สด.9 การขึ้นทะเบียนทหาร และ การนำปลด ที่ควรรู้ ***

มาตรฐาน

หากมีข้อสงสัย เรื่อง สด.9  / เรื่องการเกณฑ์ทหาร
สอบถามโดยตรงที่……
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.  02-223-3259

** เนื่องจากมีคำถามซ้ำๆกันเยอะ  ก่อนถามคำถาม?   รบกวนอ่าน  ถาม-ตอบด้านล่างก่อนนะคะ เพราะคิดว่า น่าจะ cover ได้หมดทุกประเด็นที่สงสัย

ยื่นเรื่อง รด.  ต้องไปยื่นที่ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านขอ่งพ่อ (เอาพ่อเป็นหลัก) เพราะพ่อเป็นผู้ให้สัญชาตความเป็นไทยแก่ลูก 

 

การขึ้นทะเบียนทหาร

นักเรียนที่เกิดปี 2538  ขึ้นทะเบีบนที่ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านขอ่งพ่อ (เอาพ่อเป็นหลัก) ในปี 2555

ชายไทยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนทหารคะ บุตรหลานที่เกิดปี 2538 ของเราแม้นเรียน รด ก็ต้องไปทำเรื่อง “ยื่นขึ้นทะเบียนทหาร

เอกสารที่ใช้ ยื่นทำ สด.9
1) ทะเบียนบ้านของบิดา (ตัวจริง + สำเนา)
2) ทะเบียนบ้านของบุตร (ตัวจริง + สำเนา)
3) บัตรประชาชนของบุตร (ตัวจริง + สำเนา)
4) สูติบัตร ของบุตร (ตัวจริง + สำเนา)
** ยื่นที่….สำนักงานเขต ตามทะเบียนบ้าน ของบิดา
** บุตรต้องไปเองเพราะ…ต้องพิมพ์ลายมือ
** ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลในใบ สด.9 ให้เรียบร้อย

** ใบ สด 9 ตัวจริงทางทหารจะเอาไป ดังนั้นต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้หลายๆ ใบกันหาย
** เมื่อจบ รด.ปี 3 จะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ในวันเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรับราชการในกองประจำการ ( ไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นั่นเอง )

 

 

** ใบ สด.9 คือ หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน

ตามกฎหมาย  ชายไทยทุกคนที่มีอายุ 17 ย่างเข้า18 ปี ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) ก่อนทุกคน
และเมื่อผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว หรือ สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปี 3 (รด.)   จึงจะได้รับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8)

 สด.9 คือ ใบสำคัญ    ได้มาจาก ดังนี้
1.  ชายไทย ทุกคน ที่มีสัญชาติไทย อายุ 17 ปี ( ทหาร เค้า นับ อายุ เป็น พ.ศ. เกิด 1 มกราคม ไปจนถึง เกิด 31 ธันวาคม ของปี ใดก็ตาม ถือว่า อายุ เท่ากัน ทั้งปี ) = พ.ศ. เกิด + 17 = ปี พ.ศ. นั้นต้องไปแสดงตน ที่ อำเภอ ที่ตนเอง มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่…

** 1. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใดนั้น  ต้องลง ตาม พ่อ  เพราะการได้สัญชาติไทย ได้จาก พ่อ  ดังนั้น ต้อง รู้ว่าพ่อ อยู่ทะเบียนบ้านที่อำเภอไหน และ พ่อต้องยังมีชีวิตอยู่  โดยใช้
– บัตรประชาชน ตัวเอง
– ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อพ่อและชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน)
– ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน คือ ทะเบียนบ้านของพ่อ และทะเบียนบ้านของตัวเอง
แต่….ยึด หลัก ใช้ทะเบียนบ้าน พ่อ เพียงอย่างเดียว ก็ลงบัญชีทหารกองเกินได้  (นั้นคือ ไปยื่นที่เขตของทะเบียนบ้านพ่อเป็นหลัก)

 

** 2. ถ้าไม่มีพ่อ พ่อตาย หรือ พ่อ แยกทางกับแม่  ไม่ได้ติดต่อกัน เลย  ก็ ลงบัญชี ตาม ทะเบียนบ้านของแม่ ที่อยู่ในอำเภอนั้น ได้ แต่..

ข้อนี้ใช้ – บัตรประชาชนตัวเอง – ทะเบียนบ้านที่มีชื่อแม่และชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของแม่ และของตัวเอง และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน – และ ต้อง พาแม่ ไปลงบัญชีด้วย เพราะ เจ้าหน้าที่จะสอบสวนและบันทึกปากคำไว้ และรับลงบัญชี ให้

 

** 3. ถ้าไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ หรือ พ่อ และแม่ ตาย หรือ ไม่ทราบที่อยุ๋ พ่อ และแม่ แต่มีผู้ปกครอง ก็ให้ พาผู้ปกครอง ไปด้วย เช่นเดียวกับ ลงบัญชีทหารกองเกินที่ทะเบียนบ้านแม่  เมื่อเจ้าหน้าที่รับลงบัญชีทหารกองเกินให้แล้ว จะได้รับใบสำคัญ สด.9 มาถือไว้  (และตอนนี้เราจะเป็นทหารกองเกิน เมื่อ 1 มกราคม ปีหน้า)
สำหรับ สด.9 นั้น ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่มีอายุ 17 ได้ทั้ง ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่นี่เวปนี้เลย  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=314c7f595b3df63b&clk=wttpcts http://www.mod.go.th/misc/officer1.htm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กองสัสดี   http://www.sussadee.com/
ศูนย์กลางกำลังสำรอง   http://www.ruksadindan.com/
บ้านสัสดีของกรมรักษาดินแดน  http://sassadee.ruksadindan.com/
เบอร์โทรศัพท์ของสัสดีจังหวัดต่างๆ คลิกที่ “เบอร์โทรสัสดี

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 สด.8   เพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองหนุน  ณ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านของพ่อ    หลักฐานที่ต้องเตรียมไปดังนี้

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับของนักเรียน ของบิดาและของมารดา

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

4.  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเอง หรือของบิดา หรือของมารดา ต้องนำหลักฐานมาด้วย

หมายเหตุ
1.  หลักฐานทั้งหมดต้องนำตัวจริงไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
2.  ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดใน  ใบ สด.9   ถ้าพบข้อผิดพลาด..รับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อทำการแก้ไข
3.  ต้องไปทำ สด.9 ด้วยตนเอง (ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ)
4.  ถ่ายสำเนา สด. 9 เก็บไว้ เ  พราะทาง รด. จะเก็บตัวจริงไว้ ตอนนำปลด

การนำปลด     รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมในการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลด

1.   สด. 9  (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า) จำนวน 1 ฉบับ
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้ารายการบ้านและหน้าที่มีชื่อตัวเอง)จำนวน  2 ฉบับ
3.  หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) รับจากโรงเรียน (ม ชณัฐ)  พร้อมสำเนา  1 ฉบับ

4.  รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 2 รูป    (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา  แต่งเครื่องแบบ นศท.  ป้ายชื่อที่อกเสื้อต้องเป็นชื่อของตนเอง
โดยต้องถ่ายให้เห็นชื่อและนามสกุลชัดเจน
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ต้อ  งแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องก่อนถ่ายรูปและขอให้อัดจากเครื่องอัดภาพจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น )
5.  ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 1  ด้าม (ในการกรอกเอกสารและเซนต์รับรอง  ห้ามใช้ปากกาหมึกซึม หรือปากกาเจล)

หมายเหตุ
1.   นักศึกษาวิชาทหารที่อายุไม่ถึง 17  ปี ซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9 ) จะต้องดำเนินการด้วยตัวเองก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธันวาคม
และให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงด้วยทุกคน  และเปลี่ยนเอกสารจากหนังสือรับรองของสถานศึกษาเป็นวุฒิการศึกษา(ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)
หลักฐานประกอบนอกนั้นเหมือนเดิม  โดยยื่นเอกสารที่ แผนกเตรียมพล กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง
2.  นักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์  ให้แจ้งสถานศึกษาเพื่อดำเนินการส่งหลักฐาน ขอยกเว้นการเรียกตรวจ เลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้เรียบร้อย ภายในเดือนตุลาคม  ก่อนไปรับการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการในเมษายน   ให้สถานศึกษาวิชาทหาร ทำเรื่อง ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือก ส่งถึงโรงเรียนรักษาดินแดน (กองการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน) ภายในเดือนตุลาคม
๓.   สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดาไม่ตรงกัน ระหว่าง สด.9  กับทะเบียนบ้าน
ถ้า สด.9 เขียนผิดให้ไปแก้ไขที่สัสดีเขตที่ตนไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้
ถ้าทะเบียนบ้านผิด ให้ไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดา ที่อำเภอ / เขต ให้เรียบร้อยตรงกันก่อนที่จะส่งหลักฐาน๔.   ป้ายชื่อที่ติดกับชุด นศท. ต้องเป็นชื่อของตัวเอง  ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องด้วย

** ใบ สด.8 คือ สมุดประจำตัวของทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว  รวมทั้ง  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3 (รด)
นั่น คือ ต้องผ่านการเรียน รด. 3 ปี หรือ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว จึงจะได้ใบ สด.8

สด.8  จะเป็นเล่มสมุดสีเขียว
สด.9 จะเป็นกระดาษใบเดียว

 

หากมีปัญหา สามารถ message ไปสอบถามข้อสงสัยโดยตรงได้ที่  FB: โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง (รร.รด.ศสร.) (ศูนย์ใหญ่ รด.)

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%94/368255093219303?sk=timeline

1
About these ads

126 responses »

 1. พี่คับผมขอถามหน่อยคับ คือว่าตอนนี้ชื่อตามทะเบียนบ้านของผมอยู่ที่ ภูเก็ต ตอนนี้ผมอายุ 18 ปีแล้วคับ ใบ สด 9
  ก็ยังไม่ได้ไปรับเนื่องจากไม่สดวก ทีนี้ผมจะย้ายสำเนาจากที่ ภูเก็ต มา ที่ อุดรธานี เพราะว่าชื่อพ่อของผมและบ้านเกิดของผมอยู่ที่นั่น ผมเลยอยากถามว่า ถ้าย้ายสำเนาตอนอายุ 18 ปี ยังทันไหม และผมสามารถไปรับใบ สด 9 ที่อุดรธานี ได้เลยหรือไม่ พี่ๆที่รู้ช่วยบอกด้วยนะคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ…

  • ปกติ ใบ สด.9 จะดูทะเบียนบ้านของ “พ่อ” เป็นหลักคะ
   ยื่นเรื่อง รด. ต้องไปยื่นที่ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านขอ่งพ่อ (เอาพ่อเป็นหลัก) เพราะพ่อเป็นผู้ให้สัญชาติ ความเป็นไทย แก่ลูก

 2. คือผมเกิด37 ไปเอาใบ สด 9 มาแร้ว แต่ไม่รู้ว่าเกณฑ์ทหารวันไหน ปีนี้ก็ อายุ 21 พอดี

  • ถ้าคุณมีใบ สด 9 ก็เท่ากับคุณได้เรียน รด. และไปเขาชนไก่มาแล้ว
   ทาง รร น่าจะทำเรื่อง “ปลด” และ รอรับใบ “สด.8″ อยู่กระมังคะ
   ลองติดต่อทาง รร ดูคะ

 3. พี่ครับผมรบกวนช่วยตอบผมที คือว่า ผมเกิด 23กพ.2537 เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ผมก็ต้องขึ้นเกณฑ์ทหารแล้ว แต่ว่าผมยังไม่ได้รับ ใบสด.9 เลยคือผมเคยไปรายงานตัวตามสำเนาทะเบียนบ้าน-ใบเกิด แต่สัสดีบอกว่าต้องไปรายงานตัวตามภูมิลำเนาของพ่อ ปัญหาก็คือ พ่อ-แม่ผมเขาได้แยกทางกันตั่งแต่ผมยังแบเบาะ พ่อ-แม่ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยครับ และพ่อก็ไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลย ผมอธิบายให้สัสดีฟังเขาก็บอกว่า ถ้าพ่อเสียชีวิตไปแล้วถึงจะสามารถทำให้ได้แต่ต้องมีใบแจ้งตายของพ่อมายืนยันด้วย ถ้าเขายังไม่เสียชิวิตผมก็ต้องหาวิธีติดต่อกับพ่อให้ได้แล้วไปทำที่บ้านเกิดของพ่อ ผมพยามหาทางติดต่อกับพ่อ เคยลองเขี่ยนจดหมายโดยเอาที่อยู่พ่อตามในใบแจ้งเกิดของผม ส่งผ่านทางไปรษณีอยู่2ครั่งแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าและก็หายเงียบไป…ผมควรทำอย่างไรครับ ? (ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ เวลาเริ่มเหลือน้อยลงแล้วครับ) ขอบคุณครับ

  • แค่คุณรู้ว่า ติดตามหาพ่อเพื่อขอทะเบียนบ้านพ่อมาทำเรื่อง

   แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ต้องบอกว่า พ่อแยกกับแม่และหายสาบสูญ พยายามตามแล้วแต่ไม่เจอ และทำตามนี้
   – ถ้าไม่มีพ่อ พ่อตาย หรือ พ่อแยกทางกับแม่ ไม่ได้ติดต่อกันเลย ก็ลงบัญชี ตามทะเบียนบ้านของแม่ ที่อยู่ในอำเภอนั้น ได้ แต่..
   ข้อนี้ใช้ – บัตรประชาชนตัวเอง – ทะเบียนบ้านที่มีชื่อแม่และชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน – ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของแม่และของตัวเอง และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน – และ…..ต้องพาแม่ไปลงบัญชีด้วย เพราะเจ้าหน้าที่จะสอบสวนและบันทึกปากคำไว้ และรับลงบัญชีให้

 4. ผมขอถามไรหนอยครับถ้าทำสด.9แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายเอกสารสำรองเก็บไวจะมีปัณหาตามป่าวครับ

  • ต้องถ่ายสำเนา สด. 9 เก็บไว้เพราะทาง รด. จะเก็บตัวจริงไว้ ตอนนำปลด
   ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ออกใบ สด9 ให้คุณเพื่อขอถ่ายสำเนา

 5. พ่อแม่แยกทางกัน อยู่กับพ่อ เเต่ตอนนี้พ่อเสียชีวิตเเล้ว ไปคนเดียวได้ไหมครับ มีเอกสารครบทุกอย่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s