AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

สด.9 การขึ้นทะเบียนทหาร และ การนำปลด ที่ควรรู้ ***

 

…….. อ่าน ถาม-ตอบ 48 ข้อจาก สัสดี  ด้านล่างก่อนนะคะ  ……
……. เป็นคำถามที่ถามกันบ่อยและสัสดีได้ตอบไว้แล้ว 

 

6

** 1. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใดนั้น  ต้องลง ตาม พ่อ  เพราะการได้สัญชาติไทย ได้จาก พ่อ  ดังนั้น ต้อง รู้ว่าพ่อ อยู่ทะเบียนบ้านที่อำเภอไหน และ พ่อต้องยังมีชีวิตอยู่  โดยใช้
– บัตรประชาชน ตัวเอง
– ทะเบียนบ้านที่มี ชื่อพ่อและชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน)
– ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน คือ ทะเบียนบ้านของพ่อ และทะเบียนบ้านของตัวเอง
แต่….ยึด หลัก ใช้ทะเบียนบ้าน พ่อ เพียงอย่างเดียว ก็ลงบัญชีทหารกองเกินได้  (นั้นคือ ไปยื่นที่เขตของทะเบียนบ้านพ่อเป็นหลัก)

** 2. ถ้าไม่มีพ่อ / พ่อตาย / พ่อ แยกทางกับแม่  ไม่ได้ติดต่อกัน เลย  ก็ ลงบัญชี ตาม ทะเบียนบ้านของแม่ ที่อยู่ในอำเภอนั้น ได้ แต่..

ข้อนี้ใช้ – บัตรประชาชนตัวเอง –  ใบมรณะบัตรพ่อ – ทะเบียนบ้านที่มีชื่อแม่และชื่อตัวเอง (ทะเบียนบ้านเดียวกัน) และต้องอยู่อำเภอเดียวกัน – แต่ถ้าอยู่คนละทะเบียนบ้าน ก็เอาไปทั้งสองอัน ทั้งของแม่ และของตัวเอง และ ต้อง พาแม่ ไปลงบัญชีด้วย เพราะ เจ้าหน้าที่จะสอบสวนและบันทึกปากคำไว้ และรับลงบัญชี ให้

** 3. ถ้าไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ หรือ พ่อ และแม่ ตาย หรือ ไม่ทราบที่อยุ๋ พ่อ และแม่ แต่มีผู้ปกครอง ก็ให้ พาผู้ปกครอง ไปด้วย เช่นเดียวกับ ลงบัญชีทหารกองเกินที่ทะเบียนบ้านแม่  เมื่อเจ้าหน้าที่รับลงบัญชีทหารกองเกินให้แล้ว จะได้รับใบสำคัญ สด.9 มาถือไว้  (และตอนนี้เราจะเป็นทหารกองเกิน เมื่อ 1 มกราคม ปีหน้า)
สำหรับ สด.9 นั้น ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่มีอายุ 17 ได้ทั้ง ปี ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่นี่เวปนี้เลย  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=314c7f595b3df63b&clk=wttpcts http://www.mod.go.th/misc/officer1.htm

——————————————————————————————————————

 

 

…….. อ่าน ถาม-ตอบ 48 ข้อจาก สัสดี  ก่อน  ……
……. เป็นคำถามที่ถามกันบ่อยและสัสดีได้ตอบไว้แล้ว 

 

1. ถ้า จบ รด.ปี 3 แล้ว ต้องไปรายงานตัวในวันเกณฑ์ทหารหรือไม่ และต้องเป็นทหารเกณฑ์อีกไหม
ตอบ-คนจบ รด.ปี 3 แล้ว จะต้องไปเอาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือเรียกอีกอย่างว่าหนังสือสำคัญ (สด.8) ที่สัสดีอำเภอหรือเขต และไม่ ต้องไปรายงานตัวใดๆ ทั้งสิ้นในวันเกณฑ์ทหารอีก เพราะเราคือทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้วนั่นเอง สรุปไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์อีก..และจะสมัครขอเป็นทหารเกณฑ์อีกก็ไม่ได้แล้วเช่นกัน

2. อายุ 21 หรืออายุเกิน 21 แล้ว แต่ยังไม่ได้ไปติดต่อสัสดีเพื่อขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) เลย จะต้องทำไง
ตอบ-ถ้าอายุถึงกำหนดเกณฑ์แล้ว หรือเกินแล้ว และยังไม่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) จะต้องไปติดต่อสัสดีอำเภอหรือเขต ท้องที่ตามทะเบียนบ้านของบิดา เพื่อขอลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) ก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นผู้ที่อายุไม่ถึง 30 ปี ก็จะต้องรับหมายเรียกฯ (สด.35) เพื่อเข้าเกณฑ์ทหารต่อไป ส่วนผู้ที่อายุตั้งแต่ 30 ปีไแล้ว ลงบัญชีอย่างเดียวแต่ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร (ยังไงให้ไปติดต่อสัสดีก่อนเพื่อรับฟังคำชี้แจง) และเสียค่าปรับตามมาตรา 44 ด้วย

3. อยากรู้ว่าห้วงอายุเท่าใดบ้าง จะต้องไปพบสัสดีเพื่อทำหลักฐานต่างๆ
ตอบ 1. อันดับแรกต้องขึ้นทะเบียนทหารก่อน (ลงบัญชีทหารกองเกิน) สด.9 ตอนอายุ 17 ปี  (คำนวณ พ.ศ.เกิด+17=ปีที่จะต้องลงบัญชีทหาร)
……. 2. เมื่ออายุ 20 ปี ต้องไปรับหมายเรียกฯ ที่สัสดี   (คำนวณพ.ศ.เกิด +20 = ปีที่จะต้องไปรับหมายเรียก)
……. 3. เมื่ออายุ 21 ปี จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามหมายเรียกฯ ( คำนวณ พ.ศ.เกิด+21 =ปีที่จะต้องเข้าเกณฑ์)
หมายเหตุ : ชายสัญชาติไทยทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนที่ 1-3 ทุกคน (ฉะนั้นใครอายุเกินกำหนดไปแล้วก็จะต้องไปดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 -3 เหมือนกัน แต่อายุคงจะแก่กว่าเพื่อนๆ และจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายอีกด้วย :ถ้าไม่เข้าใจให้ปรึกษาสัสดีในท้องที่นะครับ)

4. จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราจะต้องเกณฑ์ทหารวันไหน เวลากี่โมง หรือมีการเลื่อนกำหนดหรือไม่
ตอบ-ให้ไปดูที่หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ที่เราไปรับมาจากสัสดีอำเภอหรือเขต ซึ่งในใบนั้นจะบอกรายละเอียดวันเวลา สถานที่ และสิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันตรวจเลือกทหาร (ในนั้นบอกครบหมดแล้ว) ใครยังไม่ได้ไปรับมาต้องไปรับด้วยนะ

5. หมายเรียกฯ ให้บิดามารดาไปรับแทนได้ไหม และถ้าไปรับช้า มีความผิดหรือไม่
ตอบ-ตามมาตรา 25 และกฎกระทรวงที่ 36 หมายเรียกฯ สามารถให้ผู้ปกครองไปรับแทนได้ โดยอาจต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ปกครองถือไปด้วย (โทรสอบถามรายละเอียดที่สัสดี)
ส่วนการไปรับหมายฯ ภายในปีที่อายุ 20 นั้น (ไม่เสียค่าปรับ) แต่ถ้าอายุเกิน 20 ไปแล้ว จะต้องเสียค่าปรับตามมาตรา 44

6. ผ่อนผันนักศึกษาไม่ทันกำหนด สามารถยื่นผ่อนผันที่สัสดีได้ไหม
ตอบ-ไม่ได้ครับ … เพราะกฎหมายตามมาตรา 29(3) และกฎกระทรวงการผ่อนผันฯ พ.ศ.2549 กำหนดให้นักศึกษาต้องไปแจ้งขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเอง และสถานศึกษาต้องส่งเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดของน้องๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งใครอายุ 20 ปีแล้ว รับหมายเรียกฯ มาแล้วก็รีบไปติดต่อสถานศึกษาโดยเร็วนะครับ.. และเมื่อสัสดีได้รับหลักฐานจากสถานศึกษาแล้ว ก็จะแจ้งให้ทางสถานศึกษาทราบว่าได้ดำเนินการแล้วนะครับ ถ้าไม่แน่ใจก็โทรไปสอบถามสัสดีอำเภอ/เขต หรือสำนักงานสัสดีจังหวัด ภูมิลำเนาทหารของตนเองได้นะครับ

7. ตรวจโรคตามระเบียบไม่ทัน ต้องทำยังไง
ตอบ- การตรวจโรคตามระเบียบนั้น จะเริ่มตรวจตั้งแต่ (เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเท่านั้นนะครับ และต้องเป็นบุคคลที่เป็นโรคจริงและไปรับหลักฐานหมายเรียกฯ สด.35 มาจากสัสดีแล้วเท่านั้น )
-และระเบียบนี้ก็จะใช้บังคับสำหรับคนจำพวก 4 เท่านั้นครับ คือ มีโรคตามกฎกระทรวงฯ 74 ,76 ซึ่งก็คือเป็นโรคประจำตัวที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา ต้องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีเฉพาะในโรงพยาบาล
-ส่วนคนจำพวกอื่นๆ 1 , 2 , 3 เจ้าหน้าที่แพทย์ในวันเกณฑ์ทหารสามารถมองเห็นอยู่แล้ว ว่ามีลักษณะผิดปกติหรือไม่ ก็จะพิจารณาไปตามนั้น เช่น ปกติ หรือมีลักษณะ นิ้วเกิน, กระดูกผิดรูปโก่ง-งอ , ใส้เลื่อน, ขาหักใส่เฝือกจากอุบัติเหตุ อื่นๆ ฯลฯ  คนพวกนี้ไม่ต้องไปตรวจที่ รพ.ทหาร ตามระเบียบนี้ครับ
-และอีกเรื่องกรณีมีโรคประจำตัวจริงๆ แต่ไปไม่ทันกำหนด จะไปขอใบรับรองแพทย์จาก รพ.ที่รักษาตัวอยู่ ไปด้วยในวันเกณฑ์ก็ได้ครับ  ยังไงแพทย์เค้าก็คงพิจารณาให้เอง…  ถ้าแพทย์ไม่แน่ใจก็อาจจะให้เราเป็น “คนจำพวก 3”  ไปก่อน ปีหน้าก็ต้องมาเกณฑ์ใหม่อีกปี.. เพื่อให้เราไปตรวจร่างกายที่ รพ.ทหารตามระเบียบมาก่อนนั้นเอง แต่ถ้าไปเกณฑ์ทหารทุกปีและเป็นคนจำพวก 3 ทุกปี จนครบ 3 ปี/ครั้ง  แล้ว แสดงว่าร่างกายเราก็ไม่พร้อมที่จะเป็นทหาร เจ้าหน้าที่ก็จะงดเรียกฯ ในปีต่อไปก็ไม่ต้องมาเกณฑ์อีก  (คนจำพวก 3 คือ มีโรคหรือป่วยไม่สามารถรักษาหายได้ภายใน 30 วัน คนพวกนี้แพทย์จะกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่ 3 ปี หน้ามาเกณฑ์ใหม่อีก)

8.  ขนาดร่างกายเท่าไหร่ถึงจะไม่ได้เป็นทหาร
ตอบ- ขอตอบว่าถ้าอยากจะสมัครเป็นทหารและขนาดร่างกายที่ทหารต้องการคือ สูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป ,ขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไปวัดขณะหายใจออก วิธีวัดให้ขอบล่างของสายวัดอยู่ตรงราวนมด้านบนพอดี ถ้าความสูงผ่าน แต่ขนาดรอบตัวไม่ผ่าน จะถูกกำหนดเป็นคนไม่ได้ขนาด จะไม่ได้เป็นทหาร และถ้าขนาดรอบตัวได้แต่ส่วนสูงไม่ได้ ก็จะเป็นคนถัดรอง ก็ไม่ได้เป็นทหารเช่นเดียวกัน (ถ้าอยากเป็นทหารต้องได้มาตรฐานทั้งสองอย่างนะ)

หมายเหตุ   หากได้หมายเรียก ตอนเช้าไปรายงานตัว  เจ้าหน้าที่จะรวมพลชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนทุกอย่าง ให้ทราบอยู่แล้วครับ ให้ไปตามเวลาที่ระบุในหมายเรียกฯ นะครับ

9.  หลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43), ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หนังสือสำคัญ (สด.8), หมายเรียกฯ (สด.35)  ชำรุดหรือสูญหายต้องทำยังไง
ตอบ- หลักฐานต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าเกิดการสูญหาย ต้องไปแจ้งความกับตำรวจก่อน และนำหลักฐานแจ้งความไปติดต่อสัสดีอำเภอ/เขต เพื่อขอใบแทนต่อไปนะครับ (ยกเว้นหมายเรียกฯ สด.35 ถ้าของใครหายถ้ามีตัวถ่ายสำเนาก็สามารถใช้ได้ แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไปขอถ่ายสำเนาต้นขั้วหมายฯ ที่สัสดีอำเภอ/เขตได้ เพราะหมายเรียกตัวจริงอยู่ที่ตัวเราแล้ว ที่เจ้าหน้าที่ก็จะเหลือแค่ต้นขั้วเท่านั้น) ยังไงก็ควรไปแจ้งความหายไว้ก่อนนะครับเผื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีเก็บของเราได้และนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดๆ เราจะได้ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าชำรุดเช่น ไฟไหม้บางส่วน ,เปียกน้ำเละ ,ฉีกขาด ฯลฯ ก็นำอันเก่าไปขอทำใหม่ได้ โดยไม่ต้องไปแจ้งความเพราะไม่ได้หาย

10. ในวันเกณฑ์ต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้าง
ตอบ- หลักฐานที่ต้องเตรียมไป ดังนี้ บัตรประชาชน ,สด.9,หมายเรียก ,วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ถ้ามี) สำหรับวุฒิการศึกษานั้นจะใช้ในกรณีการขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร
*วุฒิ ม.6/ปวช. ถ้าสมัครเป็น 1 ปี /ถ้าจับสลากขอสิทธิลดไม่ได้ เป็น 2 ปีเต็ม
*วุฒิ ปวส./ป.ตรี ถ้าสมัคร เป็น 6 เดือน / ถ้าจับสลากเป็น 1 ปี
* ถ้าไม่มีวุฒิอะไรเลย หรือไม่จบ ม.6/ปวช. ก็ไม่สามารถขอสิทธิ์ลดฯ ได้ จะสมัครหรือจะจับสลากได้แดง ก็ต้องเป็นทหาร 2 ปีเต็ม

11. สด. 8 เราให้ผู้ปกครองไปรับแทนได้ไหมครับ หรือต้องไปรับด้วยตัวเองครับ
ตอบ – ผู้ปกครองไปรับแทนได้

12. การขอผ่อนผัน ได้ตอนอายุ เท่าไร ครับ
ตอบ – อายุ 20 ปี และต้องรับหมายเรียกแล้ว

13.  ตอนนี้ผมอายุ20ปี ปีหน้าต้องเข้าเกณฑ์แล้ว แต่ผมยังไม่ใด้ทำใบ (สด.9)  พอวันนี้ไปจะไปทำ(สด.9)ที่เขตสัสดีเค้าไม่ทำให้ เค้าบอกว่าให้ไปรับหมายเกณฑ์เดือนมกราคมปี59  แบบหมายความว่ายังไงครับ
ตอบ – ให้ไปดำเนินการได้ตั้งแต่ พ.ค.58 เป็นต้นไป แต่ไม่ควรเกินเดือน ก.พ.59  เพราะเจ้าหน้าที่จะปิดการลงบัญชีและจะสรุปยอดคนเข้าเกณฑ์ประมาณเดือน มี.ค. ของทุกปี

14. ผมเป็นคนเดินหลังค่อม พยายามยืดตัวตรงแล้วก็ยังเหมือนหลังค่อมอยู่ มันเป็นที่กระดูกคดงอรึป่าวครับ  แล้วแพทย์วันเกณฑ์ทหารเค้าจะดูออกรึป่าวครับ
ตอบ – ต้องไปให้แพทย์ตรวจนะ  หรือ อาจให้แพทย์ในวันเกณฑ์ทหาร พิจารณาครับ

15.   ข่าวที่ว่า เรียน รด ก็โดนเกณฑ์ทหารเหมือนกัน แล้ว เรียน รดจบ 3ปี ด้องจับทหารไหมค่ะ
ตอบ – ข่าวลือครับ

16.  ผมอายุ 23 แล้ว แต่ผมไม่ได้ไปเอาใบ ส ด 9 มา2ปี ผมเพิ่งไปเอามาปีนี้ แบบนี้ผมจะโดนจับเป็นเลยรึป่าวคับ
ตอบ – ต้องติดต่อสัสดีในพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลขั้นต้นก่อน

17.   ถ้าเกิด(สด9) หาย ไปแจ้งความแล้ว นำใบแจ้งไปพบสัสดีแล้ว แต่สัสดีบอกว่าไปทำใหม่ในวันเกณฑ์ จะไปรับใบ(สด35)ได้ไหมครับ
ตอบ – คงต้องดำเนินการตามที่สัสดีในพื้นที่แนะนำครับ เพราะเป็นงานด้านธุรการของท้องที่นั้นๆ และควรสอบถามให้ชัดเจน และเข้าใจ

18.  ผมยังไม่ได้รับหมายเกณฯแต่จะไปรับก่อนวันคัด1วันจะได้ไหมครับ
ตอบ – ไปรับในวันเกณฑ์ก็ได้ ให้ไปก่อนเวลา 0700 น. และเสียค่าปรับ

19.  ผมโดนหมายเรียก ไปเกณฑ์ทหารแต่ผมจบ รด. ปี3 แล้ว ผมต้องไปตามหมายกำหนดการหรือเปล่าครับ?
ตอบ – โทรไปบอกสัสดีว่าเราจบ รด.ปี 3 แล้ว  เขาอาจให้ส่งเอกสารไปประกอบเรื่องให้

20. ผมเรียน รด. จบ 3 ปี ไปเอา สมุด สด8 มาแล้ว หลังจากนั้น 3 ปี หมายเรียกก็มาที่บ้าน อย่างนี้ผมต้องไปทำอะไร ที่ไหนรึป่าวครับ!!!
ตอบ – ดูดีๆ ครับ เป็นหมายเรียกพลฯ หรือป่าว

21.  เอาใบรับรองแพท์ยไปให้ สัสดี ก่อนเกณฑ์ทหาร ที่อำเภอได้ไม เพื่อตอนเกณฑ์ทหารจะได้ไม่ช้าค้าบ
ตอบ – ไม่ได้… ต้องนำไปยื่นให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯในวันตรวจเลือกฯ เท่าน้ัน

22. ผมยังไม่ได้ไปทำอะไรเลย อายุตอนนี้22ปีแล้วผมจะไปทำเรื่องในวันที่เกณท์ทหารเลยได้ไหมครับ? รบกวนตอบหน่อยครับ
ตอบ – ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน สด.9 ซึ่งควรไปติดต่อสัสดีก่อน เพื่อจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

23. นใบบอกว่าให้ไปรับ สด8 ตั้งแต่มีนาคน2558 แล้วถ้าเกินมีนา58ล้วยังสามารถไปรับ สด8 ได้ไหมอะครับ พอดีเดือนมีนาคมนี้ยังไม่ว่างเลยครั
ตอบ – ไปได้ตลอด ให้พ่อแม่ไปเอาให้ได้

24. สมัคทหารเกณฑ์สามารถเลือกหน่วย(ค่าย)ได้ไหมครับ? ยกตัวอย่างผมอยู่มุกดาหารสามารถขอลง กทม.หรือที่อื่นๆได้ไหม?
ตอบ –  เลือกได้ที่ไหนบ้าง เจ้าหน้าที่จะแจ้งในวันเกณฑ์ครับ

25.  ผมเรียน รด จบปี3 ละค๊าบ ได้สมุดเล่มเล็กหรือ สด8 มาแล้ว *แต่ในสมุด สด8 พิม พศ เกิดของผมผิด จากที่ปีผมเกิด คือ ๒๕๓๗ พิมผิดเป็น ๒๕๓๙ ผมต้องทำยังไงบ้างค๊าบ แล้ววัน เกณฑ์ทหาร ผมต้องไปมัยปีนี้ แล้วต้องแจ้งยังไงบ้าง
ตอบ – หลักฐาน สด.8 พิมพ์ผิด นำไปแก้ไขได้ที่สำนักงานสัสดีจังหวัดครับ  (ดังนั้นควรตรวจสอบความถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ไปรับ สด.8 หากผิดพลาดรีบทำเรื่องขอแก้ไขทันที)

26. ผมเวลาเดิน-วิ่ง ได้ไม่นานผมจะเจ็บหน้าอกและหอมหายใจไม่ทันครับ ผมต้องทำไงครับ อีกอย่างคือ นิ้วหัวแม่มือ2ข้างผมข้อมันหวมผมจะผ่านไมครับ เคยไปสมัคร รด.เขาก็ไม่รับผมครับ ผมหนัก130 สูง188 ครับ
ตอบ – ก็ต้องไปเกณฑ์ตามหมายเรียก แพทย์ทหารจะตรวจให้เอง

27.  ผมมีแค่ใบ สด 9 อะครัฟ ส่วน หมายเรียก สด 35 ไม่มีอะครัฟ ต้องทำไงครัฟ เพราะผมเรียน ป.ตรี อยู่อะครัฟเลยไม่ได้ไปรับหมายเรียก
ตอบ – ก็ต้องไปรับที่สัสดีครับ

28. เรียน รด. จบปี3และรับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน และ สด.8แล้ว ต้องไปรับหมายเรียก(สด.35)และไปวันที่มีการคัดเลือกอีกมั้ยครับ???
ตอบ – ตามข้อ 1 ไม่ต้องไป

29.  อยากทราบว่าสมัครก่อนวันคัดเลือกได้ไหมครับ ผมผ่อนผันมา 3 ปีแล้ว ปีนี้ผมจะสมัครทหารบก มีวุฒิ ปวช ครับ ช่วยชี้แจงให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ –  การสมัครทหารต้องสมัครในวันตรวจเลือกเท่านั้น

30.  ถ้าผมลืมไปรับใบ สด35 ผมจะโดนจับไหมครับ แล้วผมต้องทำยังไง ครับ T^T
ตอบ – ไปรับช้า เสียค่าปรับตามมาตรา 44

31ผมทำเรื่องผ่อนผันมาแล้วปี 1 แต่ผมยังต้องศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ผมต้องทำเรื่องผ่อนผันแบบเดิมทุกปีจนกว่าจะเรียนจบหรือเปล่าครับ? และผ่อนได้นานกี่ปี?
ตอบ – ทำเรื่องผ่อนผันครั้งเดียว ครั้งแรกเท่านั้น  และต้องมารายงานตัวทุกปีจนกว่าจะเรียนจบ หรือสละสิธิ์ผ่อนผันเพื่อเข้าตรวจเลือก

32. ตามข้อที่ 8 เมื่อเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว ส่วนสูงได้ แต่ขนาดรอบตัวไม่ได้ ถือว่า ไม่ได้เป็นทหาร ผมอยากทราบว่า เราไม่ได้ขนาดแล้วปีถัดไปเราต้องไปรายงานตัวอีกไหม ต้องไปวัดขนาดตรวจเลือกอีกหรือไหมอย่างไรครับ
ตอบ – ไม่ต้องแล้วครับ

33.  ผมไม่ได้ไปตรวจ ที่รพ.(ไปไม่ทันครับ) คือเอ็นหัวเข่าข้างซ้ายขาดตั้งแต่เดือน พ.ค. 2557 ใส่เฝือกอยู่เกือบ 1 เดือนตอนนี้ยังไม่ผ่าเดินได้ไม่คล่องเท่าไรวิ่งนี่ไม่ได้เลยครับคือทิ้งน้ำหนักลงขาข้างซ้ายไม่ได้ หัวเข่าบวมตลอดเวลาตั้งแต่ถอดเฝือกเลยอยากทราบว่ามันขัดต่อการเป็นทหารไหมครับ ขอบคุณครับ
ตอบ – แพทย์จะตรวจให้ในวันเกณฑ์ครับ

34.  ใบรับรองแพทย์ ร.พ.ทหารต้องยื่นกับใครในวันเกณฑ์คับ
ตอบ – ยื่นกับกรรมการแพทย์ครับ

33.  ผมตาบอดสี ขัดต่อการเป็นสัสดีไหมครับ
ตอบ – ต้องดูที่ระเบียบการสมัครของหน่วยงานที่จะสอบ..ในแต่ละปีนะครับ ว่าห้ามหรือไม่

34.  ในเดือนเมษาที่จะมีการคัดเลือกนีั คนผ่อนผันต้องเตรียมอะรัยบ้างครับ
ตอบ – คนที่ผ่อนผันก็ต้องเตรียมหลักฐานเหมือนคนเกณฑ์ปกติไปเช่นกัน คือ บัตรประชาชน ,หมายเรียก , สด.9

35. ขอทราบรายละเอียดและขั้นตอนสำหรับคนที่ต้องการจะยกเลิกผ่อนผันและต้องการจะสมัครครับ
ตอบ – คนผ่อนผันที่จะสมัครทหารหรือเข้าเกณฑ์ทหารตามปกติ สามารถเขียนคำร้อง “สละสิทธิ์ผ่อนผัน” ในวันเกณฑ์ทหารได้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันเกณฑ์ทหาร)

36.  ผมตั้งใจจะสมัครทหารเรือ ถ้ามีคนสมัครเต็มแล้ว ผมจะต้องไปหยิบใบดำใบแดงอีกมั้ยครับ
ตอบ – ถ้าในท้องที่ใด มีคนสมัครเต็มทุกเหล่าทัพแล้วตามจำนวนที่ทหารต้องการ ในวันนั้นๆ แล้ว ก็จะไม่มีการจับสลากอีก

37.  ผมตั้งใจจะสมัครทหารเรือ สมัครก่อนวันคัดเลือกได้มั้ยครับ  1) ถ้ามีคนสมัครทหารเรือ เต็มมาก่อนเเล้ว ก่อนวันคัดเลือก(ถ้าสมัครได้ก่อนวันคัดเลือก) ในวันคัดเลือกเค้าจะไม่รับทหารเรืออีกถูกมั้ยครับ แต่ทหารบกและอากาศยังไม่เต็ม ถ้าเป็นแบบนี้ ผมก็ต้องไปหยิบสลากในวันคัดเลือกว่าจะได้บกหรืออากาศ หรือจะเลือกสมัครทหารบกหรืออากาศ ถูกต้องมั้ยครับ    2) ถ้าในวันคัดเลือก มีคนสมัครทหารเรือก่อนหน้าวันคัดเลือกเเล้วมีจำนวนนึง เเต่ยังไม่เต็ม บวกกับคนที่จะสมัครทหารเรือในวันคัดเลือก สมมุติ เค้าเอาทหารเรือ 200 นาย มีคนสมัครก่อนวันคัดเลือก 100 นาย พอวันคัดเลือก เค้าจะเรียกคนที่สมัครก่อน ถูกมั้ยครับ แยกกลุ่มคนที่สมัคร รอเรียกชื่อ ถ้ามีคนอีก 300(รวมผมด้วย)คนอยากสมัครทหารเรือในวันคัดเลือก เค้าต้องการอีก 100 คน เรียกไปเรียกมาครบที่ต้องการ 200 คนเเล้ ยังไม่ถึงผม คนอีก200คน(รวมผมด้วย) นอกจากจะไม่ได้เป็นทหารเรือเเล้ว ผมต้องไปหยิบสลากเพื่อเข้าเหล่าที่ยังไม่เต็ม หรือ กลับบ้านได้ไม่ต้องเป็นทหารครับ
ตอบ – การสมัครต้องสมัครกับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันเกณฑ์ทหารของตนเองเท่านั้น ถ้าเหล่าทัพใดเต็มก่อน ก็จะให้เลือกเหล่าทัพอื่นๆ แต่ถ้าไม่เลือกฯ ก็จะต้องยอมเข้าจับสลากเหมือนคนอื่นๆต่อไป

 

38.  ผมไห่ปาร้าหัก ใส่เหล็กอยุ่ครับแล้วต้องคัดเลือกทหารปีนี้ แต่ผมโทรไปถามสัสดีที่อำเภอที่ผมจะคัดเลือกทหาร สัสดีบอกผมว่า ให้ไปเอาใบรับรองแพทย์และฟิล์มเอ็กซเรย์กับโรงบาลที่ผมเข้ารักษาตัวผมต้องไปเอาที่โรงบาลที่รักษาตัวใช่ไหมครับ หรือต้องไปโรงบาลพระมงกุฏเกล้าครับ
ตอบ – ตามข้อ 7 ครับ ไปขอหลักฐานทางการแพทย์จาก รพ.ที่ตนเองรักษา ไปให้แพทย์ในวันเกณฑ์ทหารพิจารณาดูได้ แต่ทั้งนี้การจะกำหนดว่าจะเป็นคนจำพวกไหน ขึ้นอยู่กับหลักฐานและดุลยพินิจของแพทย์ในวันเกณฑ์เอง
คนที่ไปไม่ทันก็สามารถนำใบรับรองแพทย์ รพ.ที่รักษาตัวอยู่ ไปให้แพทย์ในวันเกณฑ์ดูได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของแพทย์เองว่าจะกำหนดให้เราเป็นคนจำพวกไหน

39.  ทหารเกณฑ์ดัดฟันไดไหมครับ
ตอบ – ถ้าดัดเพื่อรักษาได้ แต่แฟชั่นต้องถอดออก

40.   ถ้าเกิดเดือนพฤษภาคม2538 ปีนี้ยังไม่ต้องไปรับหมายเรียกใช่มั้ยคะ และจะมีจดหมายแจ้งให้ไปรับหมายเรียกหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ – หมายเรียกฯ สัสดีบางท้องทีก็จะส่งหนังสือเตือนไปให้ บางท้องที่ก็ไม่ส่ง ฉะนั้นเป็นหน้าที่ขอตัวเราเองที่จะต้องไปติดตามและรับหมายเองครับ

41.  อยากทราบว่าพระภิกษุที่ยกเว้นการเกณฑ์ทหารโดยศึกษานักธรรมตรี โท เอก แต่ถ้าจะตัดสินใจเข้ารับการเกณฑ์หรือสมัครทหารเลยโดยที่ยังไม่สิกขาในปีนี้ได้หรือไม่ครับ ซึ่งปีนี้อายุ 25 ปีแล้วครับ ขอคุณครับ
ตอบ –  ถ้าจะเข้าเกณฑ์ทหาร พระต้องไปดำเนินการแจ้ง ยกเลิกการยกเว้นที่สัสดีอำเภอก่อนครับ แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ต้องการจะเกณฑ์ทหาร เช่น สึกแล้วเป็นต้น (ยังไงควรปรึกษาสัสดีในพื้นที่ครับ)

42.  รบกวนช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยได้ไหมครับ … คือ ตอนนี้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ปรับการเปิด-ปิดเทอมใหม่ ทำให้ นศ. ชั้นปีที่ 4 เรียนจบไม่ทันช่วงเกณฑ์ทหารครับ (จากเมื่อก่อนจบช่วง ปลายกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคม เปลี่ยนเป็นจบปลายพฤษภาคม) กรณีจะใช้ใบคาดว่าจะจบการศึกษายื่น เพื่อใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในการจับ ได้หรือไม่ครับ // ส่วนนี้มีผลกระทบอย่างมาก เพราะ ถ้าผ่อนผันต่อ ต้องเสียเวลาไปเกือบ 1 ปี และช่วงนี้จะสมัครงานไม่ได้ด้วยครับ (หลายที่จะมีข้อกำหนดว่า ต้องผ่านข้อผูกพันทางทหารก่อน) …… รบกวนด้วยนะครับ
ตอบ – คาดว่าจะจบคงใช้ไม่ได้ เพราะการที่จะใช้หนังสือรับรองได้นั้น คือ คนที่จบแล้วก่อนวันเกณฑ์ทหาร เพียงแต่รอแค่วุฒิตัวจริงเท่านั้น กรณีนี้น้องก็ต้องผ่อนผันไปก่อนรอให้จบจริงๆ ซะก่อน
ถามต่อ – ขออนุญาตสอบถามต่อครับ แล้วคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาเกณฑ์ทหารตามการเปิด-ปิด ของมหาลัยหรือไม่ครับ หรือนักศึกษามหาลัยต้องรับผลกระทบนี้ตลอดไป
ตอบ – เรืองการปรับเปลี่ยนห้วงเวลาเกณฑ์ทหารต้องมีระเบียบออกมาก่อนนะครับ ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบต่อไป

43.  พอดีผมมี สด.9 แล้ว แต่ผมไม่ได้ไปรับหมายเกณฑ์ในปีแรก เพราะผมเรียนอยู่เเต่ทำเรื่องผ่อนผันไม่ทัน กรณีนี้ในปีถัดไปผมสามารถมารับหมายเกณฑ์ในปีถัดไปเพื่อทำเรื่องผ่อนผันได้ไหมครับ
ตอบ – ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว กฎหมายก็บังคับให้ต้องมารับหมายเรียกฯ นะครับ ตามมาตรา 25 ….ถ้าไม่มาก็จะถูกดำเนินคดีเช่นกัน

 
ถาม – ครับผมโดนดำเนินคดีไปแล้ว เเต่ผมกำลังเรียนอยุ่เลยกลัวว่า ถ้าไปรับหมายเกณฑ์ตอนนี้จะต้องไปเป็นทหารเลยรึป่าวเพราะว่าผมยังเรียนไม่จบ
ตอบ – ถ้ากำลังผ่อนผันอยู่ ก็ต้องไปรับหมายและรายงานตัวทุกปีจนกว่าจะเรียนจบ… แต่ถ้าไม่ได้ผ่อนผันก็ต้องไปรับหมายอยู่ดีและต้องมาเข้าเกณฑ์ตามหมายเรียกฯ  ถ้าเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีก  ก็จะถูกดำเนินคดีอีก โทษก็จะหนักกว่าเดิม

 
ถาม – ถ้าไปรับหมายเเต่มันผ่อนผันไม่ได้เเล้วต้องไปเป็นทหารเลยหรือป่าวครับ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องดรอปเรียนใช่ไหมครับ
ตอบ – เห็นควรปรึกษาสัสดีในท้องที่ดีกว่าครับ เพราะเจ้้าหน้าที่เค้ามีข้อมูลของน้องอยู่
อีกท่านมา comment – บอกเล่าประสบการให้ฟังนะคับ ผมก้เรียนมหาลัย แต่ผมทำเรื่องผ่อนผัน แต่ปีแรกไม่ได้ไปรายงานตัววันคัดเลือก (เรียนไกลลำเนา) ผมโดนดำเนินคดีขึ้นศาล ศาลสั่งให้ทำ ทัณบน ห้ามทำผิดกฎหมายในหนึ่งปี วันนั้นที่ขึ้นศาลมีไปสองคน อีกคนหนึงไม่ได้ผ่อนผัน ไม่มารายงานตัว พอขึ้นศาลเสร็จเอาใบศาลไปให้สัสดี สัสดีบอกไอ้คนที่ไม่ได้ผ่อนผัน ต้องไปเลย ไปเช้าๆเพราะชื่อจะเรียกคนแรกสุด   ส่วนผมผ่อนผัน เค้าให้ทำเรื่องอุทรขอเรียนก่อน พอถึงวันคัดเลือกคนที่ขึ้นศาลพร้อมผม โดนเรียกคนแรกจิงๆ แต่ผมเรียนจบแล้วรอลุ่นเหมือนกันว่าถ้าไปสละสิทผ่อนผัน จะโดนเป้นเลยหรือยังมีสิทจับใบดำใบแดง

44. ถ้าทำสด.9 แล้ว  แต่ไม่ได้ถ่ายเอกสารสำรองเก็บไวจะมีปัณหาตามป่าวครับ
ตอบ  – ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เรียน รด หรือ เรียน รด แต่ไม่จบชั้นปีที่ 3 แต่..จับฉลากได้ใบดำ ต้องถ่ายสำเนา สด.9 ไว้หลายฉบับ เพราะต้องใช้จนกระทั่งปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 ตอนอายุครบ 46 ปีบริบูรณ์
–  แต่ถ้าเรียน รด ชั้นปีที่ 3 และขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว จะไม่ใช้ สด.9 แล้ว แต่จะใช้ สด.8 แทน แต่ควรถ่ายสำเนาทั้ง สด. 8 และ สด.9 เก็บไว้จะดีกว่าครับ กันไว้ดีกว่าแก้

45.  ตอนนี้ผม ขึ้น ม.4 แล้ว พอเปิดเทอม มา ผมสมัคร เรียน รด ปีนี้ มันจะต้อง เรียน 5ปี หรือ 3ปี อะ ถึง พ้นเกณฑ์ทหาร เพราะผมเหน ข่าว เยอะมาก อัน ไหนจริงอะครับ
ตอบ  ต้องจนจบ รด.ปี 3 ขึ้นไป ถึงจะไม่ได้เกณฑ์ทหาร (จบ ปี.3 เป็นต้นไป)

46. ผมเรียนจบ ปวส. ปีนี้  ใบ สด8 ได้ยังครับผมต้องเอาไปสมัครงานคับ
ตอบ  จบ รด.น้องจะต้องได้…หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะฯ ที่ศูนย์ฝึก นศท.ก่อน  (นำปลด)
จากนั้นจึงนำหลักฐานนั้นไปติดต่อของรับ สด.8 ที่อำเภอต่อไป

47.  ผมนำปลดไม่ทัน เพราะเอกสารไม่ครบ ผมสามารถนำปลดเองได้ที่ไหนครับ
ตอบ  ปลด นศท. ศูนย์ฝึกเป็นผู้ดำเนินการ
จะต้องนำหลักฐานไปให้ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก นศท. ที่ตนเองสังกัดไปทำเรื่องขอนำปลด

48.  ถ้าพี่ชายอยู่อเมริกา แล้วไม่เคยผ่อนผันทหาร แต่ได้จับใบดำ-ใบแดงก่อนช่วงสงกรานต์ แล้วได้ใบแดงค่ะ ผลัดที่2 แต่ต้องการทำเอกสารยื่นในการชะลอทำการขอกรีนการ์ดของประเทศ สหรัฐอเมริกาค่ะ. ต้องทำอย่างไรค่ะ ใบเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ สด.40และหมายเรียกตัว ต้องไปขอทำตราประทับรับรองที่เขตภูมิลำเนา หรือ ว่าที่ไหนค่ะ รบกวนถามด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ  ผลัด 2 วันที่ 1 พ.ย. ให้ดูรายละเอียดในหมายนัด สด.40 เป็นหลัก และมาตามวันเวลาที่กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมประสานที่สัสดีอำเภอของตนเอง)

49.   ลูกชาย พ่อเป็นคนจังหวัด… แต่ได้เลิกกันกับแม่ตั้งแต่ลูกเกิด ่เด็กอยู่กับเเม่อีกจังหวัด จะต้องไปขึ้นทะเบียนที่ไหนคะ  และเด็กก็ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของแม่แล้ว
จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ตอบ  กรณีนี้ถ้าได้จดทะเบียนหย่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้ไปดูที่หนังสือหย่า ว่าอำนาจการปกครองบุตรอยู่ที่ใครบิดาหรือมารดา  ถ้าอยู่กับมารดาก็นำหลักฐานไปแจ้งกับสัสดีอำเภอ หรือเขตในท้องที่ของมารดาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกสอบปากคำ (ป.ค.14) ไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอน
พอดีไม่ได้จดทะเบียนสมรสคะ
เด็กอยู่กับแม่ตลอดโดยพ่อไม่เคยมาหาหรือส่งเสียเลี้ยงดูน้องจะต้องแจ้งกับสัสดีอำเภอท้องที่ของมารดาได้เลยหรือปล่าวคะ
ถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ก็ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียวตาม ป.พ.พ.มาตรา 1546 ก็ให้ดำเนินการลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนามารดาได้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึกสอบปากคำ (ป.ค.14)ไว้เป็นหลักฐาน เช่นเดียวกัน

50.   ถ้าอายุเกินแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วเริ่มทำใหม่ตั้งแต่แรกจะมีสิทธิ์จับฉลาก? หรือว่า เข้าเกณฑ์เลย2ปี คะ

ตอบ  มีสิทธิ์จับสลากหรือสมัครได้เหมือนปกติ แต่อายุต้องไม่เกิน 29 ปีนะครับ

51.  มีเรื่องสอบถามครับ น้าผมอายุ 50 ปี ไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเลย เคยไปแต่หลักฐานนามสกุลพ่อกับตัวเองไม่ตรงกัน เค้าเลยไม่ขึ้นให้ ตอนนี้เค้าจะไปขอใบปลดพ้นการเกนทหารแล้ว แต่สัสดีไม่ยอม ทั้งที่จริงเค้าพ้นภาระตามมาตรา 18 และ 44 แล้ว อย่างนี้สัสดีจะออกใบปลดให้ได้มั้ยครับ ถ้าได้มีหลักฐานตรงไหนบ้างที่เอาไปยืนยันกับสัสดี สัสดไม่ยอมท่าเดียว อ้างว่าหนีทหาร ตามกำหมายการหนีทหารคือมีหมายเรียกไปเลือกแต่ไม่ไป การถูกเรียกแสดงว่าขึ้นทะเบียนแล้ว แต่กรณีนี้ยังไม่ได้ขึ้น ตามความคิดผมและข้อเท็จจริง เค้าพ้นภาระการเกนทหารตามมาตรา 18 และ 44 แล้ว ทำไมสัสดีไม่ยอมออกให้ เค้าบอกต้องหาหลักฐานหรือระเบียบมาให้เค้าดู

ตอบ  *** ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 18 ระบุไว้ชัดเจนแล้วครับว่า ” บุคคลซึ่งยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอพร้อมกับคนชั้นปีเดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ถ้าอายุยังไม่ถึงสี่สิบหกปีบริบูรณ์ ให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับมาตรา 16 ”
*** แต่กรณีนี้อายุเกินกำหนดแล้ว ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก เพราะว่า ” มาตรา 18 มาตรานี้บังคับบุคคลตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึงบุคคลที่อายุ 45 ปี ถ้าผู้ใดอายุ 46 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 16 หรือมาตรา 18 ก็เป็นอันผ่านพ้นไป ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารเลย และก็ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่สามารถจะดำเนินการได้ครับ

ผมเข้าใจครับแต่สัสดีอำเภอขุขันธ ศรีสะเกษเข้าใจว่ามีความผิดหนีทหาร แบบนี้ขอใบปลดหรือหลักถานว่าหมดภาระทหารได้มั้ยครับแนะนำด่วยครับ

การจะขอหนังสือรับรองกรณีนี้นั้นไม่มีในระเบียบครับ ขั้นต้นคงต้องให้น้องโทรไปปรึกษาสัสดีจังหวัด เพื่อขอคำแนะนำดีกว่าครับ และจะต้องชี้แจงเหตุผลให้จังหวัดทราบอีกที

52.  ชายไทยที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว ได้ข่าวมาว่า จะให้ไปฝึกทหาร (กำลังสำรอง) ต่ออีก 3 เดือน อยากทราบว่า ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่มาจากผู้สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่เกิดปีใด และ จบ นศท. ชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษาใด ที่ต้องไปฝึกทหาร (กำลังสำรอง) ต่อ 3 เดือนอะครับ อยากทราบจริงๆอะครับ

ตอบ  ทหารกองหนุนที่จะถูกเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึก จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อน ซึ่งหน่วย มทบ.ในพื้นที่จะเป็นผู้ดำเนินการ

ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 แล้ว ตามกฎหมายมีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ได้รับยกเว้นการรับราชการทหารกองประจำการ) แต่เท่าที่ทราบมาว่า ในอนาคต อาจมีการเกณฑ์ตำรวจ (ตำรวจกองประจำการ) ด้วย อยากทราบว่า แล้วทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ต้องเกณฑ์ตำรวจด้วยไหมครับ

การเกณฑ์ตำรวจ ยังไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบคำสั่ง ออกมาเป็นทางการ คงต้องรอไปก่อน ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีขึ้นตอนการปฎิบัติอย่างไร ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบครับ

53.  สด.35 ต้องไปรับเองใช่ไหมคะในกรณีเกิด 38 จะยื่นเอกสารผ่อนผันทหารคะ

ตอบ   ควรไปรับเองดีที่สุดครับ ถ้าติดธุระจริงๆ ก้ให้เขียนหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ปกครองไปรับแทน (สอบถามสัสดีในท้องที่ได้)

54.  ถ้ากรณีบิดามารดาแยกทางกัน  แต่ไม่ได้หย่าไม่สามารถติดต่อบิดาได้ แต่ตัวผมอยู่กับมารดาแบบนี้ต้องทำยังไงหรอครับ ??? ขึ้นทะเบียนตามสำเนามารดาได้หรือเปล่าครับ ??

ตอบ  ตามกฎหมายต้องลงบัญชีตามบิดา แต่ถ้าไม่สามารถติดต่อบิดาได้ให้ประสานกับสัสดีอำเภอในท้องทีของมารดาก่อน  เพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการตรวจสอบหลักฐานขั้นตอนก่อน

55.  ลูกชายพ่อกับแม่แยกทางกัน แต่ไม่ได้sย่าร้าง แต่ลูกอยู่ทะเบียงบ้านแม่จะไปขึ้น สด9 ที่ใหนค่ะ

ตอบ  ต้องไปดำเนินการในท้องที่ที่บิดามีทะเบียนบ้านอยู่  แต่ต้องนำหลักฐานไปให้ครบนะครับ (ทะเบียนบ้านของตนเอง และทะเบียนบ้านของพ่อ)

56. จบ รด .ปี 3  แล้ว  อายุครบ 20 ปี ต้องไปรับหมายเรียกหรือป่าวคะ
ตอบ  บ รด.ปี 3 แล้วมีหลักฐานแสดงว่าจบแล้วหรือยัง ซึ่งจะมีหลักฐานอยู่ 2 อย่าง คือ
1. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน( สด.8 ) รับจากสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหาร
2. “หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3”  รับจากศูนย์ฝึกฯ/หน่วยฝึกฯ ที่เรียนมา
ถือเป็นทหารกองหนุน   ถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติอาจมีหมายเรียกกำลังสำรอง (หมายเรียกพล)
********* ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องไปรับหมายเรียกฯ และเข้าเกณฑ์ทหารอีก แต่ถ้าสัสดีแจ้งให้เราไปรับก็ให้นำหลักฐานตาม1-2 ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู

57.  ลูกชายต้องไปรับการคัดเลือกทหารในเขตบางขุนเทียน เม.ย.59 จบปวช. ผมว่าจะให้สมัครเลย ไม่ทราบว่าสามารถเลือกเหล่าบก-เรือ-อากาศได้ไหมครับ หรือว่าเขตบางขุนเทียนต้องเป็นทหารเรืออย่างเดียว….ขอบคุณครับ
ตอบ  
เลือกเหล่าทัพได้ ต้องดูว่าในท้องที่ของเรามีให้เลือกอะไรบ้าง จะทราบในวันเกณฑ์เอง หรือสอบถามสัสดีเขตได้

58.  อยากทราบว่าถ้าหนีทหารออกมาจนครบเวลาปลดแต่ไม่ได้ไปปลดและต้องการปลดแล้วจะติดคุก หารไหม ปล.(มีโรคประจำตัว ลมชัก) ถ้านำใบ รับรองแพทย์ประวัติการรักษาไป จะผ่อนผันอะไรไหมเพราะทำการรักษาอยู่เรื่อยๆ
ตอบ  ให้ติดต่อหน่วยต้นสังกัด ซึ่งหน่วยจะดำเนินการตาม “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ พ.ศ.2528  http://www.sussadee.com/kobkum/k35.PDF

59.  พอดี ปีที่แล้วไปเกณท์แจ้งว่าสายตาสั้นเลยได้ประเภท3กลับมา ปีนี้หมอบอกให้ไปเอาใบรับรองแพทย์มา แต่เกินวันที่20แล้ว ไปเอาไม่ทัน ไม่ทราบว่า มีทางอื่นไหมครับ
ตอบ  ก็คงต้องให้แพทย์ในวันเกณฑ์ทหารพิจารณาอีกปีครับ

60.   มีวุฒิ ปวส. แต่ไม่ได้เขียนใบร้องขอ .แต่ในใบ สด.43 ข้อที่สามเขียนว่า ร้องขอ วุฒิ ปวส.ขอลดสิทธิ .ตอนนี้กองร้อยได้ทำเรื่องปลดให้ผมแล้ว .แต่ยังต้องการใบร้องขอ .ซึ้งวันที่ตรวจเลือกผมไม่ได้เขียน .ยังงี้ผมต้องทำยังไงคับให้ได้ปลดคับ .ช่วยแนะนำด้วยคับ
ตอบ  กรณีนี้ต้องให้หน่วยแต่งตั้งกรรมการสอบสวนครับ (รายละเอียดสอบถามสัสดีจังหวัดภูมิลำเนาทหาร)

61.  ลูกชายคะ เค้ามาอยู่ต่างประเทศคะ(กับแม่) ตอนนี้อายุ 22 แล้วคะ กะว่าจะกลับต้นเดือนมีนาคะ และจะไปลงทะเบียนทหาร พร้อมกับสมัครเป็นทหาร(แนบวุฒิ) เพื่อเป็นหนึ่งปี ไม่ทราบว่าถ้าไป สักวันที่ 15 มีนาคม จะทันไหมคะ คืออยากเป็นใน ปีนี้คะ
ตอบ  ให้โทรไปสอบถามสัสดีอำเภอก่อนนะครับ เพราะคนที่จะเข้าเกณฑ์ในห้วง เม.ย.59 จะปิดยอดลงบัญชี ตามกำหนดของแต่ละจังหวัด ซึ่งถ้าไม่ทันก็ต้องลงบัญชีภายหลังการตรวจเลือกฯของปีนี้ เพื่อเข้าเกณฑ์ในปีหน้า

62.   หนัก 118 จะได้เป็นทหารไหมครับ คือผมว่า จะจับ ครับ วุติ ปวส.
ตอบ  BMI เกิน 35 ถือว่าเป็นภาวะอ้วนครับ แต่ต้องให้แพทย์ในวันเกณฑ์พิจารณาโดยรวมอีกที

63.  อยากเป็นสัสดี แตถ้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ควรเลือกเหล่าไหนดีคับ
ตอบ   รับสมัครจากทหารกองหนุนเท่านั้นครับhttp://www.radd-atc.com/

64.  พ่อกับแม่แยกทางกันตอนนี้อยู่กับแม่ ติดต่อและตามหาพ่อไม่เจอ วันรับ สด 9 ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง
ตอบ  แยกทางทางกฎหมาย คือการจดทะเบียนหย่า กรณีนี้สามารถดำเนินการลงบัญชี สด.9 ได้ตามทะเบียนบ้านมารดา ซึ่งสัสดีจะบันทึกสอบปากคำมารดาและเราอีกที

65. อยากขอทราบหน่อยครับ ผมเป็นนักศึกษาอยู่ แต่ลงผ่อนผันไม่ทัน ผมจะทำยังไงได้บ้างครับ
ตอบ  คนที่ผ่อนผันไม่ทันกำหนด ก็ต้องเข้าเกณฑ์ทหาร และจับสลากตามปกติครับ

66. ผมเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอ่าครับต้องเกณฑ์ทหารไหมครับ
ตอบ   มีโรคประจำตัวทุกโรค ก็จะต้องไปเกณฑ์ตามหมายเรียกฯ ครับ แต่ควรนำหลักฐานทางการแพทย์ไปด้วย (ถ้ามี)

67.  ตอนนี้อายุเกิน21แล้ว ยังไม่มีสด.9เลย แต่เปลี่ยนสัญชาติมาเป็นไทย ต้องทำสด.9ไหมครับ
ตอบ  ให้ติดต่อสัสดีอำเภอก่อนเป็นลำดับแรกครับ เจ้าหน้าที่จะได้สอบปากคำเบื้องต้น และดูหลักฐานประกอบ

68.  ถ้าโดนคดีหลีกเลี่ยง สามารถ ใช้วุฒิ ลดสิทธ ได้ไหมครับ
ตอบ   คนหลีกเลี่ยงก็สามารถเขียนคำร้อง เพื่อขอสิทธิลดในวันเกณฑ์ทหารได้เช่นกัน แต่จะใช้สิทธิ์ลดฯกรณีเหมือนสมัครไม่ได้

69. ตอนนี้ผมอายุ18ปี สมัครทหารได้ไหมครับ
ตอบ  ต้องรออายุ 21 นะครับ สมัครในวันเกณฑ์ทหารเท่านั้น

70.  เรียน รด.   ต้องทำไงจึงจะสมัครทหารได้
ตอบ  1.  คนที่จบ รด.ปี 3 ถือว่าได้ปลดเป็น “ทหารกองหนุน”แล้ว  จะเข้าเกณฑ์ทหาร หรือ สมัครเป็นพลทหารอีกไม่ได้
2.  แต่ถ้ากำลังเรียน รด. อยู่ ยังไม่จบปี 3 ให้แจ้งทางสถานศึกษาและศูนย์ฝึก รด.  เพื่อทำเรื่องยกเว้นตามมาตรา 14 (3) โดยจะต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงกลาโหมให้เป็นผู้อนุมัติยกเว้นให้

71.  อายุ 33 ไป เกณฑ์ทหารได้ไหม ครับ
ตอบ   รายละเอียดตามนี้ โดยให้ไปติดต่อสัสดีอำเภอก่อน เพื่อดำเนินการสอบสวนขั้นต้นก่อน http://www.rtna.ac.th/annouce/files/LAW_2497.pdf
อายุ 30 ปีขึ้นไปไม่ต้องเกณฑ์ทหาร  แต่อาจโดนดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ไม่ติดคุก จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2

 

อ่านเพ่ิิ่มเติมอีกมากายหลายคำถามได้ที่ “FB เหล่าทหารสัสดี” : https://www.facebook.com/186105314802424/photos/a.714581368621480.1073741826.186105314802424/951527201593561/?type=3&theater

 

ที่มา

 1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=852617291484553&id=186105314802424&comment_id=865970460149236&reply_comment_id=888514037894878&offset=0&total_comments=631&notif_t=feed_comment_reply
 2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844630755616540&id=186105314802424

หากมีข้อสงสัย เรื่อง สด.9  / เรื่องการเกณฑ์ทหาร สอบถามโดยตรงที่……

1) กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร.  02-223-3259

2)  FB :  “เหล่าทหารสัสดี”  แต่ก่อนถามเข้าไปดูก่อนว่ามีคำถามที่เคยถามไว้หรือไม่  ไม่งั้นอาจมีเฮ (จากเพจ)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=844630755616540&id=186105314802424

 

 

 2 3

4

1

ยื่นเรื่อง รด.  ต้องไปยื่นที่ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านขอ่งพ่อ (เอาพ่อเป็นหลัก) เพราะพ่อเป็นผู้ให้สัญชาตความเป็นไทยแก่ลูก 

การขึ้นทะเบียนทหาร

นักเรียนที่เกิดปี 2538  ขึ้นทะเบีบนที่ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านขอ่งพ่อ (เอาพ่อเป็นหลัก) ในปี 2555

ชายไทยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนทหารคะ บุตรหลานที่เกิดปี 2538 ของเราแม้นเรียน รด ก็ต้องไปทำเรื่อง “ยื่นขึ้นทะเบียนทหาร

เอกสารที่ใช้ ยื่นทำ สด.9
1) ทะเบียนบ้านของบิดา (ตัวจริง + สำเนา)
2) ทะเบียนบ้านของบุตร (ตัวจริง + สำเนา)
3) บัตรประชาชนของบุตร (ตัวจริง + สำเนา)
4) สูติบัตร ของบุตร (ตัวจริง + สำเนา)
** ยื่นที่….สำนักงานเขต ตามทะเบียนบ้าน ของบิดา
** บุตรต้องไปเองเพราะ…ต้องพิมพ์ลายมือ
** ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุลในใบ สด.9 ให้เรียบร้อย

** ใบ สด 9 ตัวจริงทางทหารจะเอาไป ดังนั้นต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้หลายๆ ใบกันหาย
** เมื่อจบ รด.ปี 3 จะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ในวันเดียวกัน โดยไม่ต้องไปรับราชการในกองประจำการ ( ไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นั่นเอง )

** ใบ สด.9 คือ หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน

ตามกฎหมาย  ชายไทยทุกคนที่มีอายุ 17 ย่างเข้า18 ปี ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) ก่อนทุกคน
และเมื่อผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว หรือ สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปี 3 (รด.)   จึงจะได้รับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8)

 สด.9 คือ ใบสำคัญ    ได้มาจาก ดังนี้
1.  ชายไทย ทุกคน ที่มีสัญชาติไทย อายุ 17 ปี ( ทหาร เค้า นับ อายุ เป็น พ.ศ. เกิด 1 มกราคม ไปจนถึง เกิด 31 ธันวาคม ของปี ใดก็ตาม ถือว่า อายุ เท่ากัน ทั้งปี ) = พ.ศ. เกิด + 17 = ปี พ.ศ. นั้นต้องไปแสดงตน ที่ อำเภอ ที่ตนเอง มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่…


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กองสัสดี   http://www.sussadee.com/
ศูนย์กลางกำลังสำรอง   http://www.ruksadindan.com/
บ้านสัสดีของกรมรักษาดินแดน  http://sassadee.ruksadindan.com/
เบอร์โทรศัพท์ของสัสดีจังหวัดต่างๆ คลิกที่ “เบอร์โทรสัสดี

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 สด.8   เพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองหนุน  ณ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านของพ่อ    หลักฐานที่ต้องเตรียมไปดังนี้

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับของนักเรียน ของบิดาและของมารดา

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

4.  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเอง หรือของบิดา หรือของมารดา ต้องนำหลักฐานมาด้วย

หมายเหตุ
1.  หลักฐานทั้งหมดต้องนำตัวจริงไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
2.  ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดใน  ใบ สด.9   ถ้าพบข้อผิดพลาด..รับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อทำการแก้ไข
3.  ต้องไปทำ สด.9 ด้วยตนเอง (ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ)
4.  ถ่ายสำเนา สด. 9 เก็บไว้ เ  พราะทาง รด. จะเก็บตัวจริงไว้ ตอนนำปลด

การนำปลด     รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมในการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และ นำปลด

1.   สด. 9  (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า) จำนวน 1 ฉบับ
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้ารายการบ้านและหน้าที่มีชื่อตัวเอง)จำนวน  2 ฉบับ
3.  หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) รับจากโรงเรียน (ม ชณัฐ)  พร้อมสำเนา  1 ฉบับ

4.  รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 2 รูป    (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา  แต่งเครื่องแบบ นศท.  ป้ายชื่อที่อกเสื้อต้องเป็นชื่อของตนเอง
โดยต้องถ่ายให้เห็นชื่อและนามสกุลชัดเจน
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ต้อ  งแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องก่อนถ่ายรูปและขอให้อัดจากเครื่องอัดภาพจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น )
5.  ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 1  ด้าม (ในการกรอกเอกสารและเซนต์รับรอง  ห้ามใช้ปากกาหมึกซึม หรือปากกาเจล)

หมายเหตุ
1.   นักศึกษาวิชาทหารที่อายุไม่ถึง 17  ปี ซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9 ) จะต้องดำเนินการด้วยตัวเองก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธันวาคม
และให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงด้วยทุกคน  และเปลี่ยนเอกสารจากหนังสือรับรองของสถานศึกษาเป็นวุฒิการศึกษา(ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ)
หลักฐานประกอบนอกนั้นเหมือนเดิม  โดยยื่นเอกสารที่ แผนกเตรียมพล กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง
2.  นักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์  ให้แจ้งสถานศึกษาเพื่อดำเนินการส่งหลักฐาน ขอยกเว้นการเรียกตรวจ เลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้เรียบร้อย ภายในเดือนตุลาคม  ก่อนไปรับการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการในเมษายน   ให้สถานศึกษาวิชาทหาร ทำเรื่อง ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือก ส่งถึงโรงเรียนรักษาดินแดน (กองการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน) ภายในเดือนตุลาคม
๓.   สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดาไม่ตรงกัน ระหว่าง สด.9  กับทะเบียนบ้าน
ถ้า สด.9 เขียนผิดให้ไปแก้ไขที่สัสดีเขตที่ตนไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้
ถ้าทะเบียนบ้านผิด ให้ไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดา ที่อำเภอ / เขต ให้เรียบร้อยตรงกันก่อนที่จะส่งหลักฐาน๔.   ป้ายชื่อที่ติดกับชุด นศท. ต้องเป็นชื่อของตัวเอง  ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องด้วย

** ใบ สด.8 คือ สมุดประจำตัวของทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว  รวมทั้ง  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3 (รด) นั่น คือ ต้องผ่านการเรียน รด. 3 ปี หรือ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้ว จึงจะได้ใบ สด.8

สด.8  จะเป็นเล่มสมุดสีเขียว
สด.9 จะเป็นกระดาษใบเดียว

หากมีปัญหา สามารถ message ไปสอบถามข้อสงสัยโดยตรงได้ที่  FB: โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง (รร.รด.ศสร.) (ศูนย์ใหญ่ รด.)

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%94/368255093219303?sk=timeline

http://wp.me/p16952-Vk
http://wp.me/p16952-Vf
http://wp.me/p16952-20q
1
Advertisements

241 comments on “สด.9 การขึ้นทะเบียนทหาร และ การนำปลด ที่ควรรู้ ***

 1. โอ๊ต
  26/03/2017

  คือผมได้เกณฑ์ทหารแล้วจำพวกที่1ไม่ได้ขนาดหน้าอกไม่ผ่านเพราะตอนนั้นผอดแต่ตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วจะสามารถไปสมัคทหารได้ไหม้ครับ

 2. ผมปีนี้อายุ28ปีเกณฑ์ทหารแล้วไม่ได้ขนาดแต่ตอนนี้อยากสมัคเป็นทหารสมัครได้ไหมผจบป.6

 3. ผมอยากสมัครทหารอายุ28ปีเกณฑ์แล้วไม่ได้ขนาดจบป.6คับ

 4. ลลิตา
  04/04/2017

  อยากทราบว่าถ้าแฟนไม่เคยไปขึ้นใบ สด.9 ตอนอายุ17 ตอนนี้แฟนอายุ 22 ปีแล้วแต่ติดธุระแล้วเราก็กำลังจะคลอดลูกพอดี เลยกะจะไปเกณฑ์ปีหน้า ในกรณีแบบนี้แฟนถือว่าเป็นผู้หนีการเกณฑ์ทหารมั๊ยค่ะ แล้วถ้าปีหน้าไปเกณฑ์จะโดนจับเป็นทหารเลยหรือยังได้จับใบดำใบแดงอยู่ค่ะ

 5. Beam
  05/04/2017

  ขอคำตอบหน่อยนะคับ อันนี้อยากรู้มากๆ ถ้าจะแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน สด.8 แต่เกิน 30 วัน ต้องทำไงคับ ต้องเสียค่าปรับเหรอคับ ขอคำตอบด้วยนะคับขอบพระคุนคับๆ

 6. AC127Mum
  05/04/2017

  กฎหมายเปิดโอกาสให้สิทธิแก่บุคคลบางประเภท
  ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร
  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2587

  โดยมีรายละเอียดสรุปพอเป็นสังเขปดังนี้
  https://blog.eduzones.com/rangsit/125527

 7. Fame
  08/05/2017

  ผมอยากทราบว่า ผมจับใบดำใบแดง ผมจบปวส. แต่ยืนวุติไม่ทัน เลยยืนปวช.ไป แต่วุติปวสวันจบทันออกก่อนเกรณ์แต่ไม่ได้ไปเอา แต่ตอนนี้เอามาแล้วเข้ารับราชการแล้วคับ อยากทราบว่าจะเอามายืนที่หลังได้ป่าวคับ

  • Fame
   08/05/2017

   ผมอยากทราบว่า ผมจับใบดำใบแดง ผมจบปวส. แต่ยืนวุติไม่ทัน เลยยืนปวช.ไป แต่วุติปวสวันจบทันออกก่อนเกรณ์แต่ไม่ได้ไปเอา แต่ตอนนี้เอามาแล้วเข้ารับราชการแล้วคับ อยากทราบว่าจะเอามายืนที่หลังได้ป่าวคับ
   อยากทราบจริงๆคับ

 8. Tong
  18/05/2017

  กรณีพ่อผมเป็นคนนครปฐม แต่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ระยอง ต้องไปทำ สด.9 ตามไหนครับ ปล.พ่อแม่ผมแยกกันอยู่ครับ ผมอยู่กับแม่ แม่เป็นคนระยอง พ่อแม่ไม่ได้จด ทบ.สมรสครับ

  • AC127Mum
   11/06/2017

   ทำ สด9 ต้องตามทะเบียนบ้านพ่อที่ระยองครับ

 9. ping
  30/07/2017

  ผมขอถามว่าถ้ามีหมายเรียกรวมพลเขาจะส่งมาให้เราที่บ้านใหนครับระหว่างบ้านที่ตามบัตรประชาชนเราหรือบ้านตามภูมิลำเนาทหารครับเนื่องจากบ้านผมตามภูมิลำเนาทหารไม่มีคนอาศัยแล้วในตอนนี้ครับ

 10. มูฮัมหมัดสุกรี บาเหมบูงา
  06/08/2017

  ผมได้รับสิทธิยกเว้นครู แล้วหากว่าผมสอบเปลี่ยนสายงานผมจะต้องปฎิบัติอะไร อย่างไร

 11. ประพันธ์. มากเหลือ
  10/09/2017

  พอดีของผมเขียนใบคำร้องขอลดสิทธิ ลง พ.ศ.ผิดแล้วผมกลับไปแก้แล้วสัสดีได้ขีดตัวที่เขียนผิดแล้วเขียนใหม่แล้วเซ็นกำกับด่านล่างอยากทราบว่าจะทำปลดได้ป่าวครับ

 12. Anong
  28/02/2018

  เรียนมหาวิทยาลัย ปี 2 ช่วงที่จับ เดือนสอบพอดี ไปจับใบแดงได้ แล้วขอทำเรื่อง มาศึกษาต่อได้ไหมครับ

 13. แบบ็ค
  31/03/2018

  หนังตาข้างซ้ายตกข้างเดียวแต่ไม่ปิดเป่นทหารได้ไหมครับ

 14. จักรกฤษ
  30/05/2018

  ขอสอบถามหน่อยครับ
  แม่ผมตาย. พ่อผมติดต่อไม่ได้หลายปี
  แต่ผมอยู่กับ ปู่่
  ผมสามารถเอาปู่ไปรับส.ด9 ได้เลยไช่ใหมครับ ???

 15. พงศธร
  01/08/2018

  สอบถามหน่อยครับ

 16. สมลักษณ์
  26/09/2018

  ขอสอบถามครับ พ่อแม่แยกทางกัน พ่อยังมีชีวิตอยู่ ติดต่อพ่อไม่ได้
  ผมอยู่กับแม่ที่ระยอง ทะเบียนบ้านอยู่ระยอง ต้องยังไงครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 14/02/2011 by in AC127,เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,875,763 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,875,763 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,875,763 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: