก
  ผมเลยได้ไปทำที่บ้านแม่ พอผมไปทำที่อำเภอ บ้านแม่ ทางสัสดีบอกผม ทำช้า ไป 1 ปี ก็จริงแหละครับ (คนที่เกิดปี 2538 ต้องยื่นทำ สด.9 ปี 2555)
  ทางสัสดีบอกว่า ผมทำช้าไป 1 ปี และ ผมยังไม่ได้ไปทำที่เขต บ้านพ่ออีก ผมต้องยื่นคำร้องไปทางอำเภอบ้านพ่อ ให้ทาง สัสดี อำเภอวังทอง (บ้านแม่)
  มั่นใจว่าผมยังไม่ได้ไปขึ้นที่ทะเบียน สด.9 ที่บ้านพ่อ ผมเลยต้อง รอเรื่อง อีก ประมาณ 1 อาทิตย์ ครับ
  อันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเอง คือ ผมทำส.ด 9 ช้าไป 1 ปี เมื่อ อายุครบ17 ปี ตามพ.ศ เกิด 2538 ก็ต้องรอเรื่อง เขียนคำร้องอีก

  • พ่ออยู่กรุงเทพ แม่อยู่เชียงใหม่ แต่แยกทางกันโดยไม่ได้หย่ากัน ต้องไปขึ้นทะเบียนสด.9 ที่ไหนครับ
   (ผมอยู่ทะบียนบ้านเดียวกับแม่)

   • หากไม่ได้หย่า ก็ต้องใช้ทะเบียนของพ่อเป็นหลักครับ

 34. ผมชื่อ นาย ปัฐวี กาจยานี บ้านอยู่กรุงเทพ เขตธนบุรี ผมหนีการคัดเลือกทหาร ทำไงดี

 35. อยากถามว่า ไปเป็นทหารเกณฑ์มา 8 เดือนเเล้ว เกิดเข่าหลุด เเต่เจ้านาย ที่คุมอยู่ไม่ให้ไปรักษาเเละยังใช้งานหนักเหมือนเดิม ทั้งๆที่เข่าหลุดเเละตอนนี้บวมทั้งขาเเล้ว ต้องทำยังไงจึงจะได้รับการรักษา เพราะการรักษาต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเข้าเฟือก

 36. ผมเกิดปี2538ทำสด9แล้ว เรียนจบปี3เเต่ไม่ได้ททำนำปลดเนื่องจากเอกสารไม่ครบ อยากทราบว่าสามารถไปทำนำปลดย้อนหลังได้หรือไม่ครับ

 37. ถ้าผม ไปขึ้นปลดประจำการช้าไป 2-3 เดือนหรือง่ายๆคือผมมีไบ ส.ด9 แต่ยังไม่ได้ไป ยืนเพื่อเอาไบ ส.ด8 ผมเสียค่าปรับเท่าไหล และ โดนไรอื่นอีกไหมครับ

  • ติดต่องานขึ้นทะเบียนนำปลด (ค้างปลด, ปลดพิเศษ, สอบตกปี 3 รับสด.9 คืน)
   ได้ที่ ส.อ.ภัทรวุธ พลสำราญ 085-847-2836
   facebook:/นำปลด นสท.

 38. สวัสดีครับ คือ ผมทำเอกสารใบแจ้งย้ายจากที่อยู่ของทหารที่จะย้ายเข้ามาบ้านเดิมหายอ่ะครับ
  ต้องทำยังไงหรอครับ คือผมจะไปต่อบัตรประชาชน เค้าให้เอาเอกสาร การย้ายไปด้วยครับ
  ช่วยบอกผมด้วยนะครับ

  • สงสัยเรื่องทำสด.9 เรื่องการเกณฑ์ทหารสอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.02-2233259

 39. สวัสดีค่ะมีบุตรเกิดปี 2539 บุตรแจ้งว่าต้องไปทำสด.9 แต่คุณแม่หาเอกสารตัวจริงใบสูติบัตรไม่พบ (มีตัวถ่ายเอกสาร) ต้องทำอย่างไรดีค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

  • ลูกน่าจะทำบัตรประชาชนแล้วนะคะ ใช้บัตรประชาชน
   สงสัยเรื่องทำสด.9 เรื่องการเกณฑ์ทหารสอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.02-2233259

 40. ขอสอบถามหน่อยครับ คือว่าผมเกิดพ.ศ.2537 แล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปทำใบ สด.9เลย ผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ แล้วจะต้องเสียนค่าปรับหรือเปล่าครับ

  • สงสัยเรื่องทำสด.9 เรื่องการเกณฑ์ทหารสอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.02-2233259

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s